Українська інтелектуальна проза

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛт-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛт-51мдоцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

«Українська інтелектуальна проза»
Нормативний курс «Українська інтелектуальна проза» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох років на бакалавраті. Зокрема, курс апелює до історії української літератури, історії світової літератури, філософії та мистецтвознавства. Курс спонукає студентів замислитися над особливістю діалогу літератури та філософії в художніх творах, над складною природою жанру інтелектуального роману, а також над проблемою розмежування інтелектуальної літератури та інтелектуалізму в літературі. У рамках курсу увагу зосереджено на витоках інтелектуальної прози у світовій, зокрема українській, літературі, на феномені інтелектуального роману в світовій літературі ХХ століття і на розвитку інтелектуальної прози в українській літературі ХХ століття з акцентуванням її особливостей у 20-30-х, 40-50-х, 60-80-х та 90-х роках. Предметом ґрунтовного обговорення є твори А. Кримського, В. Підмогильного, Ю. Яновського, О. Слісаренка, Н. Королевої, В. Домонтовича, Ю. Косача, В. Шевчука, В. Дрозда, Г. Пагутяк та інших письменників ХХ століття.
Мета курсу – з’ясувати специфіку жанру інтелектуального роману та продемонструвати взаємозв’язок літературно-естетичного, філософського та інтелектуального первнів в українській прозі ХХ століття.