Практика

Інформація про навчальні, виробничі та педагогічні практики

 

Діалектологічна практика

(тип практики – навчальна; семестр – 4; тривалість – 3 тижні)

Згідно з навчальним планом студенти українського відділення філологічного факультету проходять діалектологічну практику на другому курсі.

Вона відбувається у формі експедиційних виїздів у різні регіони України, розпочинається після завершення літньої екзаменаційної сесії і триває перші три тижні липня.

Під час проведення практики студенти повинні поглибити знання з української діалектології, ознайомитися з конкретними говорами і говірками української мови, з’ясувати їхні фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості.

Діалектологічна практика дає студентам перші навики роботи в польових умовах, прищеплює їм знання та вміння, потрібні для майбутньої педагогічної та наукової діяльності.

Записи діалектного мовлення є свіжим і в багатьох випадках надійним джерелом для вивчення української діалектології, історії української мови.

Кращі матеріали діалектологічних експедицій студентів українського відділення філологічного факультету опубліковано у двох хрестоматіях:

  1. Говірки південно-західного наріччя української мови / Упорядник Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 155 с.
  2. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.

Програма підготовки і проведення діалектологічної практики:

Діалектологічна практика. Навчально-методичний посібник для студентів українського відділення філологічного факультету / Уклали: Наталія Глібчук, Любослава Асіїв. – Львів, 2005. – 74 с. (завантажити)

 

Фольклористична практика

(тип практики – навчальна; семестр – 2; тривалість – 3 тижні)

Згідно з навчальним планом студенти українського відділення філологічного факультету на першому курсі (після другого семестру) проходять фольклористичну практику.

Фольклористична практика – це навчальна форма фольклористичного польового дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про по­бутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар населеного пункту, регіону чи виконавця; про носіїв фольклору; обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Фольклористична практика дає студентові-філологу унікальну можливість безпосередньо пізнати один з феноменів української національної культури – фольклорну традицію. Саме під час практики студенти розкривають для себе специфіку живого побутування фольклору, вчаться практично застосовувати теоретичні знання, здобуті на заняттях з усної словесності (фольклору). Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу.

Фольклористична практика передбачає такі основні види навчально-дослідницької праці студента:

  • польова експедиційна робота (збирання фольклорно-етнографічного матеріалу);
  • транскрипція фольклорно-етнографічного матеріалу;
  • архівне опрацювання зібраного фольклорно-етнографічного матеріалу

Переглянути детальну інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики:

  1. Студентська фольклористична практика за місцем проживання (для студентів першого курсу філологічного факультету відділення україністика)
  2. Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів філологічного факультету відділення україністика спеціалізації “фольклористика”)