Сучасна слов’янська мова (україністи, 2 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
696ЛУБЕЙ Прімож
696доцент ХОРОЗ Наталія, КЛИМЕЦЬ Мар’яна

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Сучасна слов’янська мова (словенська)» рекомендована для студентів-україністів 3 курсу, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Окрім вивчення сучасної словенської мови на базовому рівні, програма курсу передбачає ознайомлення з особливостями мов слов’янської групи, зокрема мов південнослов’янської гілки, короткий ввід в історію мови, знайомство із культурними та природними пам’ятками Словенії, традиціями, літературно-мистецькою сценою, особливостями політично-суспільного життя країни.

Мета: ознайомити фахівців-філологів із особливостями словенської мови.

Завдання: подати студентам відомості про Республіку Словенію, ознайомити з базовим лексичним складом словенської мови, особливостями морфологічної та синтаксичної структури словенської мови, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови. Виробити уміння спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички роботи з текстами початкового рівня складності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми словенської літературної вимови, способи словотворення, мати загальне уявлення про особливості морфологічної та синтаксичної структури, базову лексику.

вміти: володіти усними та письмовими формами висловлення сучасної словенської мови, вести бесіду з її носіями на базовому рівні, читати, розуміти, сприймати на слух тексти початкового рівня складності.

Навчальна дисципліна «Сучасна слов’янська мова (хорватська)» рекомендована для студентів-україністів 3 курсу, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Окрім вивчення сучасної хорватської мови на базовому рівні, програма курсу передбачає ознайомлення з особливостями мов слов’янської групи, зокрема мов південнослов’янської гілки, короткий ввід в історію мови, знайомство із культурними та природними пам’ятками Хорватії, традиціями, літературно-мистецькою сценою, особливостями політично-суспільного життя країни.

Мета: ознайомити фахівців-філологів із особливостями хорватської мови.

Завдання: подати студентам відомості про Республіку Хорватію, ознайомити з базовим лексичним складом хорватської мови, особливостями морфологічної та синтаксичної структури, а також забезпечити засвоєння правил літературної вимови. Виробити уміння спілкуватися з носіями мови на побутовому рівні та сформувати навички роботи з текстами початкового рівня складності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: норми хорватської літературної вимови, способи словотворення, мати загальне уявлення про особливості морфологічної та синтаксичної структури, базову лексику.

вміти: володіти усними та письмовими формами висловлення сучасної хорватської мови, вести бесіду з її носіями на базовому рівні, читати, розуміти, сприймати на слух тексти початкового рівня складності.

Рекомендована література

 1. Pirih Svetina N., Ponikvar A. A, B, C — 1, 2, 3, gremo: učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005.
 2. Jug-Kranjec H. Slovenščina za tujce: učbenik za začetne in prve nadaljevalne tečaje slovenskega jezika. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999.
 3. 3. Markovič, Halužan V., Pezdirc Bartol M., Škapin D., Vuga G. S slovenščino nimam težav (A2-B1). Učbenik za kratke tečaje slovenščine; nadaljevalna stopnja. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010.
 4. Toporišič, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 2004.
 5. Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2007.
 6. SJ ZRC SAZU: Slovar slovenskega knjižnega jezika // bos.zrczu.si/sskj.html
 7. http://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/
 8. Проект «Амебіс» – правописи, словники, довідники.
 9. Васильєва Л.П., Пешорда Д. Хорватська мова. – Львів, 2007.
 10. Anić V. Rječnik hrvatskoga jezika. – Zagreb, 2000.
 11. Barešić J. Dobro došli. – Knj. 1, 2. – Zagreb, 1993.
 12. Čilaš-Mikulić M., i dr. Hrvatski za početnike. Udžbenik i rječnik. – Zagreb, 2006.
 13. Udier S. Hrvatska na prvi pogled: udžbenik iz hrvatske kulture. – Zagreb, 2014.