Словацька мова

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15.5Залік
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128ФЛс-11
2160ФЛс-21доцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна, ХОДА Лідія

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є граматика словацької мови та основний лексико-комунікативний курс словацької мови. Метою викладання навчальної дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” є ознайомлення  студентів з основною граматичною та лексичною базою словацької мови, що закладає підґрунтя для подальших глибоких знань з лінгвістичної теорії, необхідних для викладацької або перекладацької роботи. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основна слов’янська мова (словацька)” є висвітлення основ нормативної граматики словацької мови та опанування студентами тематичних лексико-комунікативних циклів. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна пов’язана міждисциплінарними зв’язками з такими предметами: історія культури Словаччини, історія словацької літератури, словацький фольклор.

 Результати навчання:

  • знати :графіку та орфографію, специфіку артикуляції, нормативну граматику сучасної словацької літературної мови; основні тематичні лексико-комунікативні цикли;
  • вміти :граматично й орфографічно правильно писати словацькою мовою;правильно та вільно читати вголос, будувати правильні граматичні конструкції;читати і розуміти тексти різної складності, застосовувати навички двостороннього перекладу простих адаптованих текстів, а також складати елементарні фабульні усні та письмові повідомлення загально-побутового характеру.