БУНДЗА Ірина

Наукові інтереси

Граматика сучасної польської мови, лексикографія, корпусна лінгвістика, дидактика.

Курси

Публікації

  1. Шевчик І. В. Іменники singularia tantum у словниках польської та української мов / Ірина Шевчик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. Ч 1. – С. 90–99.
  2. Bundza I. Rzeczowniki materialne singularia tantum w języku polskim i ukraińskim / Iryna Bundza // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – Łódź, 2013. – T. LIX. – S. 7–20.
  3. Szewczyk I. Kiedy obejrzałem każdy kamień Lwowa… Obecność kultury w nauczaniu języka (letnie praktyki studentów polonistyki lwowskiej). / L. Korol, I. Szewczyk // Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne: materiały z konferencji naukowej; pod red. A. – Warszawa, 2013. – S. 43–51.

(Доступ: http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf)

  1. Бундза І.В. Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку / Ірина Бундза // Проблеми слов’янознавства. – 2014. – Вип. 63. – С. 220–228.
  2. Бундза І.В. Польські іменникиsingularia tantum на позначення радості: словниково-корпусний аналіз / Ірина Бундза // Radość – aspekty kulturowo-językowe: pod red.  Filip, M. Patro-Kucab. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 59–75.
  3. Бундза І.В. Граматична категорія числа іменника в польській мові: словниково-корпусний аналіз / Ірина Бундза // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – 612–630.

Біографія

2010 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Працює над темою кандидатської дисертації „Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!