Історія польської літератури (Міжвоєнне двадцятиліття )

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛк-41СЛИВИНСЬКА Олеся

Опис курсу

Студенти повинні знати:

1) зміст термінів і понять: міжвоєнне двадцятиліття, «світле» десятиліття, «темне» десятиліття, авангард, футуризм, антиміметизм, провокація, епатаж, життєвий порив (elan vital), «дегуманізація мистецтва», психологізм, психоаналіз, аналітична психологія, фрейдизм, «Скамандр», демократизація поезії, поетизація буденності, формалізм, гротеск, катастрофізм, маніфест Марінетті, Краківський авангард, «Місто. Маса. Машина», «економія слів», ідея «чистої форми».

2) теми: естетика і поетика «Скамандра», засади авангардної і футуристської поетики, європейський контекст польського футуризму, еліптичність поезії, «мінімум слів і максимум змісту», версифікаційні зміни у польській поезії, початки екзистенціалізму у польській прозі, новаторство польської міжвоєнної літератури у європейському та загальнослов’янському контекстах.

 

Студент повинен уміти:

1) характеризувати період Міжвоєнного двадцятиліття, визначати типологічні риси, особливості;

  • 2) аналізувати загальні світоглядні концепції епохи і художні – окремих напрямів та авторів;
  • 4) визначати характеристики літературних жанрів;
  • 5) визначати у літературному творі художні засоби та інтерпретувати їхнє значення для оцінки головної духовно-естетичної вартості твору;

6) творчо формулювати власні думки і міркування стосовно літературних творів.

Рекомендована література

Основна:

1. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

2. Czytanie Schulza. Red. J. Jarzębski. Kraków, 1994.

3. Eustachewicz L. Dwudziestolecie. 1919-1939. Warzsawa, 1990.

4. Kowalczykowa A. Literatura 1918-1939. Warszawa, 2000.

5. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1969 (rozdział „Neorealizm międzywojnia”).

6. Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia. Warszawa, 1990.

7. Markowski M. P. Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków, 2007.

8. Miłosz Cz. Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków, 1999.

9. Nasiłowska A. Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa, 2002.

10. Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 1-2. Red. I. Maciejewska. Warszawa, 1982.

11. Werner M. Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy. Warszawa, 2009.

12. Wroczyński T. Literatura polska dwudzestolecia międzywojennego. Warszawa, 1999.

Додаткова:

1. Błoński J. Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Kraków, 1994.

2. Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P. Literatura polska XX wieku. Poznań, 2005.

3. Literatura polska: Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas. Warszawa, 1984-

1985.

4. Literatura polska XX wieku: Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Red. A. Hutnikiewicz, A. Lam. Warszawa,

2000.

5. Salgas J.-P. Witold Gombrowicz lub ateizm integralny. Warszawa, 2004.

6. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka i in. Warszawa, 1992.

7. Tomkowski J. Literatura polska. Warszawa, 2004.

8. Zawada A. Dwudziestolecie literackie. Wrocław, 1995.