Сучасне франкознавство: проблеми і перспективи

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016КОРНІЙЧУК ВалерійФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-51мКОРНІЙЧУК Валерій
ФЛу-52мКОРНІЙЧУК Валерій
ФЛу-53мКОРНІЙЧУК Валерій

Опис курсу

Мета:

Комплексно представити феномен Івана Франка в українській духовно-інтелектуальній площині. Висвітлити основні здобутки та проблеми франкознавства як окремої галузі гуманітарних знань. Подати наукову біографію Івана Франка, з окресленням найважливіших етапів життєвої мандрівки письменника. Презентувати особливості прозового та поетичного художніх світів Івана Франка. Окреслити засадничі пункти літературознавчої, мовознавчої, фольклористичної, перекладознавчої та філософської концепцій Івана Франка.

 

Завдання:

Ознайомити студентів із велегранною (художньою, науковою публіцистичною) творчою спадщиною Івана Франка та її інтерпретацією в наукових дослідженнях. Показати значний евристичний потенціал Франкових літературних полотен (рух від романтичних «молодечих скоків» до концентрованого модерного письма) та наукових досліджень (рух від принагідних влучних характеристик окремих постатей, фактів, явищ до стереометричного концептуального осягнення цілих генерацій, процесів, епох). Засвідчити вплив ученого на розвиток національної гуманітаристики, його постійну присутність в інтелектуальному житті України. Продемонструвати невирішені проблеми франкознавства. Розкрити наукові перспективи франкознавчих досліджень.

знати:

 • знакові події Франкового життєпису, основні художні, публіцистичні та наукові твори;
 • зародження наукового франкознавства, перші прижиттєві рецензії, статті, монографії про Івана Франка;
 • історію підрадянського франкознавства;
 • подвижницьку діяльність основоположника франкознавства академіка Михайла Возняка;
 • досягнення діаспорного франкознавства;
 • розвиток франкознавчої науки в незалежній Україні;
 • проблеми дослідження біографії та світогляду Івана Франка;
 • «білі плями» франкознавства;
 • перспективи дослідження художньої, публіцистичної, наукової спадщини Івана Франка;
 • методологічні проблеми франкознавства;
 • проблеми вивчення творчості Івана Франка в середній та вищій школах;
 • інтертекстуальні перспективи дослідження творчості Івана Франка;

 

вміти:

 • використовувати знання фактів Франкової біографії при комплексному осягненні феномену генія;
 • критично оцінювати праці з франкознавства радянської доби;
 • стереометрично аналізувати (ідеологія, тематика, проблематика, поетика тощо) прозові та поетичні художні твори Івана Франка;
 • висвітлювати центральні положення головних наукових студій І. Франка;
 • застосовувати концептуальні теоретичні здобутки Івана Франка при вивченні складних літературних явищ;
 • апробувати Франкові методологічні знахідки у власних наукових пошуках;
 • формувати цілісне бачення ролі та місця Івана Франка у історії української літератури, культури, загалом гуманітаристики.

 

 

Рекомендована література:

 • Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986.
 • Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – Т. 52. – К., 2008.
 • Бібліотека Івана Франка: У 4-х томах. – К., 2010. – Т. І.
 • Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка: Монографія. – Донецьк, 2002.
 • Білецький О., Басс І., Кисельов О. Іван Франко: Життя і творчість. – К., 1956.
 • Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965–1966. – Т.2.
 • Бойко О. Поезія боротьби. – К., 1958.
 • Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі студії. Зб. статей. – Львів, 2008.
 • Бондар Л. Три любовні історії Івана Франка. – Дрогобич, 2007.
 • Бунчук Б. Віршування Івана Франка: Монографія. – Чернівці, 2000.
 • Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка. – Тернопіль, 1998.
 • Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К., 1955.
 • Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 4 кн. Т. 2: Франкознавчі праці. – Львів, 2005.
 • Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К., 2011.
 • Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка. До питання про особливості творчого методу Каменяра. – Івано-Франківськ, 2001.
 • Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко: У 10-ти томах. – Львів, 2000-2009.
 • Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). – Київ, 2006.
 • Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К., 2006.
 • Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К., 1955.
 • Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001.
 • Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 4 кн. Т. 2: Франкознавчі праці. – Львів, 2005.
 • Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” // Зап. НТШ. Праці філол. секції. – Львів, 1990. – Т.221. – С.265–282.
 • Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць. Нові матеріали до історії “Зів’ялого листя” // Дзвін. – 1990. – №8. – С.126–133.
 • Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка. – К., 2013.
 • Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО: У 3 кн. – К., 1990.
 • Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів, 1998.
 • Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження. – Львів, 2007.
 • Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К., 1998. – С.135–153.
 • Єфремов С. Іван Франко: Критично-біографічний нарис. – К., 1926.
 • Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С.457–491.
 • Кирилюк Є. Вічний революціонер: Життя і творчість Івана Франка. – К., 1966.
 • Клим’юк Ю. Лірика Івана Франка як система жанрів. – Чернівці, 2006.
 • Кобилецький Ю. Творчість Івана Франка. – К., 1956.
 • Колесник П. Син народу. Життя і творчість Івана Франка. – К., 1957.
 • Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. – Львів, 2004.
 • Корнійчук В. “Мов органи в величному храмі…” Контексти й інтертексти Івана Франка. – Львів, 2007.
 • Костельник Г. Плюси й мінуси в поезії Франка // Костельник Г. Ломання душ: З літературної критики. – Львів, 1923. – С.45–95.
 • Кримський А. Д[октор] Іван Франко. Огляд його двадцятип’ятилітньої діяльності // Кримський А. Твори: В 5 т. – К., 1972. – Т.2. – С.498–532.
 • Крушельницький А. Іван Франко (поезія). – Коломия, 1909.
 • Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999.
 • Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість. – Нью-Йорк – Джерсі Ситі, 1967.
 • Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень. Фрагменти. – К., 1995. – С.66–74.
 • Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті. – К., 1997. – С.253-258.
 • М[аков]ей О. Д-р Іван Франко // Зоря. – 1896. – №1.
 • Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha. – Львів, 2006.
 • Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908–1916. – Дрогобич, 2006.
 • Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів, 2000.
 • Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (Ейдологічні нариси). – Львів, 2007.
 • Мочульський М. З останніх десятиліть життя І.Франка (1896-1916) // Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. – Львів, 1938. – С.3-174.
 • Мочульський М. “Semper tiro” // Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. – Львів, 1938.
 • Музичка А. Шляхи поетичної творчости Івана Франка. – [Х.], 1927.
 • Ніньовський В. Поетичні форми Івана Франка. – Львів, 2000.
 • Пастух Т. Романи Івана Франка. – Львів, 1998.
 • Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”). – Львів, 2003.
 • Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка. – Львів, 2007.
 • Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів, 2008.
 • Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014.
 • Руда Т. Іван Франко – дослідник слов’янського фольклору. – К., 1974.
 • Салига Т. Франко – Каменяр. – Ужгород, 2007.
 • Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя”. – Львів, 2007.
 • Скоць А. Поеми Івана Франка. – Львів, 2002.
 • Спогади про Івана Франка / Упор. Гнатюк М. – Львів, 2011.
 • Стереометрія тексту. Студії над поетичними творами Івана Франка. – Львів, 2010.
 • Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка. – Львів, 2009.
 • Тихолоз Б. Ерос versus Танатос: Філософський код «Зів’ялого листя». – Львів, 2004.
 • Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів, 2005.
 • Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль–К., 2006.
 • Филипович П. Шляхи Франкової поезії // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991. – С.61–94.
 • Ц[еглинський] Г. Іван Франко. “З вершин і низин”. Зб. поезій. Львів, 1887 // Зоря. – 1887. – №13–14.
 • Чопик Р. Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка. – Львів, 2002.
 • Шаховський С. Майстерність Івана Франка. – К., 1956.
 • Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003.
 • Щурат В. Др Іван Франко // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1 – С.173–180.
 • Щурат В. Поезия зівялого листя в виду суспільних завдач штуки (Прочитавши ліричну драму І.Франка “Зівяле листє”) // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1 – С.189–203.
 • Щурат С. Рання творчість Івана Франка. – К., 1956.
 • Ярема Я. До проблеми ідейного змісту “ліричної драми” Ів. Франка “Зів’яле листя” // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1948. – Зб. 1. – С.91–123.