Навчальний план (спеціальність: середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – 014.01 “Українська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія укр. літер. 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 32 1:2 Іспит
Українська усна народна словесність у середній школі 16 32 1:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова (середня освіта) 64 0:4 Залік
Історія укр. літер. 32 32 2:2 Іспит
Історія України 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Немає
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектологія в курсі української мови в середній школі 32 16 2:1 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Немає
Історія світової літератури 16 32 1:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми історичної граматики в середній школі 16 1:0 Залік
Історія світової літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія світової літератури 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Немає

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 0:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Національне виховання на уроках української мови 0:0 Залік
Фольклоризація української поезії 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури 20 30 1,3:1,9 Іспит
Національне виховання на уроках української мови 0:0 Іспит
Київська школа та поезія 1980–1990 років 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури 28 28 1,8:1,8 Немає
Національне виховання на уроках української мови 0:0 Іспит
Українська пунтуація (освіта) 42 28 2,6:1,8 Залік