Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15.5Залік
26Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1256ФЛс-12БРИЛИНСЬКА Надія, ВАНЧУШОВИЧ Уляна
2320ФЛс-12ВАНЧУШОВИЧ Уляна

Опис курсу

І семестр

Навчальна дисципліна складається з чотирьох змістових модулів – “Вступний фонетичний курс”, “Моя сім’я”, “Мій дім” та “Освіта”. Передбачається ознайомити студентів із фонетичною системою сучасної чеської мови, особливостями вимови головних та приголосних звуків, наголошування слів, основними правилами вимови і правопису; ознайомити студентів з морфологічною системою сучасної чеської мови, основними граматичними категоріями іменника, прикметника, дієслова, системою відмінювання іменників, прикметників і займенників, системою дієвідмінювання дієслів; ознайомити з формулами мовного етикету та лексикою тематичних полів “Сім’я”, “Дім” та “Освіта”.

Завданням навчальної дисципліни є подати відомості про лексичний склад, фонетичну і морфологічну системи сучасної чеської мови, а також про основи синтаксису, сформувати мовленнєву та мовну, лінгвокраїнознавчу та соціолінгвістичну компетенції.

Результати навчання:

  • знати:

– основні відомості про чеську мову в колі інших слов’янських мов;

– правила літературної чеської вимови;

– орфографічні норми сучасної чеської мови;

– основні правила чеської граматики;

– особливості та типи відмінювання іменників, прикметників, займенників;

-особливості та типи дієвідмінювання дієслів;

– формули мовного етикету, вирази ввічливості;

– лексику найпоширеніших тематичних полів.

  • вміти:

– володіти основними нормами сучасної чеської літературної вимови;

-володіти основними нормами сучасного чеського правопису;

– читати і розуміти розмовно-побутові, художні та публіцистичні тексти;

– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;

– вести діалог з носіями чеської мови;

– володіти формулами мовного етикету;

– виразити власні позиції та думки;

– правильно вживати форми іменників, прикметників, займенників та дієслів у текстах;

– творити тексти самостійно;

– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української мови на чеську;

– працювати зі словниками та іншими лексикографічними працями.

ІІ семестр

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових модулів – “Зовнішній вигляд і риси характеру людини. Повсякденне життя”, “Місто” та “Вільний час”. Передбачається ознайомити студентів з морфологічною системою сучасної чеської мови, основними граматичними категоріями іменника, прикметника, дієслова (час, вид, спосіб), системою відмінювання іменників, прикметників і займенників, числівників, системою словозміни дієслів; ознайомити з лексикою найпоширеніших тематичних полів.

Результати навчання:

  • знати:

– основні правила чеської граматики;

– особливості та типи відмінювання іменників, прикметників, займенників;

– особливості та типи дієвідмінювання дієслів, утворення майбутнього і минулого часів, наказового і умовного способів;

– лексику найпоширеніших тематичних полів.

  • вміти:

– читати і розуміти розмовно-побутові, художні та публіцистичні тексти;

– реферувати усний та письмовий текст чеською мовою;

– вести діалог з носіями чеської мови;

– виразити власні позиції та думки;

– правильно вживати форми іменників, прикметників, займенників, числівників та дієслів у текстах;

– творити тексти самостійно;

– перекладати тексти з чеської мови на українську та з української мови на чеську;

– працювати зі словниками та іншими лексикографічними працями.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму