Персонал

Деканат

деканПИЛИПЧУК Святославдекан
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаКМЕТЬ Іриназаступник декана
заступник деканаЛЕВЧУК Оксаназаступник декана

Секретаріат деканату

провідний спеціалістСЛОБОДЗЯНИК Оленапровідний спеціаліст
провідний спеціалістУТРІСКО Оксанапровідний спеціаліст
секретарФАТИЧ Маріясекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
доцентСВАРИЧЕВСЬКА Лідіядоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
старший лаборантГАЛАЙЧУК Оксанастарший лаборант
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Аллазавідувач
доцентЛОЗИНСЬКА Оксанадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остапдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентБУНДЗА Іринаасистент
асистентГУМЕННА Ольга Петрівнаасистент
асистентСТЕФАНИШИН Юліяасистент
асистентЄВЧУК Улянаасистент
асистентЖОВТАНЕЦЬКА Юліяасистент
асистентКОНДЮХ Василинаасистент
асистентКОРОЛЬ Лесяасистент
асистентНІКОЛАЙЧУК Христинаасистент
асистентПЕЛЕХ Наталіяасистент
асистентСЛИВИНСЬКА Олесяасистент
асистентТУЗ Ольгаасистент
асистентФРИС Іринаасистент

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачТАТАРЕНКО Аллазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентГУМЕННА Оксанадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОДА Лідіядоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
старший викладачФЕДИК Любовстарший викладач
асистентАНТОНЕНКО Юліяасистент
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентБУШКО Галинаасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
асистентСОРОКА Ольгаасистент

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

ЛЮ Яо
РОГ Анна
ЧЖАН Кедзін
завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентМАРТИНЯК Іринадоцент
доцентМАЦКЕВИЧ Андрійдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
доцентЯРЕМЧУК Іринадоцент
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВАН Сяоюйасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистент, лаборант (сумісник)КЛЮЧНИК Соломіяасистент, лаборант (сумісник)
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентЛОСЄВ Олександрасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентМАКСИМІВ Ольгаасистент
асистентКОЛОСОВА (МОСТОВА) Ольгаасистент
асистентПИСИК Романасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
асистентЮЗВЯК Іринаасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
лаборантКЛЮЧНИК Софіялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачГНАТЮК Михайлозавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорІЛЬНИЦЬКИЙ Миколапрофесор
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентДРОЗДА Зорянадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцент (сумісник)КМЕТЬ Іринадоцент (сумісник)
доцентМАЗУРИК Данутадоцент
доцентМАЦЮК Зоряна (Каспришин)доцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентХАМУЛЯК Ольгадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентБУТКОВСЬКА Оксанаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленаасистент (сумісник)
асистентФЕЦКО Іваннаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачСАЛИГА Тарасзавідувач
професорБОНДАР Ларисапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерійпрофесор
професорКРИСА Богданапрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрійпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимирпрофесор
професорСЕНИК Любомирпрофесор
доцентКРУК Галинадоцент
доцентКРУПАЧ Миколадоцент
доцентЛЕГКА Орисядоцент
доцентМАЦЯК Орестадоцент
доцентМИКИТЮК Володимирдоцент
доцентМИКУШ Степандоцент
доцентРОЗДОЛЬСЬКА Іринадоцент
доцентФЕДОРАК Назардоцент
доцентЧОПИК Ростиславдоцент
лаборантГЕНЦ Адріаналаборант

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
професорТЕРЛАК Зеновійпрофесор
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладачЛЕВЧУК Оксанастарший викладач
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БУРАК Романіястарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорГІНДА Оленапрофесор
професорДОВГАЛЮК Іринапрофесор
професор (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославпрофесор (сумісник)
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцент (сумісник)ГУНЧИК Ігордоцент (сумісник)
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
доцентЯРЕМКО Лілядоцент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантПАРУБІЙ Улянастарший лаборант

Інститут франкознавства

завідувач (сумісник)БУДНИЙ Васильзавідувач (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

завідувачЛЕЩИШИН Орисязавідувач
старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувачМАРКІВ Русланзавідувач
старший лаборантШУТКА Оксанастарший лаборант