Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.02 “Польська, чеська, словацька, болгарська, сербська, словенська, хорватська, російська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
128 0:8 Залік
256 0:16 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до слов’янської філології 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Сербська мова 128 0:8 Залік
Словацька мова 128 0:8 Залік
Старослов’янська мова 16 32 1:2 Залік
Сучасна польська мова 128 0:8 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
135 0:8,4 Диф. залік
160 0:10 Іспит
320 0:20 Іспит
Вступ до мовознавства 32 16 2:1 Іспит
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія української літератури 16 0:1 Залік
Сербська мова 160 0:10 Іспит
Словацька мова 160 0:10 Іспит
Старослов’янська мова 16 64 1:4 Іспит
Сучасна польська мова 160 0:10 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології 32 0:2 Залік
Вступ до мовознавства 16 1:0 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Немає
Іст. пол. літерат. 15 16 0,9:1 Іспит
Іст. хорв. літерат. 16 16 1:1 Немає
Іст. чеськ. літератури 16 16 1:1 Немає
Історія російської літератури (ХVІІІ століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури 16 0:1 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Основи наукового філологічного дослідження 32 0:2 Немає
Російська мова (словотвір, морфологія) 32 96 2:6 Іспит
Сучасна польська мова 32 80 2:5 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік
Хорватська мова 32 96 2:6 Іспит
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Етика та естетика
Історія філософії
Українська міфологія і демонологія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Фізичне виховання
Франкознавство
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Іспит
Іст. пол. літератури 16 16 1:1 Залік
Іст. хорв. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Іст. чеськ. літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія російської літератури (І половина ХІХ століття) 32 2:0 Залік
Історія української літератури 32 0:2 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Основи наукових філологічних досліджень 48 0:3 Залік
Основи наукового філологічного дослідження 48 0:3 Залік
Російська мова (морфологія) 32 64 2:4 Іспит
Сучасна польська мова 32 64 2:4 Іспит
Хорватська мова 32 64 2:4 Іспит
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 32 2:2 Іспит
Друга слов’янська мова (болгарська) 64 0:4 Немає
Істор. пол. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Істор. чеськ. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Історія болгарської літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія російської літератури (ІІ половина ХІХ століття) 16 1:0 Іспит
Історія словацької літератури 16 16 1:1 Іспит
Науковий семінар 30 0:1,9 Немає
Російська мова (морфологія) 32 32 2:2 Іспит
Словацька мова 32 32 2:2 Іспит
Сучасна польська мова 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
ТПП 32 16 2:1 Залік
ТПП 32 48 2:3 Немає
ТПП 32 16 2:1 Залік
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Друга слов. мова (словенська)
Друга слов’янська мова (польська)
64 0:4 Немає
Польська мова в словниках 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератур
Українська морфонологія
32 2:0 Залік
Актуальні питання української фразеології 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 32 2:2 Залік
Друга слов’янська мова (болгарська) 80 0:5 Залік
Істор. чеськ. літерат. 16 16 1:1 Немає
Історія болгарської літератури 32 16 2:1 Немає
Історія польської літератури (Позитивізм) 16 16 1:1 Немає
Історія російської літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Немає
Історія словацької літератури 32 16 2:1 Немає
Науковий семінар 30 0:1,9 Немає
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Російська мова (синтаксис) 32 32 2:2 Немає
Словацька мова 32 32 2:2 Залік
Сучасна польська мова 32 32 2:2 Залік
Сучасна українська мова 16 0:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
ТПП 32 16 2:1 Іспит
ТПП 32 48 2:3 Іспит
ТПП 32 16 2:1 Іспит
Чеська мова 32 64 2:4 Залік
Дисципліна на вибір 1:Друга слов. мова (словенська)
Друга слов’янська мова (польська)
80 0:5 Залік
Пол. літ. у Львові 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології
Вступ до соціолінгвістики
Український мовленнєвий етикет
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
270 0:16,9 Диф. залік
Іст. словен. літератури 10 10 0,6:0,6 Немає
Іст. чес. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Істор. пол. мови 20 1,3:0 Залік
Істор. чеської мови 20 1,3:0 Залік
Істор.серб. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Історія пол. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Історія російської літератури (ХХ століття). 10 0,6:0 Немає
Історія російської мови 20 1,3:0 Залік
Історія сербської мови 20 1,3:0 Залік
Історія словацької мови 20 1,3:0 Залік
Науковий семінар 10 0:0,6 Немає
Науковий семінар 20 0:1,3 Немає
Науковий семінар (русисти) 10 0:0,6 Немає
Педагогічна практика (КСФ)
Педагогічна практика (КС)
270 0:16,9 Диф. залік
Російська мова (синтаксис) 30 30 1,9:1,9 Немає
Сербська мова 30 0:1,9 Немає
Словенська мова 30 30 1,9:1,9 Немає
Сучасна польська мова 40 40 2,5:2,5 Іспит
Сучасна українська мова 10 0:0,6 Іспит
Чеська мова 30 30 1,9:1,9 Немає
Дисципліна на вибір 1:
Друга слов’янська мова
Методика викладання фольклору
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Пол.фразеологія
Фольклор і художня література
20 1,3:0 Залік
Пробл. пит. укр. ономастики 30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Іст. словен. літератури 14 14 0,9:0,9 Залік
Іст. чес. літерат. 14 14 0,9:0,9 Залік
Істор.серб. літерат. 14 14 0,9:0,9 Залік
Історія польської літератури (Міжвоєнне двадцятиліття ) 28 14 1,8:0,9 Залік
Історія російської літератури (ХХ століття). 14 0,9:0 Іспит
Науковий семінар (КСФ)
Науковий семінар (КСФ)
14 0:0,9 Диф. залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Диф. залік
Науковий семінар (русисти) 14 0:0,9 Немає
Пор. грам. слов. мов 28 84 1,8:5,3 Іспит
Російська мова (синтаксис) 42 42 2,6:2,6 Іспит
Сербська мова 42 0:2,6 Іспит
Словенська мова 42 42 2,6:2,6 Іспит
Сучасна польська мова 42 42 2,6:2,6 Немає
Теорія літератури 28 14 1,8:0,9 Іспит
Чеська мова 42 42 2,6:2,6 Іспит
Худ. парадигма в слов. літ. ХХ ст. 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Друга слов’янська мова
Методика викладання польської мови як іноземної
28 1,8:0 Залік