Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Російська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми перекладознавства 32 16 2:1 Іспит
Ділове мовлення 16 16 1:1 Залік
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Література російського зарубіжжя 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Рос. література в контексті християн. культури 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності (русисти) 32 58 2:3,6 Залік

10-й семестр

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Жанрові та стильові особливості сучасної російської літератури 16 32 1:2 Іспит
Фольклор і художня література 16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Немає