МАЦКЕВИЧ Андрій

Посада: доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: andrii.matskevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

семантика, лінгвістична прагматика, філософія мови, зіставне і типологічне мовознавство

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації:

  • Matskevych A. TheNotionofModalityinArabicLinguistics : TheOriginandDevelopment / AndriyMatskevych // Romano-Arabica ModalitiesinArabic. – Bucharest, 2016. – P. 55-63.(https://www.academia.edu/26485849/The_Notion_of_Modality_in_Arabic_Linguistics_the_Origin_and_Development)
  • Мацкевич А. Р. Стилетвірні ознаки українського й арабського публіцистичного тексту / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. – Вип. 37. – С.200-202.
  • Мацкевич А. Р. Співвідношення модальності і точки зору в арабському публіцистичному тексті / А. Р. Мацкевич // Східний світ. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2013. – № 1. – С. 59-62.
  • Мацкевич А. Р. Комунікативні смисли модальності в арабському публіцистичному тексті / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2013. – Вип. 33. – С. 96-98.
  • Мацкевич А. Р. Концепція ’i‘rāb як засіб вираження модальності в арабському дієслові / Мацкевич А. Р. // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 140-145.
  • Мацкевич А. Категорія способу дії як засіб вираження модальності в українській та арабській мовах / Мацкевич Андрій // Семантика мови і тексту: матеріали XI Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2012. – С. 365-367.
  • Мацкевич А. Р. Модальні слова та вставні компоненти як засоби втілення модальності в українській та арабській мовах/ Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 30. – С. 62-64.
  • Мацкевич А. Р. Напрямки арабської стилістики у дослідженні публіцистичного стилю / Мацкевич А. Р. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Вид-во НУ “Острозька академія”, 2012. – Вип. 26. – С. 189-192.

Біографія

Закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й аспірантуру при кафедрі загального мовознавства. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Типологія семантико-прагматичних засобів вираження модальності в українському й арабському публіцистичному тексті” (спеціальність: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, науковий керівник: д. філол. н., проф. Бацевич Ф. С.). З 2013 року асистент, з 2019 року — доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!