МИКИТЮК Володимир

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Досліджує історію української літератури ХІХ століття, творчість та педагогічну діяльність Івана Франка, українсько-польські літературні взаємини першої половини ХХ ст., проблеми тестології та методики викладання літератури у середній і вищій школі.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог / Володимир Микитюк. – ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Вип. перший. – Львів, 2000. – 187 с.
 2. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.

Підручники та посібники:

 1. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.
 2. Микитюк В. І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 3. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 200 с. [Е-варіант : http://www.bohdan- digital.com/search/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA/]
 4. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.

Програми навчальних курсів:

 1. Микитюк В. Методика викладання української літератури у середній школі / Володимир Микитюк. – Львів, 2017. – 54 с.
 2. Микитюк В. Методика викладання української літератури у вищій школі / Володимир Микитюк. – Львів, 2017. – 65 с.
 3. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури / Володимир Микитюк. – Львів, 2017. – 61 с.

Експертні висновки:

 1. Микитюк В. І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: АвраменкоО. М.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 27–34.
 2. Микитюк В. І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: КоваленкоЛ. Т.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 81–88.
 3. Микитюк В. І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: МіщенкоО. І.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 135–142.

Статті:

 1. Mykytiuk V. Refleksje Iwana Franki o ukraińskich kanonach literackich / Volodymyr Mykytiuk // Bogaterowie (nie tylko) szkolnych lektur. – Pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Danuty Hejdy. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, – S. 94–107.
 2. Микитюк В. «Crux professorum». Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.
 3. Микитюк В. «Pro foro externo»: Франкові конкретизації образу українсько-галицького інтелектуала /«Pro foro externo»: Frankos concretizations of ukrainian-galician intellectual / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2017. – Vol. 16. – S. 166–179.
 4. Микитюк В. «Гайдамаки» Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського // Матеріали Міжнародної конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин». – Львів,1998. – С. 497-500.
 5. Микитюк В. «Гримить твій переможний спів» (До річниці народження М. Драй-Хмари) // Львівський політехнік. – Львів, 1994. – Число 27 (24 вересня). – С. 11.
 6. Микитюк В. «Два раціональні романтики», або до взаємин Пантелеймона Куліша та Омеляна Огоновського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 39. – Частина 2. – С. 291-299.
 7. Микитюк В. «Заохочувати, а не знеохочувати». 185 років від дня народження Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Збруч. – 08. 08. 2018. – https://zbruc.eu/node/82107
 8. Микитюк В. «Конечність реформи учіння української літератури…» / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 2–11.
 9. Микитюк В. «МАЙЖЕ ВСІ ВИКЛАДАЧІ-ФІЛОЛОГИ УНІВЕРСИТЕТУ Є МОЇМИ УЧНЯМИ». До 90-річчя від дня народження Івана Денисюка // Дивослово. – К., 2014. – Число 11. – С. 54-59.
 10. Микитюк В. «Особлива» історія української літератури // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів, 1992. – Тези доповідей. – С. 73-74.
 11. Микитюк В. «Стерти ще одну грань міфу» // Дзвін. – Львів, 1998. – Ч.2. – С. 153-155.
 12. Микитюк В. «Український інтелігент старої дати» (До 130-річчя з дня народження Михайла Возняка) // Дивослово. – К., 2011. – Число 10. – С. 52-56.
 13. Микитюк В. «Феномен між Русинами…» (До 170-річчя з дня народження Омеляна Огоновського) // Шветлосц (літературний, культурний та мистецький часопис). – НВУ «Руске слово». – Новий Сад (Сербія та Чорногорія), 2003. – Ч. 4. – С. 17-28.
 14. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури // Рідна мова (Ridna mowa). Інтернетівська версія освітнього журналу УВТ у Польщі та ОУП. – Число 28. – http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01
 15. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури / Володимир Микитюк // Рідна мова (Ridna mowa). Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Walcz. Dolne Miasto, 2010. – Число 13. – С. 51–61.
 16. Микитюк В. Агатангел Кримський та Омелян Огоновський / Володимир Микитюк // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів : Світ, 1999. – Част. І. – С. 132–135.
 17. Микитюк В. Бой-Желенський Тадеуш // ENCYCLOPEDIA. Т. І. ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 224. (У співавторстві: Т. Лучук, Г. Рубанова).
 18. Микитюк В. Великий Робітник. Штрихи до літературного портрета Ом. Огоновського // Дзвін. – Львів, 1994. – Ч. 7. – С. 137-141.
 19. Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Володимир Микитюк // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки» / Редкол. :  Козяр М. М. (гол. ред.) та ін. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 173–179.
 20. Микитюк В. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45-49.
 21. Микитюк В. ГАЛИЦЬКИЙ БАНДУРИСТ. До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича // Дивослово. – К., 2011. – Число 11. – С. 60-64.
 22. Микитюк В. Дослідження в галузі історії української літератури у ХІХ столітті // Slavica stetinensia. – Szscecin, 1995. – С. 35-43.
 23. Микитюк В. Загальноєвропейські тенденції української католицької критики у Львові 1-ї половини ХХ ст. // Literatura ukraińska ХІХ і ХХ wieku w kontekście europejskim | Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті. – Pod redakcją Ludmiły Siryk | Під редакцією Людмили Сірик. – Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin 2008. – С.119-127. (Матеріали конференції «Українська література ХІХ-ХХ сторіччя в європейському контексті»)
 24. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1998. – 304 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Лабач М.М.).
 25. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львівського ун-ту, 1999. – 494 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С. та ін.).
 26. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 444 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С., Крохмальний Р.О. та ін.)
 27. Микитюк В. І. Менторські стратегії Омеляна Огоновського та Івана Франка: аналіз і синтез // Українська філологія : традиція та сучасність = Ukrainian Philology : Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2013. – С. 281–293. (Серія «Українська філологія : школи, постаті, проблеми» ; вип. 14 ; ч. 1 ; 634 с.).
 28. Микитюк В. І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 29. Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія вивчення і стан рецепції. Тези доповіді / Володимир Микитюк // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07 – 08 квітня 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 162–163.
 30. Микитюк В. Іван Денисюк: «Професор-характерник» або «Вчитель учителів» / Володимир Микитюк // Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар…: збірник наукових праць та матеріалів. ­– Львів, 2018. – С. 243–259. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» ; вип. 17).
 31. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.
 32. Микитюк В. Іван Франко і його вчителі / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17–22.
 33. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 200 с. [Е-варіант : http://www.bohdan- digital.com/search/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA/.]
 34. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 268 с.
 35. Микитюк В. Іван Франко про канон шкільної лектури з української літератури. Матеріали виступу на науковому семінарі «Перехресні стежки» від 24 червня 2014 року // http://ifnan.gov.ua/events/1/559/
 36. Микитюк В. Іван Франко про наратив університетської лекції: аналіз, синтез, диґресії / Ivan Franko about narrative of university lecture: analysis, synthesis, digression / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2015. – Vol. 12. – S. 65–75.
 37. Микитюк В. Іван Франко про трилогію Генріка Сенкевича / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. – Львів, 2003. – Вип. 66. – С. 184–190.
 38. Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. ­– Львів, 2014. – Вип. 78. – С. 141–151.
 39. Микитюк В. Канон шкільної лектури в педагогічних мемуарах Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № (61), травень 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 190–195.
 40. Микитюк В. Католицька критика міжвоєнного двадцятиліття / Володимир Микитюк // Porównanie jako dowód: Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999. nauk. B. Bakuła. – Poznań : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – Nr 2. – S. 23–37.
 41. Микитюк В. Коли студент переростає професора. Іван Франко та Омелян Огоновський / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Вип. 58. – С. 132–137.
 42. Микитюк В. Конкурсне тестування з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта в Україні: проблема оцінювання навчальних досягнень учнів» (жовтень 2002)
 43. Микитюк В. Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури. – Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1996. – 157 с. (співавтори : КорнійчукВ. С., Лабач М. М., Микитюк В. І., Терлак З. М. та ін.).
 44. Микитюк В. Костянтин Чехович – «останній з Могіканів Святоюрської гори» / Володимир Микитюк. – Дзвін. – Львів, 1998. – Число 11–12. – С.122–125.
 45. Микитюк В. Костянтин Чехович – літературний критик / Володимир Микитюк // Slowo. Tekst. Czas. Materialy z II miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 16–17.10.1997. – Szczecin : Poligrafia wydawnictwa naukowego uniwersytetu Szscecińskiego, 1998. – S. 116–123.
 46. Микитюк В. Костянтин Чехович – літературний критик // Матеріали ІІ Міжнародної конференції  «Slowo. Tekst. Czas». (Польща, Щецін, 1997 р.). – С. 116-122.
 47. Микитюк В. Літературний редактор книги: Стець Нестор. На водах, берегах та островах Аралу (Художньо-документальна інтерпретація). – Львів: ТзОВ «Простір М», 2011. –  182 с.
 48. Микитюк В. Маркіян Шашкевич у науковому та публіцистичному осмисленні Омеляна Огоновського // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Випуск 36. – С. 421–429.
 49. Микитюк В. Огоновський Омелян / Володимир Микитюк // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 4: М-Па / НАН України Інститут літератури ім.Т. Г. Шевченка: редкол. М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – Київ, 2013. – С. 667–669.
 50. Микитюк В. Огоновський Омелян // ENCYCLOPEDIA. Т. ІІ. ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 214–215.
 51. Микитюк В. Омелян Огоновський – культурний і громадський діяч другої половини ХІХ ст. // Вісник ЛПІ. – 1992. – Ч. 268. – С. 49-54.
 52. Микитюк В. Педагогічна діяльність Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Українська філологія: досягнення і перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів : Вид-во ЛДУ ім. І. Франка, 1994. – С. 237–243.
 53. Микитюк В. Педагогічний топос «бурси»: рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику / Володимир Микитюк // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 8 (163). – Дрогобич : ДПУ ім. Івана Франка, 2018.
 54. Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.
 55. Микитюк В. Передмова до видання: Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського. – Львів, 2003. – С. 3-5.
 56. Микитюк В. Періодизація історії української літератури у синтезах Омеляна Огоновського та Михайла Возняка  // Українське літературознавство. – Випуск 69. – Львів, 2010. ­– С.160–169.
 57. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.
 58. Микитюк В. Подільська «бурса» у рецепції Івана Франка / Володимир Микитюк // Слово і Час. – К., 2010. – Число 1. – С. 72–80.
 59. Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2010. – Число 9. – С. 56–61.
 60. Микитюк В. Позапрограмна педагогічна діяльність Івана Франка / Володимир Микитюк // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 7 (162) – Дрогобич : ДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 70–78.
 61. Микитюк В. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20–23.
 62. Микитюк В. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2015. – Число 3. – С. 2–7.
 63. Микитюк В. Професорська проза Омеляна Огоновського / Володимир Микитюк // Слово і Час. – Київ, 1998. – Ч. 8. – С. 34–38.
 64. Микитюк В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 193–199.
 65. Микитюк В. Рецензія на навчальний посібник «Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. Модуль 1» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010 р.
 66. Микитюк В. Рецепція педагогічної прози Івана Франка / Recepcion of Ivan Franko pedagogical proze / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2012. – Vol. 2. – S. 88–95.
 67. Микитюк В. Системне академічне дослідження раннього періоду творчості П. Куліша. Рец. на видання: Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша / В. Івашків. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 62-63.
 68. Микитюк В. Спочатку був преромантизм… (До виходу книги С. Козака «Український преромантизм» (Джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003. – 227 с.). Рецензія // Слово і Час. – К., 2004. – Ч. 10.
 69. Микитюк В. Твір Івана Франка «Наша публіка»: проблематика і питання жанру (Ivan Franko composition «Our public». Problems and genre) / Володимир Микитюк // Studia Ingardeniana. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. Oddział PAN w Lublinie, 2011. – T. VI. – S. 148–155.
 70. Микитюк В. Тестові завдання з української літератури / Володимир Микитюк // Дивослово. – К., 2017. – Число 4. – С. 23–28.
 71. Микитюк В. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6–10.
 72. Микитюк В. Українська католицька критика міжвоєнного двадцятиліття // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференцій. – Львів, 2002. – С. 252-265.
 73. Микитюк В. Філантропізм Й. Г. Песталоцці в педагогічній системі І. Франка / Philanthropy of Y. H. Pestalozzi in Ivan Franko’s pedagogical system / Володимир Микитюк // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication Political Science, and Cultural Studies. Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University, Poland. – Lublin, 2013. – Vol. 6. – S. 317–326.
 74. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340– 345.
 75. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури / Володимир Микитюк // Українське літературознавство. ­– Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 20–31.
 76. Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури / Володимир Микитюк // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 2. – С. 940–948.
 77. Микитюк В. Франкові конкретизації образу інтелектуала. Українсько-галицький педагогічний аспект / Володимир Микитюк // Збруч. – 22. 08. 2018. – https://zbruc.eu/node/82431
 78. Микитюк В. Франко-ментор // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич, 2013. – Вид. «Коло». – С. 249-260.
 79. Микитюк В. Християнська ідеологія в українському літературознавстві Галичини 20-30-х років ХХ ст. // Світло. – Львів, 2003. – Число 7. – С. 22-29.
 80. Микитюк В. Шевченкознавчі студії в Галичині другої половини ХІХ ст. // Тарас Шевченко – апостол українського народу: Матеріали Міжнародного симпозіуму (Румунія, Сату Маре, 25-27 травня 2012 р.). – Editura / Видавництво RKR EDITORIAL Bukureşti / Бухарест, 2013. – С. 105-110. (229 с.)
 81. Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – Число 4. – С. 2-7.
 82. Микитюк В.І. До України з любов’ю. Рецензія. (Boleslaw Hadaczek. Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Szczecin, «Ottonianum», 1993, 229 s.) // Дзвін. – Львів, 1994. – № 4. – С. 142 – 143.

Біографія

Народився у селі Кустин Радехівського р-ну Львівської області. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1995 року захистив кандидатську дисертацію “Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.  У рамках наукової теми Інституту франкознавства 2000 року видав  монографію “Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог” (серія: “Франкознавчі студії”. Випуск перший), у якій всебічно вивчено та проаналізовано історію особистих, творчих та наукових взаємостосунків Франка та Огоновського на широкому тлі розвитку української науки і мистецтва у другій половині 19-го століття.
Є автором навчальної книги з методики викладання української літератури у середній школі для студентів філологічних факультетів (Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.); книги “Іван Франко і методика викладання української літератури” (Навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с.) та посібника”Методика тестування знань та умінь з української літератури” (Навчальний посібник. Київ, 2015. – приблизно 300 с.). А також є автором монографії “Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури)” (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 408 с.).

Читає такі нормативні лекційні курси: “Історія української літератури другої половини ХІХ століття”, “Методика викладання української літератури”, “Методика викладання української літератури у вищій школі”, спецкурс “Іван Франко і методика викладання української літератури”.
Член Наукового товариства ім. Т.Шевченка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!