Навчальний план (середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Напрям підготовки (спеціальність) – 15 “Середня освіта”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Неологія і неографія 0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Сучасні тенденції розвитку фольклору 16 16 1:1 Залік
Український романтизм у європейському контексті 16 16 1:1 Залік
Історія українського літературознавства 16 32 1:2 Залік