ПАСТУХ Тарас

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Сучасна українська література, модерна українська поезія та проза.

Курси

Публікації

Монографічні дослідження:

 1. Романи Івана Франка. – Львів: Каменяр, 1998.– 135 с.
 2. Київська школа поетів та її оточення (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років): монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 700 с.

Брошури:

 1. Роман “Місто” Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму. – Луганськ: Книжковий світ, 1999.– 59 с.
 2. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”) // Серія “Дрібненька бібліотека”. – Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003.– 82c.

Статті:

 1. Польська повість Івана Франка “Для домашнього вогнища” (своєрідність психологічних спостережень) //Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора К.Трофимовича.– Львів, 1998.– Т.2.– С.197–202.
 2. “Садок вишневий” Т.Шевченка (спроба мікроаналізу) //Дивослово, 1999.– №9.– С.2–4.
 3. Ліричне осягнення історії. Роман М.Вінграновського “Северин Наливайко” //Дзвін, 1999.– №10–12.
 4. Печать недужого духу в повісті Івана Франка “Великий шум” //Українське літературознавство.– Львів, 2001.– Вип.64.– С.26–32.
 5. До проблеми типології персонажів прози Івана Франка [переклад з польської статті Івана Франка “Моральні типи”] //Українське літературознавство.– Львів, 2001.– Вип.64.– С.147–154.
 6. Творення поетичного світу Василя Голобородька (на матеріалі збірки “Зелен день”) // “З його Духа печаттю…” Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка: У 2 т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. Т. 1. – С.209–220.
 7. Франкознавчі здобутки Івана Денисюка [Передмова] //І.Денисюк. Невичерпність атома.– Львів: Світ, 2001.– С.2–13.
 8. Гра у поетичній творчості (на матеріалі поезії В.Голобородька “Конвалії”) //Дивослово. – 2002.– № 6.– С.11–12.
 9. Ключ до метафори Ігоря Калинця. [Рецензія на на книжку Ільницького М. Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця.– Париж; Львів; Цвікау: Зерна, 2001] //Слово і час. – – № 8. – С.66–69.
 10. Психопоетика новели Івана Франка “Пироги з черницями” //Українське літературознавство. – 2003. – № 66. – С.55–63.
 11. Поезія як свято мови. Етимологія “Українських птахів” Василя Голобородька // Дзвін. – 2003. – № 3. – С.148–152.
 12. Психологічний напрям у літературознавстві та Іван Франко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство. – – № 32. – С.160–173.
 13. Останнє поетичне слово Шевченка // Слово і Час. – 2004. – № 3. – С. 46–52.
 14. Сила та краса дитячого світу у малій прозі Б.Грінченка // Творча спадщина Бориса Грінченка в системі національних духовних вимірів. Матеріали наукової конференції 11–12 грудня 2003 року. – Луганськ: Знання, 2004. – С.27–35.
 15. Ліричне Я у поетичному тексті // Парадигма. Випуск 2. Ювілейний збірник на пошану Любомира Сеника. – Львів, 2004. – С.117–135.
 16. “А ти дивишся очима незахищеними…” (про збірку Василя Рубана “Химера” // Слово і Час. – 2004.– № 10. – С. 25–37.
 17. Модерна пропозиція поетів Київської школи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Теорія літератури та порівняльне літературознавство: У 2ч. – 2004. – Ч.1. – С.72–76.
 18. Секрети сугестії // Вісник львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С.7–13.
 19. До проблеми поетичної асоціативності //Вісник львівського університету. Серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С.14–36.
 20. “Рухомий храм нечуваного віросповідання” (до 60-річчя від дня народження Василя Голобородька) // Дзвін. – 2005. – № 4. – С.106–112.
 21. “Тії незримії скрижалі незримим писані пером” // Дзвін. – 2005. – №5-6. – С.127–129.
 22. Поетичні знахідки у “Зів’ялому листі” Івана Франка // Франкознавчі студії. Збірник наукових праць. – 2005?. – Вип. 3. – С.211–233.
 23. Поєднування непоєднуваного [рецензія на книжку: Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 284с.] // Перевал. – 2006. – № 1. – С.146-150.
 24. Слуга півонії” Миколи Воробйова: філософські та естетичні виміри. – Слово і Час. – 2006. – № 5. – С. 40-51.
 25. Про один вірш з епістолярію Василя Стуса // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 202 (верес). – С.198–203.
 26. Конотації прізвищ та імен персонажів у прозі Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. – – Вип.68. – C.153–162.
 27. Чого вчить франкознавча школа професора Івана Денисюка // Іван Франко. Статті і матеріали. – 2006. – Вип.68. – 425–434.
 28. “Я без Тебе не єсмь”: теософська поезія В.Кордуна за збіркою “Зимовий стукіт дятла” // Березіль. – 2007. – № 1–2. – С.169–176; “Я без Тебе – не єсмь”: теософська поезія В.Кордуна за збіркою “Зимовий стук дятла” // Studia methodologica. – 2007. – Вип. 19. – С.160–169.
 29. “Ми чинимо волю наших прадідів” (кілька слів про збірку В.Голобородька “Ми йдемо”) // Урок Української. – 2007. – № 2–3. – С.8.
 30. Проблеми традиції в культурі // Нове життя старих традицій: традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”. –Луцьк: Твердиня, 2007. – С.139–149.
 31. Від “Химери” до “Бережі”: в творчому просторі Василя Рубана // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). – 2007. Вип. ХІІІ–ХIV. – С.53–59. // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – 216-217. – 369–381.
 32. Проблеми мімезису в модерному мистецтві // Той, хто відродив Могиляку. Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – Київ: Вид-чий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – С.475–493.
 33. “Чинимо волю прадідів” (про збірку В.Голобородька “Ми йдемо”) // Літературна Україна. – 2007. – 9 серпн. – С.6.
 34. Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька // Слово і час. – 2008. – N 8. – С. 31-39.
 35. Традиція у транскультурному вимірі // Вісник Львівського університету. Серія філол. – – Вип. 44. Ч. 2. С. 3-9.
 36. Герметична поезія та Київська школа // Прадигма. Збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 3. – С.252-273.
 37. Мистецтво спонтанності в дослідницькому дискурсі [Белград Д. Культура спонтанності: імпровізація і мистецтво в повоєнній Америці. – Київ: Факт, 2008. – 528с.] // Слово і Час. – 2009. – № 10. – С.110-115.
 38. Іпостасі традиції // Бахмутський Шлях. – 2006. – № 3-4. – С.160–170.
 39. Українська міфопоезія в реконструкції Василя Голобородька // В.Голобородько. Зозуля маслечко колотить. Українська міфопоезія. – Луганськ: Світлиця, 2010. – С. 105 – 106.
 40. Сторінками єдиного тексту. Про творчість Костя Москальця // Дзвін. – 2010. – № 10. – С. 127–133.
 41. Чуттєве цвітіння слова Костянтина Москальця // К.Москалець. Мисливці на снігу. Вірші і поеми. – Львів: Піраміда, 2011. – С. 15–23.
 42. Медитативна лірика Миколи Рачука // Буковинський журнал. – 2012. – № 1. – С. 188–197.
 43. “Наш стіл відчув свято і став дивним деревом” (феномен Василя Голобородька) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 281–309.
 44. Червона вохра слова Олега Лишеги // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 310–338.
 45. “Серед імли і піни є незворушні стіни” (в Келії чійної троянди Костянтина Москальця) // Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. “Бібліотека ЛітАкценту”. – Київ: Темпора, 2012. – С. 339–365.
 46. “Бо спізнися хоч на мить єдину…”. Кілька рефлексій над поезією Анатолія Бортняка // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274-275. – С. 369–376.
 47. Життя та доля у романістиці Євгена Пашковського // Слово Просвіти. — 2012. – Ч. 45. – С. 10–11; Ч. 47. – С. 10–11.
 48. Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом “Щоденний жезл”) // “Слово, яке тебе обирає”. Збірник на пошану професора Володимира Моренця. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 204–222.
 49. П’ять хвилин для білої айстри // К.Москалець. Сполохи: Літературна критика та есеїстика. – Львів: Піраміда, 2014. – С. 7–13.
 50. Розширення “Великого мосту” Олега Лишеги // Бахмутський шлях. – 2013. – № 1-2 (68/69). – С. 152–158.
 51. Філологічний метод В.Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари. Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – 2014. – Вип. 17. – С. 19–28.
 52. Інтонації “розмов з Богом” Богдани Матіяш // Semper tiro: Збірник на пошану Володимира Панченка. – Київ: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2014. – С. 178–191.
 53. Вибирати й оцінювати (ще раз про літературну критику) // Слово і Час. – 2014. – № 11. – С. 119–121.

Біографія

Народився 5 листопада 1971 р. у м. Луганськ. Навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, місце праці – кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка Львівського національного університету ім. Івана Франка. 1997 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Романи Івана Франка”, 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою “Модерні стильові течії в українській поезії 1960–90-х рр. (Київська школа та її оточення)”. Член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка

Нагороди

Лауреат обласної премії в галузі літературознавства, сучасної літературної критики та перекладів імені Михайла Возняка; Лауреат премії в галузі літературної критики імені О.І.Білецького

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!