Новітні тенденції у розвитку сербської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ТАТАРЕНКО АллаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛс-51мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Новітні тенденції у розвитку сербської літератури” є грунтовне оволодіння знаннями з курсу сучасної сербської літератури.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Новітні тенденції у розвитку сербської літератури” є ознайомити студентів з основними фактами і тенденціями розвитку сучасної сербської літератури, засвоєння цих знань і уміння застосовувати їх на практиці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : факти і тенденції історії розвитку сучасної сербської літератури

вміти : аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст.

Рекомендована література

  1. Сербська література ХХ ст. Хрестоматія / Вибір та опрацювання Деяна Айдачича, Алли Татаренко. – Київ : «Освіта України», 2016. – 300 с.
  2. Постмодернізм у сербській літературі: навчальний посібник. – Львів: ЛА «Піраміда», 2013. – 196 с.
  3. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Переклала з англійської Мар’яна Гірняк. Науковий редактор Марія Зубрицька, 2004. – 383 с.
  4. Ильин И. Постструктурализм. Деконстуктивизм.Постмодернизм. – Москва, 1996.
  5. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
  6. Нич Ришард. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство/ пер. Олени Галети. – Львів: Літопис, 2007. – 315 С.
  7. Постмодернизм в славянских литературах/сборник статей, ответст.ред.Н.Н.Старикова. – Москва: Российская академия наук, Институт славяноведения, 2004. – 207 с.
  8. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів, 1996.