Навчальний план (напрям підготовки: середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Напрям підготовки (спеціальність) – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 0:0 Немає
Українська усна народна словесність у середній школі 16 32 1:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Залік
Історія України 32 16 2:1 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік