ПРИШЛЯК Ольга

Наукові інтереси

Методика викладання словацької мови як іноземної, словацько-українська міжмовна омонімія, актуальні тенденції розвитку словацької літератури, перекладознавство.

Курси

Публікації

Навчальні видання:

 1. Словацька мова в малюнках [Текст] : [розмовник : понад 750 корис. слів та словосполучень] / [О. І. Пришляк]. – Київ : Арій, 2014. – 32 с. : іл. – (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням). – Текст укр., словац. – ISBN 978-966-498-403-1
 2. Словацкий язык в картинках [Текст] : [разговорник : более 750 полез. слов и словосочетаний] / [О. И. Пришляк]. – Киев : Арий, 2014. – 32 с. : ил. – (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием). – Текст рос., словац. – ISBN 978-966-498-404-8

Статті:

 1. Словацько-українська міжмовна омонімія у семантичному аспекті // Studia Slovakistica. Випуск 8. – Ужгород, 2008. – С. 300-310.
 2. Внутрішньомовна та міжмовна омонімія: подібності та відмінності // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Л. Булаховського. Вип. 7. – Київ, 2008. – С. 193-200.
 3. Статус компонента фразеологічної одиниці (на прикладі соматичних фразеологізмів словацької мови) // Studia Slovakistica. Вип. 2. – Ужгород, 2003. – С. 195-199.

Переклади наукових праць:

Зі словацької мови:

 1. Кралік Р. К’єркегор: співпраця між Університетом Константина Філософа в Нітрі та Львівським національним університетом імені Івана Франка / Пер. зі словац. О. Пришляк, О. Гуменна // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною)». – Львів: Літопис, 2011. – С. 74-80.
 2. Чідерова Д., Жак Ш. Інтернаціоналізація  як вихідна точка стратегії розвитку факультету комерції Економічного університету в Братиславі / Пер. зі словац. О. Пришляк // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною)». – Львів: Літопис, 2011. – С. 29-43.
 3. Штефанікова З. Безперервна освіта стосується майбутнього кожної людини / Пер. зі словац. О. Пришляк // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною)». – Львів: Літопис, 2011. – С. 97-102.
 4. Європейська інтеграція як процес розвитку європейських цінностей / Пер. зі словац. О. Пришляк, Н.Касинець // Посібник тренера з питань інтеграційних процесів у Європі. Упор. К.Сладек, З.Мрвова, Ю.Герцог, О.Іваць. – Ужгород: Ґражда, 2012. – С. 4-14.
 5. Спільні європейські інституції та європейське громадянство / Пер. зі словац. О. Пришляк // Посібник тренера з питань інтеграційних процесів у Європі. Упор. К.Сладек, З.Мрвова, Ю.Герцог, О.Іваць. – Ужгород: Ґражда, 2012. – С. 15-17.
 6. Економічні аспекти інтеграційного процесу в Європі / Пер. зі словац. О. Пришляк, Н.Касинець // Посібник тренера з питань інтеграційних процесів у Європі. Упор. К.Сладек, З.Мрвова, Ю.Герцог, О.Іваць. – Ужгород: Ґражда, 2012. – С. 18-27.
 7. Європа в школі / Пер. зі словац. О. Пришляк, Н.Касинець // Посібник тренера з питань інтеграційних процесів у Європі. Упор. К.Сладек, З.Мрвова, Ю.Герцог, О.Іваць. – Ужгород: Ґражда, 2012. – С. 28-36.
 8. Поради тренера / Пер. зі словац. О. Пришляк, Н.Касинець // Посібник тренера з питань інтеграційних процесів у Європі. Упор. К.Сладек, З.Мрвова, Ю.Герцог, О.Іваць. – Ужгород: Ґражда, 2012. – С. 48-49.
 9. Коцур М. Цілі та принципи функціонування ЄС крізь призму цінностей / М. Коцур // Європа в школі 2. Робочі зошити : за ред. К.Сладека, М.Бендікової ; пер. зі словац. Пришляк О. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – С. 3-7.
 10. Україна та ЄС: Міфи, напівправда та некритичні очікування // Європа в школі 2. Робочі зошити : за ред. К.Сладека, М.Бендікової ; пер. зі словац. Пришляк О., Касинець Н. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. –  С. 28-34.

З чеської мови:

 1. Мурад М. Громадянство / М. Мурад // Європа в школі 2. Робочі зошити : за ред. К.Сладека, М.Бендікової ; пер. з чес. Пришляк О. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2015. – С. 21-27.

На словацьку мову:

 1. Dakhniy, A. Perspektívy ukrajinsko-slovenskej vedeckej spolupráce v kontexte skúmania intelektuálneho dedičstva Sørena Aabyea Kierkegaarda / Prekl. z ukr. O. Pryšľak // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom). – Ľvov: Litopys, 2011. – S. 185-190.
 2. Pakhomova, S. Užhorodská slovakistika ako etalón cezhraničnej spolupráce v oblasti školstva / Prekl. z ukr. O. Pryšľak // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom). – Ľvov: Litopys, 2011. – S. 171-177.
 3. Prytula, J. Strategické plánovanie na univerzitách USA a Ukrajiny / Prekl. z ukr. O. Pryšľak // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom). – Ľvov: Litopys, 2011. – S. 127-133.
 4. Starovoyt, I., Nesterovych, I. Univerzita Predstavivosti (University of Imagination). Prínos do informačnej a etickej univerz(um)ity / Prekl. z ukr. O. Pryšľak // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom). – Ľvov: Litopys, 2011. – S. 158-165.
 5. Stashenko, M. Zabezpečenie celoživotného vzdelávania pedagógov Volyňskej oblasti / Prekl. z ukr. O. Pryšľak // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom). – Ľvov: Litopys, 2011. – S. 195-200.

Біографія

2003 року закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (словацька)», отримала кваліфікацію «Магістр філології. Викладач словацької мови і літератури та української мови і літератури».

Упродовж 2004-2005 н. р. працювала у Новострілищанській середній школі. У 2005-2010 роках – /старшим/ лаборантом кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, асистентом даної кафедри за сумісництвом. З 2010 року працює на посаді асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Читає теоретичні та практичні курси «Основна слов’янська література (словацька)», «Історія словацької мови», «Історична граматика словацької мови», практичні курси «Основна слов’янська мова (словацька)/лексико-комунікативний цикл», «Сучасна слов’янська (словацька) мова», «Вступ до слов’янської філології», «Старослов’янська мова».

Працює над кандидатською дисертацією “Словацько-українська міжмовна омонімія”.

У 2009, 2012, 2014, 2015 роках проходила стажування в Університеті Коменського (Братислава, Словацька Республіка), у 2011 році – в Університеті Масарика (Брно,Чеська Республіка).

Проекти

Проекти

Проект «Школа без кордонів». Продукт проекту – Українсько-словацький словник «Як справи?» (Словаччина, Україна) / Projekt Škola bez hraníc. Výstupom projektu je Slovensko-ukrajinský slovník Ako sa máš? (Slovensko, Ukrajina), 1.04.2009 – 30.09.2010 рр.

Проект SAMRS/2009/07/18 «Університети – джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні, Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти до європейського університетського простору» Святий Юр, Братислава (Словаччина) / Projekt SAMRS/2009/07/18 Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine, Slovensko – sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru (Svätý Júr, Bratislava, Slovensko), 9.05.2010 – 15.05.2010 р.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!