Історія польської літератури (Позитивізм)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛк-31СЛИВИНСЬКА Олеся

Рекомендована література

Основна

1. Історія польської літератури (позитивізм): Хрестоматія. Упор. Х. М. Стельмах. Львів, 2013.

2. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

3. Bachórz J. Pozytywizm. Warszawa, 1996.

4. Borkowska G. Pozytywiści i inni. Warszawa, 1996.

5. Brodzka A. O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa, 1958.

6. Bujnicki T. Pozytywizm. Warszawa, 1996.

7. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1979 (rozdział „Pozytywizm”).

8. Krzyżanowski J. Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa, 1976.

9. Markiewicz H. Pozytywizm. Warszawa, 2000.

10. Martuszewska A. Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895). Wrocław, 1977.

11. Szweykowski Z. Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa, 1972.

12. Weiss T. Pozytywizm. [W:] Okresy literackie. Red. J. Majda. Warszawa, 1994.

Додаткова

1. Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, S. Frybes.

Warszawa, 1964.

2. Ihnatowicz E. Literacki świat rzeczy: o realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej. Warszawa, 1995.

3. Ihnatowicz E. Literatura polska drugiej połowy XIX wieku. Warszawa, 2000.

4. Krzyżanowski J. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa, 1966.

5. Martuszewska A. Pozytywistyczne parabole. Gdańsk, 1997.

6. Matuszek G. Naturalistyczne dramaty. Kraków, 2001.

7. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Wrocław, 1985.

8. Słownik literatury polskiej XIX wieku.Red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa. Wrocław, 1994.

9. Sobieraj T. Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej. Poznań, 2004.

10. Tomkowski J. Mój pozytywizm. Warszawa, 1993.

11. Weiss T. Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880-1890. Kraków, 1966.

12. Żmigrodzka M. Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa, 1976.