Сьомі Колессівські читання

Дата проведення: 25.10.2019
Організатор: Філологічний факультет

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Восени 2007 року Кафедра української фольклористики імені академіка
Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка
започаткувала Колессівські читання на пошану видатному збирачеві,
транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі.

25 жовтня 2019 року Кафедра української фольклористики
імені академіка Філарета Колесси планує провести
Сьомі Колессівські читання, приурочені до 200-ліття
з дня народження Пантелеймона Куліша.

На цьогорічних Колессівських читаннях пропонуємо обговорити
необхідність поглиблення мультидисциплінарних підходів у
дослідженнях традиційної духовної культури.
Пропоновані аспекти обговорень:
• комплексність народознавчих студій Пантелеймона Куліша –
романтична візія чи усвідомлена дослідницька методологія;
• мультидисциплінарність і всебічність сучасних досліджень
традиційної культури: розмивання усталених меж народознавчих
дисциплін чи визнання природи дослідницького об’єкта;
• системність наукових пошуків і науково-освітня бюрократія: що
заради чого.

Для виступів у Читаннях організаційний комітет запрошує дослідників
з України і зарубіжжя. Засідання, дискусії та форум Читань відкриті
для усіх зацікавлених.

Колессівські читання відбуватимуться на Кафедрі української фольклористики
імені академіка Філарета Колесси у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (адреса: м. Львів, вул. Університетська, 1, кімната 345).
Регламент виступу: 30 хвилин, з яких 20 хвилин – власне виступ разом з
ілюструванням, 10 хвилин – запитання й обговорення доповіді.

 

Контакти організаційного комітету:
Василь Івашків
+38067 9052733 (моб.)
vasyl_ivashkiv@ukr.net

Ірина Довгалюк
+38066 7726776 (моб.)
iradovhalyuk@gmail.com

Андрій Вовчак
+38067 9448339 (моб.)
vovczak@gmail.com

Адреса організаційного комітету:
Кафедра української фольклористики, Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1,
ауд. 345, 79000 Львів
+38032 2394720
kolessa.chytannya@gmail.com