ГІНДА Олена

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Наукові інтереси

Теорія фольклору, фольклорні новотвори

Публікації

Статті:

 1. Поетика ліричної мініатюри (на матеріалі російської і української радянської прози) // Радянське літературознавство. – 1985. – № 12 (вип. 300). – С. 19-26.
 2. Основные тенденции развития прозаической миниатюры // Вопросы русской литературы. – 1987. – № 1 (49). – С. 36-43.
 3. Temat wojny w miniaturze prozatorskiej // Materialy sympozjuma I miedzynarodowa sesje naukowa Druga wojna swiatowa w literаturze polskiej I obcej (historia – literature – recepcja) / Zaklad teorii literatury IFP UMCS. – Lublin,1989. – S. 250-258.
 4. В.В.Виноградов о проблеме автора в художественной литературе (синтез литературоведческого и лингвистического аспектов) // Методические рекомендации. – Львов: ЛГУ им. И. Франко, 1989.
 5. Літературна спадщина Івана Пузанова: культурологічний аспект // Матеріали міжнародної наукової конференції “Мова. Культура. Взаєморозуміння. До 95-річчя від дня народження проф. Є. Кротевича”. – Львів, 1997. – С. 253-258.
 6. Фольклористичні студії професора Теофіля Комаринця // Матеріали наукових читань на пошану Теофіля Комаринця. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1997. – С. 12-19.
 7. Прозова мініатюра в контексті східнослов’янської літературної жанрології (60-80-ті роки ХХ ст.) // Проблеми слов’янознавства. – 1999. – Вип. 50. – С. 111-118.
 8. Фольклорний твір крізь призму жанру (теоретичний аспект проблеми) // Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. Збірник наукових праць, присвячених 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у львівському університеті. – Львів, 1999. – Частина ІІ. – С. 495-500.
 9. Понятійне поле теоретичної фольклористики (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Випуск 31. – С. 32-42.
 10. Славістична спадщина Оскара Кольберґа: проблема варіативності фольклорних текстів // Проблеми слов’янознавства. – 2003. – Вип. 53. – С. 259-264 (у співавторстві).
 11. Жанр замовлянь в інтерпретації Філарета Колесси // Родина Колесс у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття. Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – С. 88-93.
 12. Оскар Кольберґ як організатор етнографічної виставки у 1880 р. (за матеріалами епістолярної спадщини вченого) // Мандрівець. – 2005. – № 3 (56). – С. 47-51.
 13. Інтердисциплінарні методики у вивченні магіко-сакральних традиційних практик: (за матеріалами міжнародних науково-практичних конференційних заходів 2003-2004 років) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 506-511.
 14. Теоретичні засади зарубіжної фольклористики кінця ХХ – початку ХХІ століть: спроба синхронного зрізу (на матеріалі російських досліджень) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Випуск 37. – С. 59-65.
 15. Рассказ А.П. Чехова “Ариадна” как объект концептуального анализа // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Міжкультурні комунікації: традиції і нові напрямки”. – Сімферополь, 2005. – № 3. – С. 68-75 (у співавторстві).
 16. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 209-215.

Наукова біографія

Народилася 1956 року у місті Улан-Батор, Монголія.

1978 року закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1978 році. 1988 року захистила кандидатську дисертацію “Жанр прозової мініатюри в радянській літературі 60-80-х років (на матеріалі російської, української і білоруської літератури)”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!