ГУМЕННА Оксана

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: викладання словацької мови як іноземної, лексикологія і словотвір словацької мови, зіставне вивчення словацької та української мов, перекладознавство.

Публікації

 1. Hybridy v lexike súčasného slovenského jazyka // Varia XI. – Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004. – S. 43–48.

 2. Сучасна словацька мова: статус, функціонування, тенденції розвитку // Проблеми слов’янознавства, Львів, 2003. Вип. 53. С. 209-216.

 3. Запозичення із західноєвропейських мов у сучасній словацькій мові // Перспективи розвитку словакістики в Україні. Studia Slovakistica 2. Ужгород, 2003. С. 79-88.

 4. Запозичення з англійської мови у словацькій пресі кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Лінгвістичні студії. Вип. 12. Донецьк, ДонНУ, 2004. С. 229-234.

 5. Лексичні одиниці з міжнародними компонентами на сторінках сучасної словацької преси // Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. Studia Slovakistica 4. Ужгород, 2004. С. 59-70.

 6. Семантичні запозичення у лексиці сучасної словацької мови // Проблеми слов’янознавства, Львів 2005, Вип. 55. С. 236-245.

 7. Метафора як вид вторинної номінації у лексиці сучасної словацької мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 40. Частина 2. Львів, 2007. – С. 51 – 58.

 8. Словотвір іменників-назв абстрагованої ознаки, опредметненої дії та процесу у сучасній словацькій мові (на матеріалі кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Слов’янський збірник. Випуск ХІІ. – Одеса, 2006. – С.129–139.

 9. Правопис та вживання англійських запозичень у сучасній словацькій літературній мові (на матеріалі преси кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // Studia Slovakistica 6. Слов’янські акорди. – Ужгород: Мистецька лінія, 2006. – С. 5–17.

 10. Семантичні інновації у сучасній словацькій мові: розширення значення слова // Studia Slovakistica 7. Віртуальний інститут словакістики. – Ужгород: Мистецька лінія, 2007. – С. 57–65.

 11. Суфіксальний спосіб творення лексичних інновацій у словацькій мові (на матеріалі періодичних видань кінця ХХ – початку ХХІ ст.) // «Мова і культура». Вип.10. Том VI (106). Київ, 2008. – C.123 – 129.

 12. Рецензія на навчальний посібник М.Кріля «Історія Словаччини» (у співавторстві з В.Моторним). // «Дукля», 2008.

Біографія

У 1998 році закінчила слов’янське відділення Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «словацька мова і література», отримала кваліфікацію «філолог, викладач словацької та української мов і літератур, перекладач».
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лексичні інновації у словацькій літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століття» – спеціальність 10.02.03 – слов’янські мови.
У 2012 році закінчила правничий факультет ЛНУ ім. І. Франка (заочна форма навчання) за спеціальністю «правознавство».

У 1999, 2001, 2009, 2010 роках проходила стажування в Університеті Коменського (Братислава, Словаччина).
2008/2009 – “Школа польської мови і культури» Сілезького університету (Польща) при ЛНУ ім. І. Франка.
2012/2013 – стажування в Університеті Павла Йозефа Шафарика (Кошиці, Словаччина).
2013 – дотепер закордонне відрядження до Університету Павла Йозефа Шафарика (Кошиці, Словаччина).

Викладає курси: «Орфографія сучасної словацької мови», «Лексикологія сучасної словацької мови», «Морфологія сучасної словацької мови», «Синтаксис сучасної словацької мови», «Основні тенденції розвитку сучасної словацької мови».

 

Проекти

Участь у проектах:
«Університети – джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні, Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти до європейського університетського простору» – 2010/2011 р.
«Внесення у навчальну програму словацька мова і література в комбінації предмета дидактика словацької мови як іноземної на кафедрі словакістики, слов’янської філології і комунікації філософського факультету Університету Павла Йозефа Шафарика» – 2014/2015 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!