Новітні тенденції у розвитку чеської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916МОТОРНИЙ ОлександрФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛс-51мМОТОРНИЙ Олександр

Опис курсу

Курс «Нові тенденції у розвитку чеської літератури», поряд із нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів-магістрів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури на сучасному етапі, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – оволодіти знаннями з курсу «Нові тенденції у розвитку чеської літератури».

Завдання – ознайомити студентів з основними фактами і тенденціями розвитку чеської літератури на сучасному етапі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: факти і тенденції історії розвитку чеської літератури на сучасному етапі

вміти: аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст.

Рекомендована література

  1. Львівська богемістика (програма, методичні рекомендації, бібліографія). – Львів, 2006.
  2. Кузнецова Р.Р. История чешской литературы. – М: 1987.