ЛАЗОР Оксана

Наукові інтереси

Верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини, історія науки.

Курси

Публікації

 1. Лазор О., Лобур Н. Сорабістичні дослідження Івана Ковалика // Питання сорабістики. – Львів; Будишин, 2005. – Т. IV. – С. 105-130.
 2. Лазор О. Сорабістична спадщина К. Трофимовича // Питання сорабістики. – Львів; Будишин, 2005. – T. IV. – С. 21-32.
 3. Лазор О. XI Міжнародний сорабістичний семінар // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2006. – Вип. 55. – С. 213-215.
 4. Лазор О. Сторінки лужицької Франкіани // Питання сорабістики. – Львів; Будишин, 2006. – Т. V. – С. 19-24.
 5. Лазор О. Український переклад казки Є.-М. Чорнакец “Myška w mróčelach” // Питання сорабістики. – Львів; Будишин, 2006. – T. V. – С. 225-230.
 6. Лазор О., Моторний В. Серболужицька Франкіана // “Іван Франко – нам далекий і близький” (сторінки серболужицької Франкіани) / Статті, матеріали, відгуки, переклади. – Львів, 2006. – С. 9-20.
 7. Лазор О. Словацький фольклор // Львівська словакістика. Програми теоретичних курсів зі спеціальності “Словацька мова і література”. – Львів, 2006. – С. 92-101.
 8. Лазор О., Федик Л. Молитва Івана Золотоустого на кожну годину дня і ночі: церковнослов’янський та українські тексти // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 174-182.
 9. Лазор О. Якуб Барт-Чішинський у сорабістичній спадщині Костянтина Трофимовича // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Львів, 2007. – Вип. 40. – С. 218-224.
 10. Лазор О. Лужицька література в українських перекладах // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Київ: ВЦ “Просвіта”, 2008. – Вип. 7. – С. 436-447.
 11. Лазор О. Барт-Чішинський та Україна // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 249-255.
 12. Лазор О. Sorabistiske zawostajenstwo K. Trofymowyča // Rozhlad. – Čo. 4. – Budyšin/Bautzen: Domowina-Verlag GmbH, 2008. – S. 154-156.
 13. Лазор О. Світ міфу у повісті-казці Ю. Брезана “Чорний млин” // Питання сорабістики. ХІІ Міжнародний сорабістичний семінар. – Львів, 2009. – С. 39-48.
 14. Албул О., Моторний В., Лазор О. Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Україні (переклади, відгуки, дослідження) // Якуб Барт-Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – С. 6-28.
 15. Албул О., Лазор О. Коментарі // Якуб Барт-Чішинський в Україні. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – С. 63-66.
 16. Албул О., Лазор О. Коментарі // Трофимович К. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови. – Львів, 2009.
 17. Motornyj W., Lazor O., Albul O. / Wolodymyr Motornyj, Oksana Lazor, Olga Albul. Die Rezeption des Werks von Jakub Bart-Ćišinski in der Ukraine // Schriften des SorbischenInstituts = Spisy Serbskeho instituta, 54. Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909) Erneuerer der sorbischen Literatur/ Wobnowjerserbskeje literatury / Herausgegeben von Dietrich Scholze und Franz Schön – Budyšin/Bautzen: Domowina-Verlag, 2011. – S. 309–324.
 18. Албул О., Лазор О. / Ольга Албул, Оксана Лазор. Українська мова в дослідженнях науковців кафедри слов’янської філології Львівського університету // Българска украинистика. – Брой 1. – София, 2012. – С. 62–71.
 19. Албул О., Лазор О. / Ольга Албул, Оксана Лазор. Матеріали до вивчення старослов’янської мови. Навчальний посібник. ‒ Львів, 2014. ‒ 82 с.
 20. Лазор О. / Оксана Лазор. Навчальна дисципліна “Болгарський фольклор” у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Българска украинистика. – София, брой 5. – С. 139 – 142.
 21. Албул О., Лазор О. / Ольга Албул, Оксана Лазор. Українські оніми в болгарських офіційних текстах. // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 7–9.

Біографія

Народилася 1 січня 1969 року в м. Стрий Львівської області. У 1991 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка.
Читає лекційні курси: “Вступ до слов’янської філології”, “Теорія перекладу”, “Фольклор слов’янських країн”, “Історія культури Болгарії”.
Наукові зацікавлення: верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини, історія науки. Працює над кандидатською дисертацією «Верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини другої половини ХХ ст.».
Закордонні відрядження: Феріальні курси серболужицької мови та культури (Сербський інститут у Баутцені/Будишині, ФРН: 1993, 1995, 1997, 2003, 2005), Університет імені св. Климента Охридського (Софія, Болгарія, 2012, 2013).
e-mail: oksanalazor@yandex.ru

Проекти

Працює над кандидатською дисертацією «Верхньолужицько-українські культурні та наукові взаємини другої половини ХХ ст.»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!