Літературознавча думка в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор ІЛЬНИЦЬКИЙ МиколаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Опис курсу

Мета:

Розкрити основні напрями і тенденції у розвитку української літературознавчої думки Західної України в обставинах, які склалися у період міжвоєнного двадцятиліття. Двоколійність українського літературного процесу внаслідок поразки національно-визвольних змагань протягом 20-х років не обірвала контактів і перегуків між процесами, які відбувалися по обидвох боках Збруча: бурхливе національне відродження на Наддніпрянщині у 20-ті роки було стимулом для пожвавлення літературного життя у Галичині, коли ж внаслідок репресій комуністичного режиму культурне життя у радянській Україні було обірване, в умовах Західної України, яка була окупована Польщею, залишилися деякі можливості національного культурного розвитку й певної компенсації тих втрат, що їх зазнала українська культура.

Програма спецкурсу охоплює літературну критику основних ідейно-естетичних орієнтацій, які виокремилися й сформувалися в тогочасному літературному процесі та провідних представників.ння:

Завдання курсу:

 • показати складну атмосферу відновлення літературного життя Галичини після Першої світової війни;
 • розкрити зміну естетичної орієнтації під впливом нових суспільних обставин;
 • з’ясувати особливості поколіннєвого підходу в оцінці літературних явищ;
 • розкрити основні концепції літературознавців того часу;
 • показати зв’язок літератури з іншими видами мистецтва;
 • з’ясувати роль журналів і газет у літературознавчих дискусіях;
 • окреслити творчі портрети основних представників літературознавчої думки.

Студент повинен знати:

 • історичні обставини «двоколійного» українського літературного процесу міжвоєнного десятиліття;
 • специфіку суспільно-історичного та культурного життя в Галичині в умовах  польської окупації;
 • основні відгалуження в літературі за ідеологічним поділом: націоналістичне, католицьке, ліберальне;
 • «волюнтаристські засади» літературної критики Д. Донцова як інструменту ідеологічної боротьби; концепція «краси і сили» в українській літературі;
 • концепція ідейно-етичного естетизму М. Гнатишака, теорія «генія» і «майстра» в літературно-критичних працях Г. Костельника;
 • «оборона тенденційності» С. Тудора;
 • концепція безсвітоглядності М. Рудницького.

Студент повинен уміти:

 • орієнтуватися у строкатості гасел і лозунгів;
 • виділяти основні тенденції в літературному процесі;
 • виявити зв’язок літературно-критичних концепцій з філософськими засадами: Д. Донцов – філософія інтуїтивізму; М. Гнатишак – засади психологічної естетики О. Потебні; С. Тудор – радянська теорія соціалістичного реалізму;
 • з’ясувати причини зближення і віддалення літературного процесу в Західній Україні і підрадянській Україні;
 • проаналізувати спільність та відмінність у критиці галицьких та еміграційних критиків;
 • виявити ідеї, розвинуті критикою наступних десятиліть на батьківщині і в діаспорі.

Рекомендована література

Базова
1. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К., 2010.
2. Олійник-Рахманний Р. Літературні напрямки в Західній Україні (1919–1931). – К., 1999.
3. Веретюк О. Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі. Видання. Постаті. Українсько-польські літературні контакти. – Тернопіль, 2001.
4. Ільницький М. М. Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1998.
5. Комариця М. Українська «католицька критика»: феномен 20-30-х років ХХ ст. – К., 2007.
6. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. – Тернопіль, 2000.
7. Грицков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група «Логос» // Записки НТШ. – 1995. – Т. 229.

Допоміжна

1. Бобинський В. Від символізму – на нові шляхи. // Бобинський В. Гість з ночі. – К., 1984.
2. Бабій О. Літературні журнали 1922–23 рр. // ЛНВ. – 1923. – Кн. 7.
3. Бабій О. Ідеологічні основи західноукраїнської критики // ЛНВ. – 1929. – Кн. 7/8.
4. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Дрогобич, 1991.
5. Гординський Я. Літературна критика підсовєтської України. – Львів, 1939.
6. Костельник Г. Ломання душ. З літературної критики: І. «Чесність із собою»В. Винниченка. ІІ. Павло Тичина. ІІІ. Плюси і мінуси в поезії І. Франка. – Львів, 1923.
7. Пеленський Є. Ю. Сучасне західньо-українське письменство: Огляд за 1930–1935 р. – Львів, 1935.
8. Коструба Т. Огляд української літератури в 1918–1938 рр. // Життя і слово. – 1948. – Ч. 3.
9. Гнатишак М. Нова українська лірика в Галичині на тлі західноєвропейської літератури. – Львів, 1934.
10. Гнатишак М. Історія української літератури. – Кн. 1. Вступ. 1. Староукраїнський стиль. 2. Візантійський стиль. 3. Пізньовізантійський стиль. – Прага, 1941.
11. Чижевський Д. Історія української літератури. – Кн. 2. 4. Ренесанс і реформація. 5. Барок. – Прага, 1942.
12. Рудницький М. Між ідеєю і формою. Від Мирного до Хвильового. – Дрогобич, 2008.
13. Маланюк Є. Книга спостережень: статті про літературу. – К., 1997.
14. Липа Ю. Бій за українську літературу. – Варшава, 1935.
15. Антонич Б. І. Становище митця // Антонич Б. і. Повне зібрання творів. – Львів, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму