Новітня польська література

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛк-51м
1016доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛк-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-51мдоцент СЛИВИНСЬКИЙ Остап
1016ФЛк-51мдоцент СЛИВИНСЬКИЙ Остап

Рекомендована література

Основна

1. Balcerzan E. Poezja polska w latach 1939-1968. Warszawa, 1998.

2. Burkot S. Literatura polska 1939-2009. Warszawa, 2010.

3. Czapliński P. Ruchome marginesy: Szkice o literaturze lat 90. Kraków, 2002.

4. Dunin K. Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warszawa,

2004.

5. Dunin-Wąsowicz P. Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia bruLionu wobec rzeczywistości III RP.

Warszawa, 2000.

6. Gutorow J. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków, 2003.

7. Jarosiński Z. Literatura lat 1945-1975. Warszawa, 1996.

8. Matuszewski R. Literatura polska 1939-1991. Warszawa, 1995.

9. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje . Red. A. Brodzka i L. Burska. Warszawa,

1996.

10. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie . Red. A. Brodzkf i L. Burskf.

Warszawa, 1995.

11. Stabro S. Poezja i historia. Od „Żagarów” do Nowej Fali. Kraków, 2001.

12. Śliwiński P. Przygody z wolnością: Uwagi o poezji współczesnej. Kraków, 2002.

Додаткова

1. Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа – польський

«о’гаризм» – українська поезія ранніх 2000-х. „Слово і Час”, 2009, Nr 10.

2. Фрис І. Неоміфологізм у прозовій творчості Тадеуша Новака. Львів, 2011.

3. Bereś S., Batorowicz-Wołowiec K. Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, relacje, świadectwa. Wrocław,

2008.

4. Cudak R. Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka. Katowice, 2004.

5. Honet R., Czyżowski M. Antologia nowej poezji polskiej. 1990-2000. Kraków, 2004.

6. Klejnocki J. Literatura w czasach zarazy. Warszawa, 2006.

7. Literatura polska XX wieku: Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam.

Warszawa, 2000.

8. Maliszewski K. Rozproszone głosy. Warszawa, 2006.

9. Po Wojaczku. “Brulion” i niezależni. Red. J. Klejnocki. Warszawa, 1992.

10. Poeci na nowy wiek. Wybór: R. Honet. Wrocław, 2010.