Семіотика

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛт-51мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Нормативний курс «Семіотика» розрахований на студентів магістратури філологічного факультету. Курс покликаний дати уявлення, що таке семіотика і семіотичне дослідження феноменів культури та літератури, зорієнтувати у сфері основних ідей, запропонованих у рамках різних семіотичних шкіл.

Семіотика (наука про знаки і знакові системи) розглядає культуру як середовище формування, передавання, рецепції та інтерпретації естетичних повідомлень, а отже, пропонує специфічну методологію дослідження, що передбачає аналіз та інтерпретацію тексту з семантичної, синтактичної та прагматичної перспективи. Курс апелює не лише до власне семіотичних концепцій, а й до герменевтики як вчення про розуміння, пояснення та тлумачення текстів, до теорії комунікації, комунікативної лінгвістики, постструктуралістських та деконструктивістських концепцій, відкриваючи таким чином перед студентами значну частину модерного та постмодерного інтелектуального простору. Водночас курс «Семіотика» покликаний актуалізувати базові знання студентів, здобуті під час вивчення інших дисциплін, зокрема історії літератури, філософії, культурології.

Мета курсу – навчити студентів розглядати факти культури як знакові феномени, розпізнавати тексти культури та літератури як генератори нових повідомлень і значень.

Матеріали

Гірняк Мар’яна. Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 53 с.