Магістр

Навчальні плани та програми курсів

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізації:

 

Галузь знань – 01 “Освіта”
Напрям підготовки (спеціальність) – 15 “Середня освіта”
Спеціалізація: