Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Вступ до літературознавства (КТЛіПЛ)
Вступ до літературознавства (КТЛіПЛ)
16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія світової літератури (КТЛіПЛ)
Історія світової літератури (КТЛіПЛ)
16 16 1:1 Іспит
Історія укр. літер. 32 32 2:2 Залік
Історія української літератури 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
СУЛМ (КУМ)
СУЛМ (КУМ)
32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність (КУФ)
Українська усна народна словесність (КУФ)
16 32 1:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Французька мова 64 0:4 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства (КЗМ)
Вступ до мовознавства (КЗМ)
32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія укр. літер. 32 0:2 Іспит
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Історія української літератури 32 32 2:2 Іспит
Старослов’янська мова (КСФ)
Старослов’янська мова (КСФ)
32 64 2:4 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність (КУФ)
Українська усна народна словесність (КУФ)
16 32 1:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік
Французька мова 64 0:4 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектологія (КУМ)
Діалектологія (КУМ)
36 18 2,3:1,1 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (україністи) 32 0:2 Залік
Історична граматика української мови (КУМ)
Історична граматика української мови (КУМ)
0:0 Залік
Історія світової літератури 16 16 1:1 Немає
Історія світової літератури (КУЛ)
Історія світової літератури (КУЛ)
32 32 2:2 Залік
Історія української літератури 32 0:2 Іспит
Історія української літератури 32 32 2:2 Іспит
Історія української фольклористики (КУФ)
Історія української фольклористики (КУФ)
22 10 1,4:0,6 Залік
Науковий семінар (КУЛ)
Науковий семінар (КУПМ)
Науковий семінар (КУФ)
Науковий семінар (КУМ)
32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень 32 0:2 Залік
СУЛМ 32 32 2:2 Іспит
Французька мова (за проф. спрямуванням) 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми сучасної літератури
Етика та естетика
Історія Львівського університету
Історія філософії
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Українська міфологія і демонологія
Фізичне виховання
Франкознавство
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектологічна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (україністи) 32 0:2 Залік
Історія світової літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія світової літератури (КУЛ)
Історія світової літератури (КУЛ)
0:0 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (КУЛ)
Історія української літератури (КУЛ)
32 32 2:2 Іспит
Науковий семінар (КУЛ)
Науковий семінар (КУПМ)
Науковий семінар (КУФ)
64 0:4 Немає
Науковий семінар 64 0:4 Залік
Психологія (КП)
Психологія (КП)
32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Французька мова (за проф. спрямуванням) 32 0:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (україністи) 16 0:1 Залік
Інформатика (КММ)
Інформатика (КММ)
32 16 2:1 Залік
Історія української літератури (КУЛ)
Історія української літератури (КУЛ)
32 32 2:2 Іспит
Історія української літературної мови (КУМ)
Історія української літературної мови (КУМ)
32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Основи наукових філологічних досліджень 32 0:2 Немає
Педагогіка (КПед)
Педагогіка (КПед)
32 16 2:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 2:0 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Залік
Філософія 32 16 2:1 Іспит
Французька мова (за проф. спрямуванням) 16 0:1 Залік
Українська морфонологія 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні питання української фразеології
Новаторство лірики Івана Франка
Основи методики викладання укр. мови як іноземної
Основи теорії фольклору
16 1:0 Залік
Фізичне виховання (секційні заняття) 16 16 1:1 Немає
Дисципліна на вибір 2:Літературна думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст.
Текстологія
Українська низове бароко: поетика стилю і жанру
Український обрядовий фольклор
16 16 1:1 Залік
Етнолінгвістика 32 2:0 Залік
Вступ до комп’ютерної лінгвістики 32 16 2:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Грецька мова (ККФ)
Грецька мова (ККФ)
64 0:4 Залік
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (україністи) 32 0:2 Іспит
Історія української літератури 48 16 3:1 Іспит
Історія української літератури 32 0:2 Іспит
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Науковий семінар 32 0:2 Диф. залік
Охорона праці 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 4 48 0,3:3 Залік
Сучасна українська літературна мова 48 16 3:1 Іспит
Французька мова (за проф. спрямуванням) 32 0:2 Немає
Музейно-архівна практика 90 0:5,6 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Діаспорне шевченкознавство
Лінгвістика реклами
Український мовленнєвий етикет
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Актуальні проблеми шевченкознавства
Вступ до соціолінгвістики
Празька школа української поезії
Синтаксичні норми СУЛМ
32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Лінгвокраїнознавство
Методика викладання лексики УМІ
Основи літературної комунікації
Український фольклорний ліро-епос
48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Актуальні проблеми української граматики
Вступ до етномузикології
Вступ до когнітивної лінгвістики
Історіографія українського літературознавства
48 3:0 Іспит
Українська фольклорна проза і драма 48 3:0 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія української літератури (КУЛ)
Історія української літератури (КУЛ)
20 30 1,3:1,9 Іспит
Методика викладання української літератури (КУЛ)
Методика викладання української літератури (КУЛ)
20 20 1,3:1,3 Іспит
Методика викладання української мови 20 1,3:0 Іспит
Методика викладання української мови 20 20 1,3:1,3 Іспит
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар 20 0:1,3 Немає
Науковий семінар (КУЛ)
Науковий семінар (КУПМ)
Науковий семінар (КУФ)
Науковий семінар (КТЛіПЛ)
20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Політологія 10 10 0,6:0,6 Іспит
Сучасна українська літературна мова 4 30 0,3:1,9 Іспит
Філософія мови 10 0,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія української лексикографії
Київська школа та поезія 1980–1990 років
Літературна критика шістдесятників
Методика викладання фольклору
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Національне виховання на уроках української мови
Основні проблеми теорії літератури
Семантика
Теоретична рамка перечитування уркаїнської класики
20 1,3:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Українська поезія кінця ХХ – ХХІ століття
Фізичне виховання (спец. заняття)
Фольклор і художня література
Шістдесятництво: ідейно-естетичний феномен
20 1,3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство (КЗМ)
Загальне мовознавство (КЗМ)
14 28 0,9:1,8 Іспит
Історія українського мистецтва (КУФ)
Історія українського мистецтва (КУФ)
28 1,8:0 Іспит
Культура української мови (КУПМ)
Культура української мови (КУПМ)
28 14 1,8:0,9 Іспит
Лінгвістика тексту (КУПМ)
Лінгвістика тексту (КУПМ)
14 14 0,9:0,9 Залік
Народознавство (КУФ)
Народознавство (КУФ)
28 14 1,8:0,9 Залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Немає
Науковий семінар 28 0:1,8 Диф. залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Немає
Науковий семінар 28 0:1,8 Залік
Основи охорони праці 14 14 0,9:0,9 Іспит
Сучасний літературний процес (КУЛ)
Сучасний літературний процес (КУЛ)
14 14 0,9:0,9 Іспит
Теорія літератури 28 28 1,8:1,8 Іспит
Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної 28 0:1,8 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історична проза 1960–1990-х років
Лінгвосеміотика
Мала проза шістдесятників
Методика викладання граматики української мови як іноземної
28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічних теорій
Основи функціонально-категоріальної граматики
Соціолінгвістика: досвід України
Українська поезія шістдесятників
28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Український музичний фольклор
Фізичне виховання (спец. заняття)
Фольклор народів світу
28 1,8:0 Залік
Мистецький та теоретичний дискурс українського Модерну 28 28 1,8:1,8 Залік