ГІЛЕЦЬКА Зоряна

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Тематика наукових досліджень стосується проблем зіставного вивчення лексики та фразеології сучасних словацької та української мов, мовної картини світу, стилістики сучасної словацької мови.

Курси

Публікації

Опублікувала понад 20 публікацій, 6 методичних посібників – „Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з правопису сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення)”; „Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з лексики сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення)”; „Тестові завдання з фонетики і фонології сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету)”; „Тестові та практичні завдання зі стилістики сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету)”; „Матеріали до вивчення курсу сучасної словацької мови (тематична добірка «Словацька Республіка та Україна на перехресті Європи») для студентів гуманітарних факультетів”. У співавторстві з Гуменною О.І. розробила програму теоретичних курсів зі словацької мови („Основна слов’янська мова (словацька мова) // Львівська словакістика. Програма теоретичних курсів зі спеціальності „Словацька мова і література”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006”).

Біографія

У 1994 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «слов’янські мови і література».
З 1994-1997 рр. навчалася в аспірантурі, з 1997 р. по квітень 2003 р. – асистент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка; з квітня 2003 р. і на даний час працює на посаді доцента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2000 році в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України вперше в Україні захистила кандидатську дисертацію зі словацького мовознавства на тему “Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грошових одиниць”.
Читає теоретичні і практичні курси з мовознавства сучасної словацької мови, а саме: „Фонетика і фонологія сучасної словацької мови”, „Орфографія сучасної словацької мови”, „Лексикологія сучасної словацької мови”, „Морфологія сучасної словацької мови”, „Словотвір сучасної словацької мови”, „Синтаксис сучасної словацької мови”, „Стилістика сучасної словацької мови”, „Основні тенденції розвитку сучасної словацької мови”, „Актуальні проблеми слов’янського мовознавства”. Проводить практичні заняття з курсу „Теорія та практика перекладу”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!