Сучасна польська мова (Граматико-лексико-комунікативний курс )

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Залік
27.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1ФЛк-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128ФЛк-11КОРОЛЬ Леся, СТЕФАНИШИН Юлія
2160ФЛк-11КОРОЛЬ Леся, СТЕФАНИШИН Юлія

Опис курсу

Значення граматико-лексико-комунікативного циклу у підготовці студентів-полоністів є надзвичайно велике та відповідальне. Завданням курсу є не лише забезпечити розуміння студентами текстів різного рівня складності, вміння формулювати власні усні та письмові висловлювання на різноманітну тематику та використовувати здобуті вміння і навички у різних комунікативних ситуаціях, а й підготувати їх до сприйняття складних теоретичних питань мовознавчої науки, сформувати системне бачення мови, розуміння теоретичного підґрунтя граматичних форм та синтаксичних конструкцій, які вони вчаться використовувати на комунікативному рівні.

Мета дисципліни полягає у підготовці студентів-полоністів у галузі польської граматики та лексико-комунікативної компетенції.

Для досягнення мети навчальної дисципліни „Граматико-лексико-комунікативний цикл сучасної польської мови” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

 

 • забезпечити засвоєння студентами правил польської літературної вимови,
 • ознайомити студентів із основами орфографії,
 • навчити студентів читати і писати по-польськи,
 • забезпечити розуміння студентами усних та письмових текстів середнього рівня складності,
 • формувати у студентів навички перекладати тексти з польської мови українською та з української мови польською,
 • забезпечити засвоєння студентами у функціональному аспекті правил польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово),
 • ознайомити студентів з найтиповішими моделями польського словотворення,
 • ознайомити студентів з основними особливостями синтаксичної структури польської мови,
 • забезпечити засвоєння студентами лексики (частково фразеології) найпоширеніших тематичних полів,
 • розвивати навички спілкування в типових комунікативних ситуаціях,
 • розвивати вміння писати різного типу тексти.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати: правила польської літературної вимови, основні правила орфографії сучасної польської мови, основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово), найтиповіші моделі польського словотворення, основні особливості синтаксичної структури польської мови, лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів.

 

вміти: читати й розуміти польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); розуміти на слух польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів А2-В1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); перекладати тексти з польської мови українською та навпаки.

Рекомендована література

Основна література

 1. Burkat A., Jasińska Hurra po polsku 2. Kraków, 2007.
 2. Burkat A., Jasińskа i in. Hurra po polsku 3. Kraków, 2009.
 3. Dobesz U. Spacery po Wrocławiu. Wracław, 2004.
 4. Gałyga D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, 2001.
 5. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2001.
 6. Garncarek Nie licz na liczebnik. Warszawa, 2009.
 7. Gołkowski M. (i inni). Gdybym znał dobrze język polski… (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców). Warszawa, 1991.
 8. Janowska A., Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, 2005.
 9. Kita M. Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. I i II. Katowice, 1998.
 10. Kita M., Skudrzyk A. Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Katowice, 2006.
 11. Lechowicz J., Podsiadły J. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź,
 12. Lewiński P. Oto polska mowa. Wrocław, 2001.
 13. Lipińska E. Dąbska E. Kiedyś wrócisz tu… A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, 1997.
 14. Lipińska E. Księżyc w butonierce. Kraków, 2004.
 15. Lipińska E. Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski. Kraków, 2007.
 16. Lipińska E. Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego. Kraków, 2003.
 17. Madeja A. Marcinek B. Polski mniej obcy. Część 1. Katowice, 2007.
 18. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra po polsku 1. Kraków, 2006.
 19. Martyniuk W. Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, 1991.
 20. Mędak S. Liczebnik też się liczy! Kraków, 2004.
 21. Miodunka W. Cześć, jak się masz? Kraków, 1993.
 22. Pasieka M. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.
 23. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.
 24. Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice, 2001.
 25. Seretny A. Kto czyta – nie błądzi. Kraków, 2007.
 26. Seretny A. Per aspera ad astra. Kraków, 2007.
 27. Szelc-Mays M., Rybicka E. Słowa i słówka. Kraków, 2003.
 28. Кравчук А. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 2008.
 29. Кравчук А. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. Львів, 2005.

 

Додаткова література

 1. Bajor E., Madej E. Wśród ludzi i ich spraw. Warszawa – Łódź, 1999.
 2. Bartnicka B. (i inni). Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Cz. I. Warszawa, 1996 (wersja: rosyjska).
 3. Bartnicka B., Satkiewicz H. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, 1990.
 4. Bileńka-Swystowycz Ł., Jarmoliuk M. Uczę się polskiego. – Kijów, 1998.
 5. Chłopicka M., Fornelski P. Brak mi słów. Kraków, 1991.
 6. Dąbrowska A., Łobodzińska R. Polski dla cudzoziemców. Wrocław, 1998.
 7. Dobesz U. Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Wrocław, 2004.
 8. Iglikowska T. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne na lektoraty polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, 1995.
 9. Kaleta Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, 1995.
 10. Kowalewska M., Kowalewski J. Co nas łączy (Część I). Kraków, 2008.
 11. Kowalska M. Język polski w 4 tygodnie z płytą CD. Warszawa, 2004.
 12. Kowalski J. Myślę po polsku. Drohobycz, 2008.
 13. Kultura polska. Silva rerum / Pod red. R. Cudaka i J. Tambor. Katowice, 2002.
 14. Mędak S. Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Kraków, 2002.
 15. Mettera H.  Od  mianownika  do wołacza.  Lublin,
 16. Mettera H. Czasownik niejedno ma imię i  niejedną  odmianę. Lublin, 2001.
 17. Miodunka W. Uczmy się polskiego (kurs video). Warszawa, 1996.
 18. Pelc T. Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Cz. I, II.  Łódź, 1997.
 19. Pyzik J. Iść czy jechać? Kraków, 2000.
 20. Rudzka B. Wśród Polaków: Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców.  Lublin, 1988.
 21. Rybicka E.  Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla obcokrajowców. Kraków, 1994.
 22. Śliwiński W. To właśnie Polska. Cz. 1. Kraków, 1991.
 23. Szelc-Mays M. Coś wam powiem… Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, 2001.
 24. Szelc-Mays M. Nowe słowa – stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa dla cudzoziemców. Kraków, 1999.
 25. Wójcikiewicz M. Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, 1993.