Міжнародна наукова конференція "ПОЛОНІСТИКА У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ"

Дата проведення: 04–06.10.2019
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра польської філології

Львівського національного університету імені Івана Франка

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь

у міжнародній науковій конференції

«ПОЛОНІСТИКА У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ»

 i «IV Полоністичній бесіді»,

 

що відбудуться 4–6 жовтня 2019 року

у Львівському національному університеті імені імені Івана Франка

 

Конференцію, організовану з нагоди п’ятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, супроводжуватиме «IV Полоністична бесіда» за участю молодих науковців – учасників програми «Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні».

Під час конференції пропонуємо зосередитися над такими проблемами:

  • Літератури малі, літератури найменші: літературна ідентичність регіонів в Україні та Польщі.
  • Простори взаємопроникнення літератур: контексти українські, польські, центральноєвропейські.
  • Література та її пограниччя: масова культура, контркультура, суспільно-політичні рухи.
  • Тенденції розвитку сучасної польської мови та мовнокомунікативних традицій. Мовні інновації: норма і кодифікація.
  • Мовні і мовно-культурні пограниччя. Польська мова полоноцентричних комунікативних спільнот на Сході.
  • Навчання польської мови та польської культури в Україні: стратегії, методи, ефективність.

До роздумів та дискусії над цими проблемами запрошуємо літературознавців, мовознавців, культурознавців та дидактиків польської мови як іноземної в Україні та за кордоном.

Робочі мови конференції: усі слов’янські.

Тривалість виголошення доповіді не повинна перевищувати 20 хвилин.

Тексти доповідей, за умови позитивних рецензій, будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Просимо надсилати заявки для участі в конференції до 30 червня 2019 р.

 

Контакти:

Учасники конференції: polonistyka.lviv.2019@gmail.com

Учасники програми «Координація і підтримка вищої полоністичної освіти в Україні»: kowalewskijerzy@wp.pl

 

З повагою – від імені організаційного комітету конференції

Проф., к.ф.н. Алла Кравчук
Доц. к.ф.н. Остап Сливинський
Д-р Єжи Ковалевський
К.ф.н. Ірина Бундза – науковий секретар конференції