ХОДА Лідія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Культура словацької мови, мова словацької реклами, перекладознавство

Курси

Публікації

1. Чернюх Л.Д. Функції графічного символу в мові реклами (на матеріалі словацької та української мов) / Л.Д. Чернюх // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Бердянськ, 2011. – Вип. XXIV. – Част. 1. – С. 376–385.
2. Чернюх Л.Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) / Л.Д. Чернюх // ХІ Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2011. – Вип. 15. – С. 281–287.
3. Чернюх Л.Д. Сучасні словацькі рекламні тексти: до проблеми культури мови / Л.Д. Чернюх // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. – Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Част. 2. – С. 3–12.
4. Чернюх Л.Д. Зображально-виражальні засоби у мові словацької реклами / Л.Д. Чернюх // Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012. – S. 228–239.
5. Чернюх Л.Д. Ключові слова в мові словацької реклами / Л.Д. Чернюх // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2012. – Вип. 19. – С.153–161.
6. Чернюх Л.Д. Лексичні особливості словацьких рекламних текстів / Л.Д. Чернюх // Studia Slovakistica. 12. Слов’янські взаємини. – Ужгород, 2012. – С. 85–91.
7. Чернюх Л.Д. Мовна гра в словацьких рекламних текстах / Л.Д. Чернюх // Мова і суспільство. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 226–238.
8. Чернюх Л.Д. Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 / Л. Д. Чернюх; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ, 2014. – 20 c.
9. Хода Л.Д. Прості синтаксичні конструкції в словацьких рекламних текстах / Хода Л.Д. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К., 2014. – Вип. 26. – С.111–118.
10. Хода Л.Д. Особливості функціонування цитатного мовлення в сучасній словацькій рекламі / Хода Л.Д. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Одеса, 2015. – Вип. 18. – С. 146–149.
11. Хода Л.Д. Морфологічні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах / Хода Л.Д. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 186–188.
12. Хода Л.Д. Пізнаймо Словаччину разом: збірник текстів і завдань зі словацької мови з міжкультурної комунікації / Л.Д,Хода. – Львів: ПАЇС, 2017. – 168 с.
13. Хода Л.Д. Фразеологізми в сучасній словацькій рекламі / Хода Л.Д. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комункації». – Київ, 2018. – Том 29 (68). – № 3. – С. 35–38.

Біографія

Народилася 28 лютого 1988 року в с. Сопошин Жовківського району Львівської області.

У 2010 р. закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2012 року – асистент кафедри слов’янської філології.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Лінгвальні особливості сучасної словацької реклами”, спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови.

Викладає курси: «Основна слов’янська мова (словацька)», «Історія основної слов’янської літератури (словацької)», «Історична граматика словацької мови», «Сучасна слов’янська мова (словацька)», «Старослов’янська мова», «Актуальні проблеми слов’янського мовознавства».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!