МИКИТЮК Володимир

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Досліджує історію української літератури ХІХ століття, творчість та педагогічну діяльність Івана Франка, українсько-польські літературні взаємини першої половини ХХ ст., проблеми тестології та методики викладання літератури у середній і вищій школі.

Курси

Публікації

 1. Микитюк В. Омелян Огоновський – культурний і громадський діяч другої половини ХІХ ст. // Вісник ЛПІ. – 1992. – Ч. 268. – С. 49-54.
 2.  Микитюк В. «Особлива» історія української літератури // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів, 1992. – Тези доповідей. – С. 73-74.
 3. Микитюк В. Коли студент переростає професора. Іван Франко та Омелян Огоновський // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Випуск 58. – С. 132-137.
 4. Микитюк В. Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури. – Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1993. – 83 с. (співавтори : Корнійчук В.С., Пілецький В.І, Кочан І.М.).
 5. Микитюк В. «Гримить твій переможний спів» (До річниці народження М. Драй-Хмари) // Львівський політехнік. – Львів, 1994. – Число 27 (24 вересня). – С. 11.
 6. Микитюк В. Великий Робітник. Штрихи до літературного портрета Ом. Огоновського // Дзвін. – Львів, 1994. – Ч. 7. – С. 137-141.
 7. Микитюк В. Педагогічна діяльність Омеляна Огоновського // Українська філологія: Історія і перспективи (До 145-річчя кафедри української філології у Львівському університеті). – Львів, 1994. – Тези доповідей. – С. 237-243.
 8. Микитюк В.І. До України з любов’ю. Рецензія. (Boleslaw Hadaczek. Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Szczecin, «Ottonianum», 1993, 229 s.) // Дзвін. – Львів, 1994. – № 4. – С. 142-143.
 9. Микитюк В. Дослідження в галузі історії української літератури у ХІХ столітті // Slavica stetinensia. – Szscecin, 1995. – С. 35-43.
 10. Микитюк В. Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури. – Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1996. – 157 с. (співавтори : Лабач М.М., Терлак З.М.).
 11. Микитюк В. Костянтин Чехович – літературний критик // Матеріали ІІ Міжнародної конференції  «Slowo. Tekst. Czas». (Польща, Щецін, 1997 р.). – С. 116-122.
 12. Микитюк В. «Стерти ще одну грань міфу» // Дзвін. – Львів, 1998. – Ч.2. – С. 153-155.
 13. Микитюк В. Професорська проза Омеляна Огоновського // Слово і Час. – Київ, 1998. – Ч. 8. – С. 34-38.
 14. Микитюк В. «Гайдамаки» Тараса Шевченка як предмет полеміки Івана Франка та Омеляна Огоновського // Матеріали Міжнародної конференції «Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин». – Львів,1998. – С. 497-500.
 15. Микитюк В. Костянтин Чехович – «останній з Могіканів Святоюрської гори». – Дзвін. – Львів, 1998. – № 11-12. – С. 122-125.
 16. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Ред.-вид. відділ Львівського ун-ту, 1998. – 304 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Лабач М.М.).
 17. Микитюк В. Агатангел Кримський та Омелян Огоновський // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Частина перша. – С. 132-135.
 18. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: Ред.-вид. Відділ Львівського ун-ту, 1999. – 494 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С. та ін.).
 19. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – Серія: «Франкознавчі студії». – Випуск перший. – Львів, 2000. – 187 с.
 20. Микитюк В. Католицька критика міжвоєнного двадцятиліття // Рorównanie jako dowód. – Познань, 2001. – С. 23-37.
 21. Микитюк В. Конкурсне тестування з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарна освіта в Україні: проблема оцінювання навчальних досягнень учнів» (жовтень 2002)
 22. Микитюк В. Українська католицька критика міжвоєнного двадцятиліття // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференцій. – Львів, 2002. – С. 252-265.
 23. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 444 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С., Крохмальний Р.О. та ін.)
 24. Микитюк В. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І. Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45-49.
 25. Микитюк В. Іван Франко про трилогію Генріка Сенкевича // Українське літературознавство. – Львів, 2003. – Випуск 66. – С. 184-190.
 26. Микитюк В. «Феномен між Русинами…» (До 170-річчя з дня народження Омеляна Огоновського) // Шветлосц (літературний, культурний та мистецький часопис). – НВУ «Руске слово». – Новий Сад (Сербія та Чорногорія), 2003. – Ч. 4. – С. 17-28.
 27. Микитюк В. Християнська ідеологія в українському літературознавстві Галичини 20-30-х років ХХ ст. // Світло. – Львів, 2003. – Число 7. – С. 22-29.
 28. Микитюк В. Передмова до видання: Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського. – Львів, 2003. – С. 3-5.
 29. Микитюк В. Спочатку був преромантизм… (До виходу книги С. Козака «Український преромантизм» (Джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003. – 227 с.). Рецензія // Слово і Час. – К., 2004. – Ч. 10.
 30. Микитюк В. Принципи проблемності у викладанні української  літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20-23.
 31. Микитюк В. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6-10.
 32. Микитюк В. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17-22.
 33. Микитюк В. «Два раціональні романтики», або до взаємин Пантелеймона Куліша та Омеляна Огоновського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 39. – Частина 2. – С. 291-299.
 34. Микитюк В. «Crux professorum». Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.
 35. Микитюк В. Загальноєвропейські тенденції української католицької критики у Львові 1-ї половини ХХ ст. // Literatura ukraińska ХІХ і ХХ wieku w kontekście europejskim | Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті. – Pod redakcją Ludmiły Siryk | Під редакцією Людмили Сірик. – Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin 2008. – С.119-127. (Матеріали конференції «Українська література ХІХ-ХХ сторіччя в європейському контексті»)
 36. Микитюк В. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – Число 4. – С. 2-7.
 37. Микитюк В. Подільська «бурса» у рецепції Івана Франка //  Слово і Час. – К., 2010. – № 1. – С. 72-80.
 38. Микитюк В. Франкова концепція учіння літератури // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів,  27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 940-948.
 39. Микитюк В. Рецензія на навчальний посібник «Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. Модуль 1» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Початкова освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010 р.
 40. Микитюк В. Рецензія на навчальний посібник «Література для дітей дошкільного віку. Тексти лекцій» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності «Дошкільна освіта». Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2010 р.
 41. Микитюк В. Періодизація історії української літератури у синтезах Омеляна Огоновського та Михайла Возняка  // Українське літературознавство. – Випуск 69. – Львів, 2010. ­– С.160–169.
 42. Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка // Дивослово. – К., 2010. – Число 9. – С. 56-61.
 43. Микитюк В. Системне академічне дослідження раннього періоду творчості П. Куліша. Рец. на видання: Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша / В. Івашків. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 448 с. // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 62-63.
 44. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури // Рідна мова (Ridna mowa). Інтернетівська версія освітнього журналу УВТ у Польщі та ОУП. – Число 28. – http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01
 45. Микитюк В. «Школа вчителем стоїть…» Іван Франко і методика викладання літератури // Рідна мова (Ridna mowa). Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Dolne Miasto, 2010. – № 13. – С. 51-61.
 46. Микитюк В. Літературний редактор книги: Стець Нестор. На водах, берегах та островах Аралу (Художньо-документальна інтерпретація). – Львів: ТзОВ «Простір М», 2011. –  182 с.
 47. Микитюк В. «Український інтелігент старої дати» (До 130-річчя з дня народження Михайла Возняка) // Дивослово. – К., 2011. – Число 10. – С. 52-56.
 48. Микитюк В. Бой-Желенський Тадеуш // ENCYCLOPEDIA. Т. І. ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 224. (У співавторстві: Т. Лучук, Г. Рубанова).
 49. Микитюк В. ГАЛИЦЬКИЙ БАНДУРИСТ. До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича // Дивослово. – К., 2011. – Число 11. – С. 60-64.
 50. Микитюк В. Твір Івана Франка «Наша публіка»: проблематика і питання жанру (Ivan Franko composition «Our public». Problems and genre ) // Teka Kom. Pol/-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2011, 148-155.
 51. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство. ­– Львів, 2012. – Випуск – С. 20-31.
 52. Микитюк В. Маркіян Шашкевич у науковому та публіцистичному осмисленні Омеляна Огоновського // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів, 2012. – Випуск 36. – С.  421-429.
 53. Микитюк В. РЕЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА  /RECEPTION OF IVAN FRANKO PEDAGOGICAL PROSE/.  PL ISSN 2300-1062 Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2012, Vol. 2. С. 88-95.
 54. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.
 55. Микитюк В. Франко-ментор // Франко. Перезавантаження. – Дрогобич, 2013. – Вид. «Коло». – С. 249-260.
 56. Микитюк В. Шевченкознавчі студії в Галичині другої половини ХІХ ст. // Тарас Шевченко – апостол українського народу: Матеріали Міжнародного симпозіуму (Румунія, Сату Маре, 25-27 травня 2012 р.). – Editura / Видавництво RKR EDITORIAL Bukureşti / Бухарест, 2013. – С. 105-110. (229 с.)
 57. Микитюк В. Філантропізм Й.Г. Песталоцці в педагогічній системі І. Франка /PHILANTHROPY OF Y. H. PESTALOZZI IN IVAN FRANKO’S PEDAGOGICAL SYSTEM/. PL ISSN 2300-1062, Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2013, Vol. 6. С. 317-326.
 58. Микитюк В. Огоновський Омелян // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 4: М-Па / НАН України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка: редкол. М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – Київ, 2013. – С. 667-669.
 59. Микитюк В. Історія літератури чи література? «Гірчичне зерно» як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка // Українське літературознавство. ­– Львів, 2014. – Випуск 78. – С. 141-151.
 60. Микитюк В. «МАЙЖЕ ВСІ ВИКЛАДАЧІ-ФІЛОЛОГИ УНІВЕРСИТЕТУ Є МОЇМИ УЧНЯМИ». До 90-річчя від дня народження Івана Денисюка // Дивослово. – К., 2014. – Число 11. – С. 54-59.
 61. Микитюк В. Іван Франко про канон шкільної лектури з української літератури. Матеріали виступу на науковому семінарі «Перехресні стежки» від 24 червня 2014 року // http://ifnan.gov.ua/events/1/559/
 62. Микитюк В. Огоновський Омелян // ENCYCLOPEDIA. Т. ІІ. ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 214-215.
 63. Микитюк В. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2015. – Число 3. – С. 2-7.
 64. Микитюк В.І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Авраменко О.М.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 27-34.
 65. Микитюк В.І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Коваленко Л.Т.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 81-88.
 66. Микитюк В.І. Експертний висновок на електронну версію оригінал-макета підручника «Українська література». Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор: Міщенко О.І.) // Репозитарій навчального контенту. Конкурс підручників. Київ, 2015 // http://ua.lokando.com/portal/statpage.php?id=common&page=competition_books. – С. 135-142.

Біографія

Народився 9 червня 1961 року у селі Кустин Радехівського р-ну Львівської області. 1989 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1995 року захистив кандидатську дисертацію “Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.  У рамках наукової теми Інституту франкознавства 2000 року видав  монографію „Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог” (серія: “Франкознавчі студії”. Випуск перший), у якій всебічно вивчено та проаналізовано історію особистих, творчих та наукових взаємостосунків Франка та Огоновського на широкому тлі розвитку української науки і мистецтва у другій половині 19-го століття. Є автором навчальної книги з методики викладання української літератури у середній школі для студентів філологічних факультетів (Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.); рекомендовано Вченою радою ЛНУ ім. І. Франка і подано до друку книги «Іван Франко і методика викладання української літератури» (Навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с.) та «Методика тестування знань та умінь з української літератури» (Навчальний посібник. Київ, 2015. – приблизно 300 с.).

Читає такі нормативні лекційні курси: „Історія української літератури другої половини ХІХ століття”, „Методика викладання української літератури”, „Методика викладання української літератури у вищій школі”, спецкурс «Іван Франко і методика викладання української літератури». Член Наукового товариства ім. Т.Шевченка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!