Навчальний план (середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Напрям підготовки (спеціальність) – 15 “Середня освіта”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство (КЗМ) 16 32 1:2 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фахових дисциплін у середній школі 16 1:0 Залік
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Залік
Українська мова в середній школі 16 32 1:2 Залік
Український романтизм в європейському контексті 16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Неологія і неографія 0:0 Залік
Магістерський семінар за спеціальністю 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Сучасні тенденції розвитку фольклору 16 16 1:1 Залік
Український романтизм у європейському контексті 16 16 1:1 Залік