Третя слов’янська мова

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016БУШКО ГалинаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛс-51мБУШКО Галина

Опис курсу

Навчальна дисципліна  “Третя слов’янська мова” рекомендована для студентів у системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Оволодіння курсом за запропонованоюпрограмоюдопоможе студентам набути певних лексико-комунікативних навичок із слов’янської мови, засвоїти основні граматичні правила та вивчити лексику основних тематичних текстів.

Метою навчальної дисципліни “Третя слов’янська мова (болгарська)”є формування основних лексико-комунікативних навичок та засвоєння основних граматичних правил болгарської мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

    знати:

основні правила болгарськоїорфографії та граматики, а також найуживанішу лексику сучасної болгарської мови.

    вміти:

читати й розуміти на слух болгарські тексти,розмовляти на лексичні теми;перекладати з болгарської мови на українську та навпаки.

Рекомендована література

Базова

 1. Българскиезик за чужденци (общ курс) / Е.Хаджиева, Н.Гарибова: УИ „СВ. Климент Охридски”, София, 2006. – 344 с.
 2. Буров С. Българскиезик за чужденци – първа част. Основен курс по лексика и граматика (2 изд.). – В. Търново: Фабер, 2000. – 292 с.
 3. Буров С. Правописен речник на българскияезик. За учениците от началния курс. Велико Търново: Слово, 2009. – 368 с.
 4. Иванова Л., Колева Ж. Българскиезик за чужденци: Да общуваме на български: Ч.2. –Велико Търново: Фабер, 2009. – 180 с.
 5. Как се общува на български? / Е. Хаджиева, Р. Василева.– София: Гутенберг, 2014. – 188 с.
 6. Карастанева Ц., Марковска В. Практическа граматика на съвременниябългарскикнижовенезик. – Пловдив: Макрос, 1997. – 172 с.
 7. Колева-Златева Ж. Българскиезик за чужденци: Аз говоря български: Ч.1. – ВеликоТърново: Фабер, 2007. – 168 с.
 8. Петрова С. Учете българскиезик (първа част). – София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2004. – 268 с.
 9. Стоянов І.А., Чмир О.Р. Болгарсько-український словник/ Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. – К.: Наук. думка, 1988. – 780 с.
 10. Українсько-болгарський словник: Бл. 20 000 слів /Укл. К.К. Потапенко. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.

 

Допоміжна

 1. Георгиев С. Самоучител по съвремененбългарскикнижовенезик. – Велико Търново, 1997. – 400 с.
 2. Кръстев Б. Граматика за всички. Популярно описание на българскияезик. – София: Наука и изкуство, 2001. – 297 с.