ХОРОЗ Наталія

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Хорватська та словенська мови, фразеологія; переклади наукових та художніх творів сербських, хорватських та словенських авторів.

Курси

Публікації

 1. Хороз Н. С. Терміни у мові сучасної хорватської преси / Наталія Хороз // Slavica Tarnopolensia. – Тернопіль, 2000. – № 7. – С. 60-69.
 2. Хороз Н. С. Субституція компонентів фразеологізмів як один з видів структурно-семантичних трансформацій (на матеріалі сучасної хорватської преси) / Н. С. Хороз // Восточноукраинскийлингвистическийсборник. – Донецьк, 2004. – Вип. 9. – С. 208-221.
 3. Хороз Н. С. Оказіональні утворення як засіб індивідуального вираження в публіцистиці (на матеріалі сучасних хорватських періодичних видань) / Наталія Хороз // Лінгвістичні студії. – Донецьк, 2004. – Вип. 12. – С. 234-239.
 4. Хороз Н. С. Трансформована фразеологія в хорватських газетних текстах / Хороз Н. С. // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – № 1-2. – С. 153-161.
 5. Хороз Н. С. Авторські фразеологічні новотворення в мові хорватських газетних текстів / Наталія Хороз// Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – С. 148-153.
 6. Хороз Н. С. Інноваційні процеси у хорватській фразеології / Н. С. Хороз // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Серия филологическая. – Сімферополь, 2007. – Т. 20 (59), № 6. – С. 212-117.
 7. Хороз Н. С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Київ, 2008. – 18 с.
 8. Хороз Н. С. Актуальні питання української та хорватської фразеологій / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 253-261.
 9. Хороз Н. С. Семантичні трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет / Наталія Хороз // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 222-228.
 10. Хороз Н. С. Семантичні засоби комічного ( на матеріалі хорватських газет) / Наталія Хороз// Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 163-168.
 11. Хороз Н. С. Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2009. – С. 219-226.
 12. Хороз Н. С. Хорватська фразеологія в сучасному суспільно-публіцистичному тексті / Наталія Хороз// Мовознавчі студії: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження проф. М.Демського). – Дрогобич, 2010. – С. 453-461.
 13. Хороз Н. С. Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 177-184.
 14. Хороз Н. С. Назви художніх творів у публіцистичних заголовках (на українському та хорватському матеріалі) / Наталія Хороз / Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія філологічна. – Вип. 56. – Ч. 1. – 2011. – С. 180-188.
 15. Хороз Н. С. Gordijski čvor хорватської фразеології / Хороз Н. С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 176-186.
 16. Збірник текстів для читання зі сербської мови з лексико-граматичним коментарем і питаннями до дискусій: практикум / М.Б.Василишин, М.Ю.Климець, Н.С.Хороз.–Львів: СПДФО „Марусич М.М.“, 2013. – 56 c.
 17. Збірник вправ із хорватської мови (Дієслово): навчальний посібник / Н.С.Хороз, М.Ю.Климець, М.Б.Василишин.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 156 с.
 18. Да ти кажем јошово: навчальний посібник / М.Б.Василишин,М.Ю.Климець, Н.С.Хороз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.
 19. Хороз Н. С. Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 201 – Вип. 64. – С. 151-158.
 20. Хороз Н. С. «Хліб і видовища» у хорватській та українській періодиці / Хороз Н.С. // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур / Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. – Вип. 29. – Київ, 2016. – С. 215-224.

Переклади:
Із сербської:
1. Ognjenović V. Palindrom: Оґнєнович В. Паліндром // Нездоланний ерос оповіді. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 23-34.
2. Ognjenović V. Prava adresa: Оґнєнович В. Справжня адреса // Нездоланний ерос оповіді. – Львів: Кальварія, 2009. – С. 34-47.
3. Damjanov S. Rađanje srpskog prosvetiteljstva, klasicizma i predromantizma: recepcija kao kreacija: Дам’янов С. Народження сербського просвітництва, класицизму та передромантизму: рецепція як творчість // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 113-117.
4. Ristić A. Kraljica Jelena: „mnogosvetla“ lepota srednjeg veka: Ристич А. Королева Єлена: «многосветла» краса середньовіччя // [пер. із серб. Н.С.Хороз] // Проблеми слов’янознавства. – 2011. – № 60. – С. 251-256.
5. Kecmanović V. Feliks: Кецманович В. Фелікс / Переклад з сербської Н.Хороз. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 244 с.

З хорватської:
1. Tribuson G. Bečke gljive: Трібусон Г. Віденські гриби // Хорватська мозаїка: Сучасна проза. – Харків: Фоліо, 2006. С. 59-76.
2. Jergović M. Krađa: Єргович М. Крадіжка // Хорватська мозаїка: Сучасна проза. – Харків: Фоліо, 2006. С. 256-259.
3. Perišić R. Šoping: Перишич Р. Шопінґ // Потяг 76. – Центральноєвропейський часопис. Балканський експрес. – Чернівці: Книги XXІ. – С. 97-101.
4. Veličković N. Vitez švedskog stola: Величкович Н. Лицар шведського столу // Потяг 76. – Центральноєвропейський часопис. Балканський експрес. – Чернівці: Книги XXІ. – С. 178-181.
5. Šutić Pavlicevich M. Rastežem te preko stola: ШутичПавлічевич М. Розтягую тебе через стіл // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 68.
6. Šutić Pavlicevich M. Postojanstvo nije vrlina: ШутичПавлічевич М. Постійність –не чеснота // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 69.
7. Šutić Pavlicevich M. Otputujmo u tundru: ШутичПавлічевич М. Поїдьмо в тундру // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 70.
8. Šutić Pavlicevich M. Kad smo krenuli: ШутичПавлічевич М. Коли ми вирушили // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 71.
9. Jagić D. Himenej: Ягич Д. Гіменей // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 73.
10. Jagić D. Iz potiljka im rastu sipe sa selotejpom na otvorima za tintu: Ягич Д. З потилиці в них ростуть каракатиці зі скотчем на отворах для чорнила // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 74.
11. Jagić D. Na istoku planeta: Ягич Д. На сході планет // Коли літери переселяться на твоє обличчя. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 77.
12. Gašić N. Mirna ulica, drvored: Гашич Н. Тиха вулиця, алея. – Львів: Літопис, 2013. – 278 с.

Зі словенської:
1. Virk J. Ljubezen v zraku (odlomek): Вірк Я. Кохання в повітрі / Вірк Я.; пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н. // Дні словенської культури в Україні. – Любляна, 2009. – С. 9-29.
2. Babnik G. V visoki travi (odlomki): БабнікГабріела. У високій траві (вибрані уривки): роман // пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н.С., Львів, 2011 – 20 с.
3. Korun B. Izbrane pesmi: Корун Б. Вибрані поезії // Львів, 2011. – С. 12-15.
4. Kanič I. Slovenskienojezičnirazlagalnislovarbibliotekarsketerminologije:Каніч І. Словенський одномовний тлумачний словник бібліотечної термінології / [пер. із словен. М.Ю.Климець, Н.С.Хороз] // Мовознавство, 2012 – 40 с.
5. Mazzini M. Zelo preprosta zgodba: Міха Мацціні. Дуже проста історія // Сучасна словенська проза в гостинах України. – Любляна: JAK, 2012. – С. 4-9.
6. Film Kajmak in marmelada // пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н.С.
7. Film Piran, Pirano // пер. із словенської Климець М.Ю., Хороз Н.С.
Žabot V. Sukub: Жабот В. Суккуб / Переклад зі словенської М.Климець та Н.Хороз. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 172 с.

Біографія

У 1998 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. 2008 року захистила кандидатську дисертація на тему: «Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет». 2003-2011 рр. – асистенткафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, з 2012 р. – доцент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Закордонні стажування: Загребський університет (2000, 2001, 2011), Белградський університет (2006), Люблянський університет (2009, 2010, 2012, 2013, 2014).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!