БУНДЗА Ірина

Посада: асистент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: iryna.bundza@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Граматика сучасної польської мови, лексикографія, корпусна лінгвістика, дидактика.

Курси

Публікації

 1. Шевчик І. В. Іменники singularia tantum у словниках польської та української мов / Ірина Шевчик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. Ч 1. – С. 90–99.
 2. Szewczyk I. Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej). / L. Korol, I. Szewczyk // Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej; pod red. A. – Warszawa, 2013. – S. 43–51. (Доступ: http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf)
 3. Bundza I. Rzeczowniki materialne singularia tantum w języku polskim i ukraińskim / Iryna Bundza // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – 2013. – T. LIX. – S. 7–20.
 4. Бундза І. В. Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку / Ірина Бундза // Проблеми слов’янознавства. – 2014. – Вип. 63. – С. 220–228.
 5. Бундза І.В. Польські іменники singularia tantum на позначення радості: словниково-корпусний аналіз / Ірина Бундза // Radość – aspekty kulturowo-językowe ; pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – С. 59‒75.
 6. Бундза І. В. Граматична категорія числа іменника в польській мові: словниково-корпусний аналіз / Ірина Бундза // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка ; за ред. І. В. Бундзи, Є. Ковалевського, А. М. Кравчук, О. Т. Сливинського. ‒ Київ : Фірма «ІНКОС», 2015. ‒ С. 594–612.
 7. Bundza I. Problemy nauczania kategorii liczby polskich rzeczowników w środowisku ukraińskojęzycznym / Iryna Bundza // Prace Językoznawcze. – 2017. ‒ Z. XIX (1). ‒ S. 17‒29.
 8. Бундза І. Числові форми польських іменників-назв відчуттів у словнику і тексті / Ірина Бундза // Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe ; pod red. G. Filip, K. Ożoga, R. Słabczyńskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 149‒166.
 9. Бундза І. В. Семантика граматичних форм числа іменника (на матеріалі польської мови) / Бундза І. В. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2018. – Вип. 33. ‒ С. 3‒17.
 10. Бундза І. В. Функціонування множинних форм від іменників singularia tantum на позначення почуттів у сучасній польській мові / І. В. Бундза // Мова і культура. ‒ Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т. II (191). – С. 72−79.
 11. Бундза І. В. „Alergia alergii nie równa!”: польські іменники на позначення хвороб у світлі граматичної категорії числа / Ірина Бундза // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському Університеті ; за ред. А. Кравчук, І. Бундзи. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2018. – С. 86‒98.
 12. Bundza I. Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających odczucia fizyczne
  człowieka / Iryna Bundza // Polonistyka na początku XXI wieku.
  Diagnozy – koncepcje − perspektywy. T. 3. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka ; pod red. M. Maciołka. ‒ Katowice, 2018. ‒ S. 133‒143.

Біографія

2010 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

2019 р. – кандидат філологічних наук ( „Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові”)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!