Література та мистецтво в контексті суспільних змін

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ФЕДОРІВ УлянаФЛт-51м
1116ФЕДОРІВ УлянаФЛт-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛт-51мФЕДОРІВ Уляна
1132ФЛт-61мФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

 

Нормативний курс «Література та мистецтво в контексті суспільних змін» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів другого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж п’яти попередніх років. Зокрема, курс апелює до історії та теорії літератури, соціології літератури та мистецтвознавства. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес. У його рамках увагу зосереджено на процесах формування та деформування літературного канону, на особливостях реакції літератури та мистецтва на суспільний розвиток та соціальні катаклізми тощо.

Мета курсу – навчити студентів комплексно розуміти специфіку літератури та мистецтва в контексті суспільних змін.

 

Завдання:

 • ознайомити студентів із основними підходами дослідження літератури та мистецтва в контексті суспільних змін;
 • розглянути історичні етапи дослідження літератури як соціального інституту;
 • зорієнтувати слухачів у полі основних ідей соціологічного підходу вивчення літератури та мистецтва;
 • продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів у залежності від суспільних змін;
 • навчити студентів самостійно мислити;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з соціологічним підходом вивчення літератури та мистецтва;
 • витоки та основні етапи соціологічного підходу до літератури;
 • основні механізми суспільної обумовленості канонотворчого процесу;
 • особливості трансформації рецептивного поля у залежності від суспільно-політичних змін;
 • поняття мультикультуралізму в літературі;
 • суть постколоніального пере-прочитання текстів;
 • специфіку масова літератури як індустрії;
 • поняття «мережевої літератури», «медіа-тексту», «літератури перформансу» тощо.

 

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом сучасної теорії літератури;
 • характеризувати основні тенденції соціологічного підходу до літератури;
 • аналізувати та інтерпретувати художні твори;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

 

Матеріали

Федорів_рекомендації

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму