Тарас Шевченко і світова література

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ЛУЧУК ТарасФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛу-35, ФЛу-36, ФЛу-37, ФЛу-38

Опис курсу

Мета:

Спецкурс покликаний ознайомити студентів з основними проблемами сучасного шевченкознавства в ракурсі порівняльного літературознавства.

Передбачає ознайомлення з такими тематичними блоками: світи Шевченка – Шевченко і світ, біблійні мотиви у творчості Кобзаря, Шевченко як перекладач (в контексті теми – «Слово о полку Ігоревім» в українських переспівах і перекладах ХІХ ст.), Шевченко й антична література, російськомовні твори Тараса Шевченка та українські переклади його поем, повістей та оповідань, російською мовою писаних, Шевченко і Гоголь, або Шевченкознавство та гоголезнавство, культ Шевченка, шевченкознавство українотеренне й закордонне, переклади Шевченкових творів мовами народів світу, Шевченко і східноєвропейські літератури, Шевченко і західноєвропейські літератури, Шевченко і світові поети, Шевченко в країнах Заходу, Шевченко в країнах Сходу, поетична Шевченкіана, Шевченкове слово і слава.

Навчальна дисципліна «Шевченко і світова література» покликана розвивати у студентів уміння використовувати набуті базові знання з порівняльного літературознавства при інтерпретації Шевченкового тексту та його перекладів чужими мовами.

 

Завдання:

Ознайомити студентів із велегранною творчою спадщиною Тараса Шевченка та його присутністю у світовій культурі.

Показати значний евристичний потенціал Шевченкових літературних та малярських творів.

Засвідчити посутній вплив геніального митця на розвиток національної гуманітаристики, його постійну присутність в інтелектуальному житті України.

 

Рекомендована література

Рекомендована література:
• Дзюба І. Шевченко і світ // Дзюба І. З криниці літ: У трьох томах. — Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — Т. 2. — С. 7–491.
• Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 1. — 354 с. — (Хроніка-2000; Вип. 85).
• Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — Київ, 2011. — Част. 2: «Шевченко». Річники І–Х (1952–1964). — 448 с. — (Хроніка-2000; Вип. 86).
• Світи Тараса Шевченка: Зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. — Нью-Йорк, 1991. — VIII + 488 с. — (Записки НТШ; Т. 214).
• Світи Тараса Шевченка. — Нью-Йорк; Львів, 2001. — Т. 2: Зб. ст. до 185-річчя з дня народж. поета. — 416 с. — (Записки НТШ; Т. 215).
• Шах-Майстренко М. Шевченко і антична культура. — Київ: Фахівець, 1999. — 288 с.
• Щурат В. Святе Письмо у Шевченковій поезії. — Львів: Видав М. Петрицький, 1904.
• Luckyj, G. Shevchenko’s Unforgotten Journey / George Luckyj. — Toronto: Canadian Scholars’ Press, 1996. — 119 pp.
• Von Taras Ševčenko bis Joseph Roth: Ukrainisch-Österreichische Literatur¬beziehungen / Hrsg. von Wolfgang Kraus und Dmytro Zatons’kyj. — Bern; Berlin; Frankfurt/M.; New York; Paris, Wien: Peter Lang, 1995. — (New Yorker Beiträge zur Österreichischen Literaturgeschichte; Bd. 4).