ПАСТУХ Богдан

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Наукові інтереси

Особливості мімезису в сучасній українській поезії; український модерний роман 60-90 р.р. ХХ-го ст.

Курси

Публікації

Автор монографії, колективного посібника для студентів-філологів, загалом у доробку більше 150-ти публікацій, серед них:
Пастух Б. Ранні романи Володимира Винниченка (Монографія). – Львів: ПАІС, 2009. – 160 с.
2. Пастух Б. Олесь Ульяненко: навчальні матеріали до основного курсу (“Новітня українська література”). – Частина 1 ⁄ Богдан Пастух, Ольга Пуніна, Олег Соловей” / уклад. О.В. Пуніна. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 151 с.
3. Пастух Б. Методичні вказівки до спецкурсу “Поетика ранніх романів Володимира Винниченка” для студентів-бакалаврів філологічного факультету напряму “Філологія (українська мова та література)”. − Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. − 69 с.
4. Пастух Б. “Чесність з собою” Володимира Винниченка як експериментальний роман // Наукові записки. – Випуск 62. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С. 144-150.
5. Пастух Б. Морально-етична концепція в призмі психологізму (на матеріалі роману Володимира Винниченка “Рівновага” // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів: Вип. 27. – 2006. – С. 118-123.
6. Пастух Б. До гармонії через саморозвиток художніх ідей (про роман В. Винниченка “Записки Кирпатого Мефістофеля”) // Урок Української. – 2006. – №3-4. – С. 45-47.
7. Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тип роману // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 67. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 225–231.
8. Пастух Б Проблема “чесності з собою” Володимира Винниченка як жанротворчий рушій // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 11. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2006. – С. 221–224.
9. Пастух Б. “Pro” i “contra” морального релятивізму щодо творчості Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Вип. 39. – Ч. 2. – 2007. – С. 306–310.
10. Пастух Б. Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт // Слово і час – № 10. – С. 84–89.
11. Пастух Б. Новітнє франкознавство: рецепція та інтерпретація // Нагуєвицькі читання – 2008. Іван Франко і новітнє українство. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 96–110.
12. Пастух Б. “Сторозтерзані” або загублені в культурах [Рец. на книгу Зеді Сміт Білі Зуби: Роман. К.: Смолоскип, 2009. − 616 с.] / Богдан Пастух // Українська літературна газета. − 2010. − № 6. − С. 5.
13. Пастух Б. Магічність прозових експериментів (Роман Віталія Левуна “Закон писання на чиїйсь долі”) / Богдан Пастух // Українське літературознавство. − 2010. − Вип. 69 − С. 19−26.
14. Пастух Б. Історія ідей від Вольфганга Рьода [Вольфганг Рьод. Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття] / Богдан Пастух // Слово і час. − № 12. − 2010. − С. 109−111.
15. Пастух Б. Невикористані території українства / Богдан Пастух // Українська літературна газета. − 2011. − № 7 [39] 8 квітня − С. 16, № 8 [40] 22 квітня. − С. 16.
16. Пастух Б. Народження нового стилю [К’юбільє Жан-Марі. Порногламур. − К.: Основи, 2009. − 175 с.] / Богдан Пастух // Слово і Час. – 2011. – № 6. – С. 111–115.
17. Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки / Богдан Пастух // Слово і час. ‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 16‒21.
18. Пастух Б. Коли Бог “поза зоною досяжності” / Богдан Пастух // Дзвін. ‒ 2012. ‒ № 2. ‒ С. 126‒127.
19. Пастух Б. Стук серця як музика смутку / Богдан Пастух // Золота пектораль. ‒ 2012. ‒ № 3. ‒ С. 145‒146.
20. Пастух Б. Кілька штрихів про рух сучасної гуманітаристики, або Рецидиви генетичного страху / / Богдан Пастух // Українська літературна газета. ‒ 2013. ‒ № 5. ‒ С. 16‒17.
21. Пастух Б. У просторі відкритих фіналів [Хархун Валентина. Роман Володимира Винниченка “Записки Кирпатого Мефістофеля”: генерика, семіосфера, імагологія : [монографія] / Валентина Хархун. ‒ Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. ‒ 197 с.] / Богдан Пастух // Слово і Час. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 114‒117.
22. Пастух Б. Роман Андрій Лаговський Агатангела Кримського “Андрій Лаговський” як “історія хвороби” / Богдан Пастух // Слово і Час. ‒ 2013. ‒ № 5. ‒ С. 64‒69.
23. ԲՈԳԴԱՆ ՊԱՍՏՈՒԽ | Տաք լույսը և «Խելացի տառապանքը» // ԲՈԳԴԱՆ ՊԱՍՏՈՒԽ / http://granish.org/bogdan-pastux-article/
24. Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка “Орлова балка” / Богдан Пастух // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Вип. 60. – Ч. 2. – 2014. – С. 347–352.
25. Пастух Б. Про два романи [Улицкая Л. Зеленый шатер : роман : в 2т. – М.: Экскмо, 2011. ‒ 384с.; Процюк С. Десятий рядок. ‒ К. : Український пріоритет, 2014. ‒ 224с.] ⁄ Богдан Пастух ⁄⁄ Українська літературна газета. ‒ 2014. ‒ № 23. ‒ С. 18‒19, № 24. ‒ 18‒19.
26. Пастух Б. Homo duplex [Рец. на Маріанна Кіяновська. 373. ‒ Львів : ВСЛ, 2014. ‒ 258 с.] ⁄ Богдан Пастух ⁄⁄ http://zbruc.eu/node/34751
27. Пастух Б. Під крилами зраненої Богородиці. Післямова. ⁄ Степан Процюк Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан. ⁄⁄ Степан Процюк. ‒ Брустурів : Дискурсус, 2015. ‒ С. 232‒239.
28. Усе починається з подиву [Рец. на Катерина Міхаліцина. Тінь у дзеркалі. ‒ Львів : ВСЛ, 2014. ‒ 159 с.] ⁄ Богдан Пастух ⁄⁄ http://zbruc.eu/node/38493
29. Пастух Б. Про дві лінії розвитку сучасної української лірики / Богдан Пастух // Слово і Час – 2015. ‒ № – 3. ‒ С. 70–76.

Біографія

Народився 7 липня 1979 року в м. Стаханов Луганської обл. в родині лікарів. Середню школу закінчив у м. Брянка, навчався також у гімназії гуманітарного профілю (м. Луганськ). У 1996 році вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка на факультет української філології, у 2002 році закінчив магістратуру та вступив до аспірантури. 2007 року захистив кандидатську дисертацію з творчості Володимира Винниченка, зокрема, у його художньому письмі дослідив ранні епічні форми ‒ “Рання романістика Володимира Винниченка: еволюція жанрової свідомості та динаміка морально-етичної концепції”. З 2008 року працював асистентом кафедри української літератури ім. акад. Михайла Возняка, згодом ‒ доцентом цієї кафедри, з 2012 року ‒ доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.
Читає курс “Еміграційне літературознавство”, також розробив курс “Міметичне в сучасній українській поезії”, який читатиметься для магістрів творчого відділення філологічного факультету.
У полі активних зацікавлень ‒ літературна критика. Автор численних літературно-критичних статей з проблем сучасного художнього письма. Брав експертну участь як літературознавець у кількох серіях історичних передач з Вахтангом Кіпіані, зокрема з теми вбивства Василя Стуса, життя та творчість Володимира Винниченка та історії інтелігенції з епохи “Розстріляного відродження”.

Методичні матеріали

  1. Пастух Б. Методичні вказівки до спецкурсу “Поетика ранніх романів Володимира Винниченка” для студентів-бакалаврів філологічного факультету напряму “Філологія (українська мова та література)”. − Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. − 69 с.
  2. Пастух Б. Олесь Ульяненко : навчальні матеріали до основного курсу (“Новітня українська література”). Частина 1 / уклад. О.В. Пуніна. ‒ Донецьк : ДонНУ, 2014. ‒ 151с.

Нагороди

Нагороджений дипломами сайту “Буквоїд” за активну участь у літературному процесі.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!