БОНДАР Лариса

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси

Франкознавство, шевченкознавство. Білорусько-українські літературні взаємини.

Курси

Публікації

1. Бондар Л. Передмова // Микитюк В.І. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів: Світ, 2000. – С. 4-5.

2.     Бондар Л. Перший жанровий аналіз // Пастух Т. Роман “Місто” В.Підмолильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 2000. – С. 3-4.

3.     Бондар Л. Відлуння (штрих до взаємин Івана Франка та Лесі Українки) // „З його духа печаттю…”: Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. –  Т. 1. – С. 236 – 241.

4.     Бондар Л. „Без золота, без каменю, без хитрої мови…” (В.Ґренджа-Донський про І.Франка) // Українське літературознавство. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С. 155 – 160.

5.      Бондар Л. Іще один здобуток франкознавчої науки // Тези доповідей XV щорічної наукової франківської конференції (27 – 29 вересня 2000 р.). – Львів, 2001. – С. 3 – 4.

6.     Бондар Л. Збірка Франка „Із днів журби”: „пейзаж душі” // Тези доповідей XV щорічної наукової франківської конференції (27 – 29 вересня 2000 р.). – Львів, 2001. – С. 28 – 30.

7.     Бондар Л. Актуальний дискурс // Гриньків К., Завадка Б. Місія папи Климента очима Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 60.

8.     Бондар Л. Шевченків „Кобзар” 1840 року як естетичний та політичний феномен // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4 – 6. – С. 351 – 362.

9.     Бондар Л. Semper tiro у Франковій академії // Скоць А. Поеми Івана Франка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 5-11.

10. Бондар Л. Завжди учень, завжди вчитель // Semper tiro. Збірник студентських та аспірантських праць на пошану проф. І.О.Денисюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 5-23.

11. Бондар Л. На прощу до Кобзаря // За вільну Україну. – 31 травня –             3 червня 2002 р. – С. 5.

12. Бондар Л. В обіймах Шевченкового краю // Каменяр. – № 3, червень    2002 р. – С. 3 – 5.

13. Бондар Л. Фундаментальне франкознавство на порозі ХХІ століття: основні завдання та проблеми // Тези доповідей XVI щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка (17 – 19 жовтня 2001 р.). – Львів, 2002. – С. 3 – 5.

14. Бондар Л. Збірка Івана Франка „Із днів журби”: cherchez la femme // Вісник філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Серія „Франкознавство”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 3-11.

15. Бондар Л. „Тінь покійної любові”: образ Ольги Рошкевич у збірці Івана Франка „Із днів журби” // Дзвін. – 2004. – № 8. – С. 141 – 147.

16. Бондар Л. Франкові „Дні журби”: Таємниця „нездобутого щастя” кохання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2004. – С. 336 – 346.

17. Бондар Л. Semper tirosemper magister. Іванові Денисюкові – 80! // Дзвін. – 2004. – № 11 – 12. – С. 127 – 132.

18. Бондар Л. Одна з Франкових любовних історій // Парадигма – 2. – Львів, 2004. – С. 135 – 143.

19. Бондар Л. Феномен „Кобзаря” // Дзвін. – 2005. – № 3. – С. 128 – 133.

20. Бондар Л. Універсум „Причинної” // Слово і Час. – 2005. – № 3. – С. 3 – 13.Бондар Л. І. Леонченко / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 33

21. Бондар Л. Леськів Б. / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 35

22. Бондар Л. Франківська щорічна конференція / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 584

23. Бондар Л. Франкознавства Інститут / Лариса Бондар // Енциклопедія ЛНУ ім. Івана Франка., т.1. 2 – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка., – С. 598–599

24. Бондар Л. Книжник і поет /Л. Бондар // Про Миколу Старовойта – Львів : Видавництво Української академії друкарства, 2014. – С.47-64.

25. Бондар Л.П. Шевченкова «Передмова» до нездійсненого видання «Кобзаря» //Тарас Шевченко: апостол правди і науки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – с. 177-198.

26. Бондар Л.П. Присвята // Шевченківська енциклопедія: у 6 т. – Київ: Наукова думка. – т. 5. – с. 324-326.

27. Бондар Л.П. «Причинна» // Шевченківська енциклопедія: у 6 т. – Київ: Наукова думка. – т. 5. – с. 338-344.

28. Бондар Л.П. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз. – Українське літературознавство. – Випуск 81. – с. 62-71.

29. Бондар Л.П.Причинна // Шевченківська енциклопедія: літературні твори. – Київ, 2016. – с. 338-344.

30. Бондар Л.П.Феномен «Кобзаря» // Ярослов. – 2018. – №31. – С. 1 – 4.

31. Бондар Л.П.Франкознавчі студії професора А. Скоця // А. Скоць Франкознавчі студії. – Львів, 2017. – С. 3 – 15.

32. Бондар Л.П.І. Денисюк і сцена, на сцені, поза сценою // І. Денисюк. «Не попіл слів, а серця жар». – Львів, 2018. – С. 273 – 288.

33. Бондар Л.П. До ґенези «Сойчиного крила»: від Осипа Маковея до Івана Франка (образ самітника) / Л. Бондар // «Я єсть пролог»: Матеріали Міжнародного конгресу до. 160-річчя з дня народження І. Франка: у 2 т. – Т. 2. – Львів, 2019. – С. 90–103;

34. Бондар Л. П. Маніфест українського романтизму / Л. Бондар // Окриленість словом: зб. на пошану проф. Степана Хороба з нагоди 70-річчя. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 283–301.

Біографія

Народилася 25 квітня 1941 року у місті Лубни Полтавської області. Навчалася у лну ім. Івана Франка. Працювала у школі, інституті суспільних наук, Рівненському педінституті.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!