Лабораторія фольклористичних досліджень

 • Про підрозділ
 • Співробітники
 • Методичні матеріали
 • Дослідження

Лабораторія фольклористичних досліджень – науково-дослідна і навчально-методична інституція, структурний підрозділ філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Створена 2010 року з метою модернізації університетського вишколу фахівців-фольклористів через залучення студентства до актуальних наукових проектів, професійного спеціалізування у конкретних дослідницьких програмах.

Заснування Лабораторії 1 жовтня 2010 року стало ще одним важливим етапом на шляху інституалізації української фольклористики у Львівському університеті, який розпочався 1990 року відкриттям Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, а сьогодні націлений на побудову в Університеті новітнього аудіовізуального фольклорного архіву. Створення Лабораторії фольклористичних досліджень – це також вагомий крок у реалізації статусу Львівського університету як провідної науково-дослідної інституції України.

У тісній співпраці з Кафедрою українського фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського університету Лабораторія фольклористичних досліджень скеровує свою діяльність на забезпечення повного циклу науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста за такими основними видами фольклористичної праці, як фіксація або збирання фольклору, транскрибування записів, систематизація й архівування фольклорних матеріалів, едиційна практика, науково-теоретична розробка явищ і процесів традиційної духовної культури українського народу.

Серед науково-дослідницьких пріоритетів Лабораторії – створення сучасного аудіовізуального архіву українського фольклору, налагодження можливостей для вільного користування (у мережі Інтернет) фондами цього архіву широкому колу науковців, студентів, усіх поціновувачів народної культури.

Перейти на офіційну сторінку Лабораторії фольклористичних досліджень

Співробітники

завідувачМАРКІВ Русланзавідувач
старший лаборантШУТКА Оксанастарший лаборант

Методичні матеріали

Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність Лабораторії націлена на забезпечення повного циклу науково-теоретичної та практичної підготовки фахівця-фольклориста за такими основними видами фольклористичної праці: фіксація або збирання фольклору, транскрибування записів, систематизація й архівування фольклорних матеріалів, едиційна практика, науково-теоретична розробка явищ і процесів традиційної духовної культури українського народу. Для реалізації цієї мети Лабораторія здійснює такі заходи:

 • науково-методичний супровід і проведення студентських фольклористичних польових досліджень (так званих фольклористичних практик) Кафедри української фольклористики: проведення практикумів з метою спеціальної підготовки студентів до фольклористичної практики; консультування керівників практик у методологічних, технічних та організаційних аспектах польової пошуково-збирацької праці;
 • технічне забезпечення студентських фольклористичних польових досліджень: консультування і практичне освоєння записувальної техніки, забезпечення аудіо-, відео- та фотоапаратурою і допоміжним спорядженням;
 • керування студентською роботою з опрацювання (транскрибування, систематизації й архівування) зібраних фольклорних матеріалів;
 • архівне забезпечення навчального процесу: надання можливостей студентам і викладачам Університету користуватися архівними фольклорними документами Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики для написання науково-дослідних робіт;
 • укладання і видання навчально-методичних посібників з проблем документування фольклорної традиції для студентів вищих навчальних закладів, створення традиційних текстових та новітніх аудіозвізуальних хрестоматій українського фольклору.

Дослідження

Науково-дослідна діяльність:

 • польове дослідження фольклорної традиції: проведення комплексних науково-дослідних експедицій з метою цілісного обстеження фольклорної традиції різних регіонів України, тематичних польових досліджень задля вивчення окремих фольклорних явищ тощо;
 • архівування фольклорних польових матеріалів: систематичне архівування нових надходжень фольклорного польового матеріалу у Фольклорному архіві Кафедри української фольклористики; архівування матеріалів “старої колекції” фольклорних польових матеріалів Кафедри української фольклористики; архівування фольклорних матеріалів приватних фольклорних збірок; розбудова Аудіовізуального електронного архіву українського фольклору; надання можливостей для користування архівними фондами Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики у вільному доступі (у мережі Інтернет);
 • науково-теоретична, історична й методологічна розробка проблем документування фольклорної традиції (фіксації фольклору, транскрибування фольклорних записів, систематизації й архівування фольклорних документів);
 • дослідження і популяризація наукової спадщини Філарета Колесси: регулярне проведення “Колессівських читань” – наукової конференції дослідників української народної словесності, музики і побуту; виявлення і видання неопублікованої спадщини Філарета Колесси.

Науково-організаційна діяльність:

 • електронне перевидання класичної науково-теоретичної та джерельної спадщини української фольклористики: перевидання серійних фахових видань (“Етнографічний збірник” і “Матеріали до українсько-руської етнології” Наукового товариства імені Шевченка), наукових розвідок і публікацій українських фольклористів;
 • підтримка Електронної навчальної бібліотеки української фольклористики;
 • налагодження оперативного інформування фольклористичних інституцій в Україні та за її межами про актуальні питання і напрями досліджень, нові видання, публікації; світова репрезентація напрацювань української фольклористики.