Персонал

Деканат

деканПИЛИПЧУК Святославдекан
заступник деканаГУНЧИК Ігорзаступник декана
заступник деканаКМЕТЬ Іриназаступник декана
заступник деканаЯРЕМЧУК Іриназаступник декана

Секретаріат деканату

провідний спеціалістСЛОБОДЗЯНИК Оленапровідний спеціаліст
провідний спеціалістУТРІСКО Оксанапровідний спеціаліст
секретарФАТИЧ Маріясекретар

Кафедра загального мовознавства

завідувачБАЦЕВИЧ Флорійзавідувач
професорМАЦЮК Галинапрофесор
доцентБУК Соломіядоцент
доцентГОНТАРУК Ларисадоцент
доцентМАРТІНЕК Світланадоцент
доцентСВАРИЧЕВСЬКА Лідіядоцент
старший викладачПРОЦАК Любовстарший викладач
асистентЯСІНОВСЬКА Оксанаасистент
старший лаборантГАЛАЙЧУК Оксанастарший лаборант
лаборантСАДОВА Наталіялаборант

Кафедра польської філології

завідувачКРАВЧУК Аллазавідувач
доцентЛОЗИНСЬКА Оксанадоцент
доцентСЛИВИНСЬКИЙ Остапдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Христина Миколаївнадоцент
асистентБІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Лесяасистент
асистентБУНДЗА Іринаасистент
асистентГАЛАЙКО Маріяасистент
асистентСТЕФАНИШИН Юліяасистент
асистентЖОВТАНЕЦЬКА Юліяасистент
асистентЗАДВОРНЯК Олесяасистент
асистентКИРИЛЕЙЗА Галинаасистент
асистентКОРОЛЬ Лесяасистент
асистентНІКОЛАЙЧУК Христинаасистент
асистентПЕЛЕХ Наталіяасистент
асистентПЕТРИШИН Ольгаасистент
асистентФРИС Іринаасистент

Кафедра російської філології

завідувач, доцент (сумісник)ЄРЕМЕНКО Іриназавідувач, доцент (сумісник)
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
асистентАНТОНЕНКО Юліяасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
старший лаборантЮДІНА Лідіястарший лаборант

Кафедра слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

завідувачТАТАРЕНКО Аллазавідувач
професорВАСИЛЬЄВА Людмилапрофесор
доцентАЛБУЛ Ольгадоцент
доцентВАСИЛИШИН Маріядоцент
доцентГІЛЕЦЬКА Зорянадоцент
доцентГУК Зорянадоцент
доцентГУМЕННА Оксанадоцент
доцентЄМЧУРА Наталіядоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ольгадоцент
доцентЛОБУР Надіядоцент
доцентМОТОРНИЙ Олександрдоцент
доцентОСТАШ Любовдоцент
доцентХОРОЗ Наталіядоцент
старший викладачВАНЧУШОВИЧ Улянастарший викладач
старший викладачЛАЗОР Оксанастарший викладач
старший викладачФЕДИК Любовстарший викладач
асистентБРИЛИНСЬКА Надіяасистент
асистентБУШКО Галинаасистент
асистентКЛИМЕЦЬ Мар’янаасистент
асистентЛУБЕЙ Пріможасистент
асистентПРИШЛЯК Ольгаасистент
асистентСОРОКА Ольгаасистент
асистентХОДА Лідіяасистент
старший лаборантТОРСЬКА Улянастарший лаборант
лаборантВИННИЧЕНКО Світланалаборант

Кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

завідувачЗАБУРАННА Орестазавідувач
доцентЗАЗА Юліядоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Мартадоцент
доцент (сумісник)ЯРЕМЧУК Іринадоцент (сумісник)
старший викладачГАМАДА Романстарший викладач
старший викладачГОРОШКЕВИЧ Оленастарший викладач
асистентАРСЛАН Четінасистент
асистентБАТЮК Іринаасистент
асистентВИТИЧАК Улянаасистент
асистентВИШНЕВСЬКА Надіяасистент
асистентГОРБА Святославасистент
асистентДЗЯБКО Юліяасистент
асистентКОВАЛЕНКО Тетянаасистент
асистентЛОСЄВ Олександрасистент
асистентЛУЦАН Лідіяасистент
асистентМАКСИМІВ Ольгаасистент
асистентМАРТИНЯК Іринаасистент
асистентМАЦКЕВИЧ Андрійасистент
асистентМОСТОВА Ольгаасистент
асистентПИСИК Романасистент
асистентШАОФЕЙ Люасистент
асистентЩУПАКІВСЬКА Оксанаасистент
лаборантГРАБАР Маріялаборант
лаборантКЛЮЧНИК Соломіялаборант

Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

завідувачІЛЬНИЦЬКИЙ Миколазавідувач
професорГАЛЕТА Оленапрофесор
професорГНАТЮК Михайлопрофесор
доцентЧЕЛЕЦЬКА Мар’янадоцент
доцентБУДНИЙ Васильдоцент
доцентГІРНЯК Мар’янадоцент
доцентДРОЗДА Зорянадоцент
доцентЗУБРИЦЬКА Маріядоцент
доцентЛУЧУК Тарасдоцент
доцентФЕДОРІВ Улянадоцент
старший лаборант, (сумісник)ТЕПЛА Юліястарший лаборант, (сумісник)

Кафедра українського прикладного мовознавства

завідувачКОЧАН Іриназавідувач
доцентДУДА Лесядоцент
доцент (сумісник)КМЕТЬ Іринадоцент (сумісник)
доцентМАЗУРИК Данутадоцент
доцентМАЦЮК Зоряна (Каспришин)доцент
доцентСОКІЛ Богдандоцент
доцентСТАНКЕВИЧ Нінадоцент
доцентТИМОШИК Галинадоцент
доцентТУРКЕВИЧ Оксанадоцент
доцентХАМУЛЯК Ольгадоцент
доцентХІБЕБА Наталіядоцент
доцентЧУЧВАРА Адріанадоцент
доцентШЕМБЕРКО Тетянадоцент
доцентЩЕПАНСЬКА Христинадоцент
доцентЮРСА Людмиладоцент
доцентЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН Даріядоцент
старший викладачАНТОНІВ Лесястарший викладач
асистентБАЛІЦЬКА Мирославаасистент
асистентГАВРИЛОВСЬКА Людмилаасистент
асистентДОБРУСИНЕЦЬ Даріяасистент
асистентКУЖЕЛЮК Віраасистент
асистент (сумісник)СЛОБОДЗЯНИК Оленаасистент (сумісник)
асистентФЕЦКО Іваннаасистент
асистентЧУЛАЄВСЬКИЙ Андрійасистент

Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

завідувачСАЛИГА Тарасзавідувач
професорБОНДАР Ларисапрофесор
професорКОРНІЙЧУК Валерійпрофесор
професорКРИСА Богданапрофесор
професорПАСТУХ Тараспрофесор
професорПЕЧАРСЬКИЙ Андрійпрофесор
професорПРАЦЬОВИТИЙ Володимирпрофесор
професорСЕНИК Любомирпрофесор
професорСКОЦЬ Андрійпрофесор
доцентКРУК Галинадоцент
доцентКРУПАЧ Миколадоцент
доцентЛЕГКА Орисядоцент
доцентМАЦЯК Орестадоцент
доцентМИКИТЮК Володимирдоцент
доцентМИКУШ Степандоцент
доцентФЕДОРАК Назардоцент
доцентЧОПИК Ростиславдоцент
доцентЯРЕМЧУК Іринадоцент

Кафедра української мови імені професора Івана Ковалика

завідувачКУПЧИНСЬКА Зоряназавідувач
професорТЕРЛАК Зеновійпрофесор
доцентБІЛОУС Маріядоцент
доцентАСІЇВ Любославадоцент
доцентВИСОЦЬКА Тетянадоцент
доцентГЛІБЧУК Наталіядоцент
доцентДОБОСЕВИЧ Улянадоцент
доцентКОСТІВ Оксанадоцент
доцентКУЗЬМА Іринадоцент
доцентКУТНЯ Галинадоцент
доцентПІЛЕЦЬКИЙ Володимирдоцент
доцентСКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олесядоцент
доцентСОКІЛ-КЛЕПАР Наталіядоцент
доцентТРУШ Оленадоцент
доцентЦІХОЦЬКИЙ Івандоцент
старший викладачЛЕВЧУК Оксанастарший викладач
асистентБОРІЙЧУК Лідіяасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БУРАК Романіястарший лаборант, асистент (сумісник)

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

завідувачІВАШКІВ Васильзавідувач
професорГАРАСИМ Ярославпрофесор
професорСОКІЛ Ганнапрофесор
доцентВОВЧАК Андрійдоцент
доцентГІНДА Оленадоцент
доцент (сумісник)ГУНЧИК Ігордоцент (сумісник)
доцентДОВГАЛЮК Іринадоцент
доцент (сумісник)ПИЛИПЧУК Святославдоцент (сумісник)
доцентПІДГОРНА Лілядоцент
доцентЧОРНОПИСКИЙ Михайлодоцент
асистентГЛАДИШ-ОЛЕЙКО Богданаасистент
асистентСИРОЇД Оленаасистент
асистентФЕДУН Іринаасистент
старший лаборантПАРУБІЙ Улянастарший лаборант

Інститут франкознавства

завідувач (сумісник)БУДНИЙ Васильзавідувач (сумісник)

Кабінет літератури української діаспори імені Петра Ґоя

завідувачЛЕЩИШИН Орисязавідувач
старший лаборантБУРКО Галинастарший лаборант

Лабораторія фольклористичних досліджень

завідувачМАРКІВ Русланзавідувач
старший лаборантШУТКА Оксанастарший лаборант