Чеська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730доцент ЛОБУР НадіяФЛс-41
842доцент ОСТАШ ЛюбовФЛс-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛс-41доцент ЛОБУР Надія
842ФЛс-41доцент ОСТАШ Любов

Опис курсу

Навчальна дисципліна має за мету ознайомити студентів з теоретичними положеннями синтаксису сучасної чеської мови,  з основними одиницями синтаксису – словосполученням і реченням, їх класифікацією за особливостями структури та характером предикативних основ; висвітлити теоретичні і практичні аспекти морфеміки і словотвору чеської мови.

Завданням навчальної дисципліни є навчити студентів визначати способи вираження синтаксичних відношень у реченні; ознайомити студентів з основними поняттями морфеміки і словотвору, способами і засобами словотвору, особливостями словотвору різних частин мови, принципами здійснення морфемного і словотвірного аналізів.

 Результати навчання:

  • знати: основні поняття і терміни з галузі синтаксису, способи вираження синтаксичних відношень у реченні, основні структурні типи речень за характером їхньої структури, предикативності та модальності; основні поняття і терміни з галузі морфеміки і словотвору, способи і засоби словотвору, особливості словотвору різних частин мови, принципи здійснення морфемного і словотвірного аналізів.
  • вміти: правильно визначати способи вираження головних та другорядних членів речення, аналізувати словосполучення і речення, розпізнавати їх види в текстах та застосовувати в комунікативній практиці; використовувати лінгвістичні терміни з галузі морфеміки і словотвору у фаховій діяльності; здійснювати морфемний і словотвірний аналізи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму