Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Польська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми перекладознавства (полоністи) 16 32 1:2 Іспит
Актуальні проблеми розвитку сучасної польської літератури 16 0:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура польської мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік
Новітня польська література 16 16 1:1 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Польська стилістика 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культура польської мови 16 32 1:2 Іспит
Магістерський семінар зі спеціальності 48 0:3 Залік
Новітня польська література 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Український романтизм у європейському контексті 16 16 1:1 Залік