Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Польська, чеська, словацька, болгарська, сербська, словенська, хорватська, російська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
128 0:8 Залік
256 0:16 Залік
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до слов’янської філології 48 32 3:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Старослов’янська мова 16 32 1:2 Залік
Сучасна польська мова 128 0:8 Залік
Хорватська мова 128 0:8 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
135 0:8,4 Диф. залік
160 0:10 Іспит
Вступ до мовознавства 32 16 2:1 Іспит
Джерелознавча практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Старослов’янська мова 64 0:4 Іспит
Сучасна польська мова 160 0:10 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 96 2:6 Іспит
Вступ до мовознавства 16 1:0 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Немає
Іст. пол. літерат. 15 16 0,9:1 Іспит
Іст. чеськ. літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія болгарської літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія російської літератури (ХVІІІ століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія словацької літератури 16 16 1:1 Іспит
Науковий семінар (КСФ)
Науковий семінар (КСФ)
Науковий семінар (КСФ)
32 0:2 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Російська мова (словотвір, морфологія) 32 96 2:6 Іспит
Словацька мова 32 96 2:6 Іспит
Сучасна польська мова 32 80 2:5 Іспит
Сучасна українська літературна мова 16 16 1:1 Іспит
Чеська мова (КСФ)
Чеська мова (КСФ)
32 64 2:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Етика та естетика
Історія філософії
Українська міфологія і демонологія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Фізичне виховання
Франкознавство
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Болгарська мова 32 64 2:4 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Іспит
Іст. пол. літератури 16 16 1:1 Залік
Іст. чеськ. літератури 32 16 2:1 Залік
Історія болгарської літератури 32 16 2:1 Залік
Історія російської літератури (І половина ХІХ століття) 32 2:0 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія словацької літератури 32 32 2:2 Залік
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Науковий семінар (КСФ)
Науковий семінар (КСФ)
Науковий семінар (КСФ)
48 0:3 Диф. залік
Науковий семінар 30 0:1,9 Немає
Російська мова (морфологія) 32 64 2:4 Іспит
Словацька мова 32 64 2:4 Іспит
Сучасна польська мова 32 64 2:4 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга слов’янська мова 32 2:0 Залік
Іст. словен. літератури 16 16 1:1 Іспит
Істор. пол. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Істор. чеськ. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Істор.серб. літерат. 16 16 1:1 Іспит
Історія російської літератури (ІІ половина ХІХ століття) 16 1:0 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Науковий семінар 30 0:1,9 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Науковий семінар 64 0:4 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Російська мова (морфологія) 32 32 2:2 Іспит
Сербська мова 32 32 2:2 Іспит
Словенська мова 32 32 2:2 Іспит
Сучасна польська мова 32 32 2:2 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Іспит
ТПП 32 16 2:1 Залік
ТПП 32 48 2:3 Залік
ТПП 32 16 2:1 Залік
Чеська мова 32 64 2:4 Іспит
Українська морфонологія 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання української фразеології
Актуальні тенденції розвитку слов’ян. літератури
Польська мова в словниках
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга слов. мова
Друга слов’янська мова
32 2:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Друга слов’янська мова 28 1,8:0 Залік
Істор. чеськ. літерат. 16 16 1:1 Немає
Істор.серб. літерат. 16 0:1 Немає
Історія польської літератури (Позитивізм) 16 16 1:1 Немає
Історія російської літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 16 1:1 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Науковий семінар 30 0:1,9 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Диф. залік
Науковий семінар 64 0:4 Диф. залік
Науковий семінар 32 0:2 Диф. залік
Перекладацька практика 135 0:8,4 Диф. залік
Російська мова (синтаксис) 32 32 2:2 Немає
Сербська мова 32 32 2:2 Немає
Словенська мова 32 0:2 Немає
Сучасна польська мова 32 32 2:2 Немає
Сучасна українська мова 16 0:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
ТПП 32 16 2:1 Іспит
ТПП 32 48 2:3 Іспит
ТПП 32 16 2:1 Іспит
Чеська мова 32 64 2:4 Немає
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання сучасної слов’ян. фразеології
Пол. літ. у Львові
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Друга слов. мова
Друга слов’янська мова
28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Вступ до соціолінгвістики
Український мовленнєвий етикет
32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
270 0:16,9 Диф. залік
Іст. слов. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Іст. хорв. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Іст. чес. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Істор. пол. мови 20 1,3:0 Залік
Істор. чеської мови 20 1,3:0 Залік
Історія пол. літерат. 10 10 0,6:0,6 Немає
Історія російської літератури (ХХ століття). 10 0,6:0 Немає
Історія російської мови 20 1,3:0 Залік
Історія світової літератури 10 10 0,6:0,6 Іспит
Історія словацької мови 20 1,3:0 Залік
Історія хорватської мови 20 1,3:0 Залік
Науковий семінар 10 0:0,6 Немає
Науковий семінар 20 0:1,3 Немає
Науковий семінар (русисти) 10 0:0,6 Немає
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Російська мова (синтаксис) 30 30 1,9:1,9 Немає
Словацька мова 30 30 1,9:1,9 Немає
Сучасна польська мова 30 1,9:0 Немає
Сучасна українська мова 10 0:0,6 Іспит
Хорватська мова 30 30 1,9:1,9 Немає
Чеська мова 30 30 1,9:1,9 Немає
Дисципліна на вибір 1:
Друга слов’янська мова
Методика викладання фольклору
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Пол.фразеологія
Філософія мови
Фольклор і художня література
20 1,3:0 Залік
Пробл. пит. укр. ономастики 28 1,8:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Іст. слов. літерат. 14 14 0,9:0,9 Залік
Іст. хорв. літерат. 14 14 0,9:0,9 Залік
Іст. чес. літерат. 14 14 0,9:0,9 Залік
Історія польської літератури (Міжвоєнне двадцятиліття ) 28 14 1,8:0,9 Залік
Історія російської літератури (ХХ століття). 14 0,9:0 Іспит
Науковий семінар 14 0:0,9 Диф. залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Диф. залік
Науковий семінар (русисти) 14 0:0,9 Немає
Пор. грам. слов. мов 28 84 1,8:5,3 Іспит
Російська мова (синтаксис) 42 42 2,6:2,6 Іспит
Словацька мова 42 42 2,6:2,6 Іспит
Сучасна польська мова 56 42 3,5:2,6 Іспит
Теорія літератури 28 14 1,8:0,9 Іспит
Хорватська мова 42 42 2,6:2,6 Іспит
Чеська мова 42 42 2,6:2,6 Іспит
Худ. парадигма в слов. літ. ХХ ст. 14 0,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Методика викладання польської мови як іноземної
28 1,8:0 Залік