АЛБУЛ Ольга

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Історія слов’янських мов, тенденції розвитку сучасних слов’янських мов.

Курси

Публікації

 1. Албул О. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах // Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. Studia Slovakistica 4. – Ужгород, 2005. – С. 7-16.
 2. Албул О. Граматичне освоєння запозичених іменників у верхньолужицькій, українській та болгарській мовах (на прикладі категорії роду) // Питання сорабістики. – Львів; Будишин, 2005. – С. 175-179 (у співавторстві з О. Сорокою).
 3. Албул О. Вокатив у лужицьких мовах: перспективні напрямки досліджень // Проблеми сорабістики – Prašenija sorabistiki. ХІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів; Будишин, 2006. – С. 221-224.
 4. Албул О. Тенденція до аналітизму в сучасній болгарській мові // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Львів, 2007. – Вип. 40. – Частина 2. – С. 113-121.
 5. Албул О. Болгарський вокатив: історія і сучасний стан // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Вип. 7. – 2007. – С. 3-11.
 6. Албул О. Передача слов’янських онімів в українському тексті: норма і сучасна практика // Studia Slovakistica. – Ужгород, 2007. – Вип. 7. – С. 22-28.
 7. Албул О. Тенденція до інтернаціоналізації у сучасній болгарській літературній мові // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 319-320.
 8. Албул О., Лобур Н. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (історія, сучасний стан та перспективи розвитку) // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Київ, 2009. – C. 3-10.
 9. Албул О., Лобур Н. Мовознавчий аналіз рукописного верхньолужицько-польського словника Я. А. Заремби // Питання сорабістики / Збірник за ред. В. Моторного, Д. Шольце. – Львів; Будишин, 2009. – С. 80-85.
 10. Албул О., Моторний В., Лазор О. Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Україні (переклади, відгуки, дослідження) // Якуб Барт-Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – С. 6-28.
 11. Албул О., Лазор О. Коментарі // Якуб Барт-Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – С. 63-66.
 12. Албул О.Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапі розвитку(фонетико-фонологічний аспект, графіка) // ВісникЛьвів. нац. ун-туім. І. Франка. – Серія філологічна.– 2009. – Вип. 48. – С. 240‑246. (співавтор – О. Сорока).
 13. Албул О.Тенденція до інтернаціоналізації у болгарській мові у минулому та на сучасному етапі розвитку(фонетико-фонологічний аспект, графіка) // ВісникЛьвів. нац. ун-туім. І. Франка. – Серія філологічна.– 2009. – Вип. 48. – С. 240‑246. (співавтор – О. Сорока).
 14. Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія// Мова і суспільство. – Випуск 1.– Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С.21-30.
 15. Албул О.Болгарський вокатив і мовна мода//Болгарський щорічник. – Т.VІІ. – К., 2011. – С. 159-168.
 16. Motornyj V., Lazor O, Albul O. Die Rezeption des Werksvon Jakub Bart-Ćišinskiin der Ukraine/Volodymyr Motornyj, Oksana Lazor, Ol’ha Albul / Jakub Bart-Ćišinski. Erneuerer der sorbischen Literatur. Sammelband der internationalen Konferenzzum 100. Todestag des Dichters, Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15-17.10.200. Dietrich Schoize. Franc Schön (Hgg). Schriften des Sorbischen Instituts. Domowina-Verlag, Bautzen, 2011. – S. 309-324.
 17. Албул О. Вияви мовної моди у сучасному болгарському мовному дискурсі  / О. Албул, О.Сорока // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. (Бердянськ, 17-18 травня 2012 р.) : зб. тез.  –  Бердянськ, 2012. – С. 27-31.
 18. Албул О. Українська мова в дослідженнях науковців кафедри слов’янської філології Львівського університету [Електронний ресурс ] /Олга Албул, Оксана Лазор//Българска украинистика. – №1.– 2012. – С.62-71 – Режим доступу: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/ALMANAH_2012_1.pdf
 19. Албул О. Дискусії навколо мовного законодавства в болгарському суспільстві // Матеріали ІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. 16-17 травня 2013 року: зб. тез. – Бердянськ, 2013. – С.6-8.
 20. Албул О. Про деякі дискусійні випадки передачі болгарських онімів українською мовою. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії.16-17 травня 2013 року: зб. тез. – Бердянськ, 2014. – С.86‑ (співавтор – Н.Лобур).

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом О. А. Албул:

 1. Сливинський О. Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.). – Тернопіль, 2007.
 2. Гуменна О.І. Лексичні інновації у словацькій літературній мові кінця ХХ – початку ХХІст. – Київ, 2011.
 3. Костюшко О.М. Тематичні словники у болгарській лексикографії: історія і сучасний стан. – Київ, 2012.
 4. Катачина О.О. Чеська термінологія позначення правопорушень. – Київ, 2013.

Біографія

Народилася 13 грудня 1956 року в м. Ужгород Закарпатської області. У 1979 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. 1988 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політична лексика сучасної болгарської мови (назви особи)». Вчене звання доцента присвоєне рішенням вченої Ради Львівського державного університету від 24 червня 1999 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!