Фольклористична практика (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2135ФЛу-11
ФЛу-12
ФЛу-13
ФЛу-14доцент ВОВЧАК Андрій, ФЕДУН Ірина
ФЛу-15
ФЛу-16

Опис курсу

Студентська фольклористична практика – навчальна форма польового фольклористичного дослідження.

Фольклористичне польове дослідження – це наукове дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про побутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар, носіїв фольклору, обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Студентські експедиційні групи фольклористів та етнологів. Городенківщина (Івано-Франківська область), 2015 рік

Студентська фольклористична практика – один з найважливіших етапів фахової практичної підготовки філолога і особливо філолога-фольклориста, адже саме під час практики студенти роблять перші самостійні кроки на фольклористичній ниві, розкривають для себе специфіку живого побутування фольклорної традиції, вчаться практично застосовувати здобуті теоретичні знання, набувають необхідного для майбутньої професійної діяльності досвіду фольклористичної праці у польових умовах. Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу: згромаджують новий фольклорний матеріал. Матеріали польового фольклористичного дослідження – це важливе джерело вивчення фольклорної традиції народу.

У навчальному процесі філологічного факультету розрізняють два типи студентських фольклористичних практик:

1. Студентська фольклористична практика за місцем проживання (для студентів першого курсу філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література” відділення “україністика”).

Згідно з навчальним планом студенти першого курсу філологічного факультету наприкінці другого семестру (після екзаменаційної сесії) проходять фольклористичну практику за місцем проживання, яка триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 126 навчальних годин.

Студентська фольклористична практика за місцем проживання є однією з форм фольклористичного польового дослідження, яке проводять стаціонарним способом. Цей спосіб передбачає тривале перебування дослідника серед місцевого населення, дає змогу детально пізнати його щоденне життя і побут, а також спостерігати за традиційною культурою в її природному функціонуванні.

2. Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів першого, другого і третього курсів філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література” відділення “фольклористика”).

Згідно з навчальними планами студенти філологічного факультету відділення “фольклористика” проходять три типи фольклористичної практики: фольклористично-ознайомчу (на 1 курсі), фольклористично-діалектологічну (на 2 курсі) та фольклористично-етнографічну (на 3 курсі). Ці практики відбуваються у формі фольклористичних експедицій – виїздів студентів у складі академічних груп під керівництвом викладачів у конкретну місцевість з метою збирання безпосередньо серед народу відомостей про побутування фольклорної традиції. Практика розпочинається після завершення екзаменаційної сесії, триває три тижні (кінець червня – початок липня) і загалом обіймає 126 навчальних годин.

Матеріали

Переглянути детальну інформацію з питань організації і проведення фольклористичної практики:

  1. Студентська фольклористична практика за місцем проживання (для студентів першого курсу філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література” відділення “україністика”).
  2. Студентська фольклористична експедиційна практика (для студентів філологічного факультету спеціалізації “Українська мова та література” відділення “фольклористика”).