Національне виховання на уроках української мови (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730ТРУШ ОленаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: допомогти студентам усвідомити роль національного виховання учнів при вивченні української мови у середній школі та формуванні національноналаш­тованого громадянина України.

Завдання: подати студентам основні складові національного виховання учнів на уроках української мови та пояснити методику його реалізації.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: реалізацію національного виховання учнів у програмі з української мови для кожного класу; мовну ситуацію в Україні; складові компоненти національного виховання; види роботи для реалізації поставленої мети; знати історію України.

 

вміти: підбирати тематику диктантів, творів, переказів, необхідних для здійснення національного виховання; володіти методикою вплітання національного виховання учнів у навчальний процес; вміти доцільно використовувати набуті знання з історії України, екології, менталітету українця, звичаїв і обрядів, тощо для національ­ного виховання учнів на уроках з української мови

 

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Шкільна програма про національне виховання.

 

Тема 1. Шкільна програма про національне виховання учнів. Реалізація національного виховання учнів і соціокультурна змістова лінія програми з української мови для кожного класу. Мова – основа життя нації.

Тема 2. Мовна ситуація в Україні. Тотальне зруйнування телебачення, преси, радіо. Білінгвізм і українська мова.

Тема 3. Конституція і захист української мови. Книжковий світ і українська мова. Школа і українська мова.

Тема 4. Школа і українська мова. Вивчення української мови: наукове та виховне призначення. Боротьба за чистоту української мови.

Тема 5. Розмивання норм української мови.

 

Змістовий модуль 2. Складові національного виховання учнів у середній школі.

 

Тема 1. Виховання історичної пам’яті як компонент національного виховання учнів. Видатні постаті української історії, науки, культури. Видатні події в історії України.

Тема 2. Екологічне виховання учнів і природозберігаюча діяльність наших пращурів. Сучасне природоосвоєння і його результати. Чорнобильська трагедія і її наслідки.

Тема 3. Свята, звичаї, традиції та національне виховання учнів. Американізація звичаїв і традицій українського народу.

Тема 4. Національне виховання учнів та його реалізація на різних типах уроків: уроках вивчення нового матеріалу, уроках повторення, уроках розвитку зв’язного мовлення, тощо.

Тема 5. Позакласна робота з української мови в школі та національне виховання учнів: робота гуртків, мовні ранки, вечори, конкурси.

 

 

Рекомендована література

Базова

 

 1. Вовк X. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.
 2. Іванишин В., Радевич-Винницька Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1992.
 3. Масенко Лариса. Мова і політика. – К., 1999.
 4. Масенко Лариса. Мовна ситуація в Україні // Поступ. – 2005. № 55 (1664).
  – 15 березня, вівторок. – С. 11.
 5. Масенко Лариса. Мовна стійкість // Мова і політика. – К., 1999. – С. 17-23.
 6. Огієнко Іван. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів, 1993.
 7. Огієнко Іван. Українська культура. – Київ. – 1992.
 8. Україна. Закони. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом
  № 2222-ІV від 08.12.2004 р. – К.: Велес, 2008. – 48 с.
 9. Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсність). – Львів, 2000.

 

Допоміжна

 

 1. Бондар Ірина. Говори по-нашому // Експрес. – 19-26 лютого 2009. – С. 9.
 2. Вівчарик Михайло. І одинадцяти років забракло. Чому? // Урок української. – 2003. – № 1. – С.2-5.
 3. Гризун Анатолій. Проблема № 1 // Київ. – 2008. – № 1. – С. 123-131.
 4. Гуцало Є. Ментальність орди. – К., 2007.
 5. Дзюба Іван. Доля мови – доля народу // Сучасність. – 1999. – № 4 (квітень).
  – С. 137-146.
 6. Єрмоленко Світлана. Національна свідомість і виховання україн­ської мовної особистості // Урок української. – 2001. – № 11-12. – С. 9-10.
 7. Залізняк Ганна. Мовна політика України в соціологічному вимірі // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 18-21.
 8. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників. – Львів, 2006.
 9. Катрій Ю. Пізнай свій обряд! – Нью-Йорк – Рим, 1982.
 10. Козуля Олесь. Як розмовляємо – так і живемо // Урок української. 2002.
  – № 1. – С. 2-4.
 11. Коновець Олександр, Пономарів Олександр. Україноствердження це опір зросій­щенню // Урок української. – 2004. – № 4. – С. 9-10.
 12. Крупський Іван. Національно-політична журналістика України. – Львів, 1995.
 13. Масенко Лариса. Двоязика небезпека // Урок української. – 2005. – № 3-4. – С. 3-4.
 14. Матіяш Богдана. Напівмовність як діагноз (про ослаблення мов­ного імунітету, роздвоєння свідомості та внутрішній конфлікт особистості) // Урок української.
  – 2003. – № 7. – С. 12-15.
 15. Матяш Віталій. Медіа-Війна триває, або Чи здатна Україна протистояти московській інформаційній експансії та домашнім русифікаторам? // Урок української. – 2001.
  – № 10. – С. 8-9.
 16. Медвідь Алла. Українська мова в реалізації ідеї громадянського суспільства // Мандрівець. – 2004. – № 1. – С. 54-57.
 17. Медвідь Любомир, Борис Возницький. А за мовою і нас – до тієї ж ями // Урок української. – 2004. – № 8. – С. 10-13.
 18. Ребет Лев. Теорія нації. – Львів. – 1997.
 19. Романів Олег. Мовне відродження чи прикінцеві стадії етноциду? // Урок україн­ської. – 2004. – № 7. – С. 6-8.
 20. Салига Тарас. “Народу німого, без рідної мови, нема” // Урок української. – 2005.
  – № 7-8. – С. 12-14.
 21. Семчук Уляна. Білінгвізм як термін і двомовність як гасло // Урок української.
  – 2007. – № 2-3. – С. 4-7.
 22. Скрипник Ганна. Мова як чинник загальнонаціональної консолідації // Урок української. – 2002. – № 7. – С. 6-7.
 23. Сто найвідоміших українців. – К., 2002.
 24. Таланчук Петро. Наша державна мова – українська // Дивослово. – 2000. – № 9.
  – С. 12-14.
 25. Ткаченко Орест. Якщо держава хоче жити… (Про сучасну мовну ситуацію в Україні) // Урок української. – 2001. – № 2. – С. 2-3.
 26. Трач Надія. Ратифікація чи русифікація? (Європейська хартія: ню­анси термінології) // Урок української. – 2006. – № 7. – С. 51-52.
 27. Фаріон Ірина. Задля єдності – єдина // Урок української. – 2005. – № 3-4. – С. 4-5.
 28. Чернюк Андрій. Лише українською. Це – принципово // Урок української. – 2006.
  – № 5-6. – С. 63.
 29. Шевченко Анатолій. Без української мови немає держави // Урок української мови. – 2004. – № 2. – С. 5-9.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму