ЄМЧУРА Наталія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Тенденції розвитку сучасної чеської мови

Курси

Публікації

1. Ємчура Н. Р. Теоретичні засади визначення неологізмів у сучасному слов’янському мовознавстві // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Спец. випуск. – Київ, 2010. – С. 33–41.
2. Ємчура Н. Р. Вплив екстралінгвальних чинників на інноваційні процеси у сфері чеської суспільно-політичної лексики // Українське мовознавство. – Київ, 2012. – Вип. 42/1. – С. 115–121.
3. Ємчура Н. Р. Типологія неологізаційних процесів у лексиці сучасної чеської мови // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 44–52.
4. Ємчура Н. Р. Метафоризація та метонімізація як способи творення чеських суспільно-політичних неологізмів // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 19. – Т. 2. – С. 59–65.
5. Ємчура Н. Семантичні неологізми у чеській суспільно-політичній лексиці // Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. – Červený Kostelec, 2013. – S. 289–294.
6. Jemčura N. K některým aspektům tvoření politických neologismů v dnešní češtině a ukrajinštině // Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. – S. 230–238.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «чеська мова та література» (2009), «англійська мова та література» (2011).

У 2009–2013 роках навчалася в аспірантурі при кафедрі слов’янської філології ЛНУ імені Івана Франка.

Як стипендіат програми Міжнародного Вишеградського фонду (Visegrad Scholarship Program) у 2011–2012 рр. навчалася у Карловому університеті (Прага, Чеська Республіка).
З 2016 року – доцент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!