ШЕМБЕРКО Тетяна

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Наукові інтереси

Проблеми фольклорної жанрології, філософська антропологія, етнокультурні процеси, ораторське мистецтво.

Публікації

1.Шемберко Т. Синтез язичницьких та християнських мотивів у колядках і щедрівках // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Вип. 37. – С. 325–337.

  1. Шемберко Т. Пантеїстичний світогляд українців як першооснова календарно-обрядової поезії // Мандрівець. – Тернопіль, 2006. – № 6 (65). – С. 47–53.
  2. Шемберко Т. Структурно-семантичний аналіз весняного фольк-лору (на матеріалах Радехівського району Львівської області та Горохівського району Волинської області) // Народознавчі Зошити. – Львів, 2006. – № 5–6. – С. 552–559.
  3. Шемберко Т. До питання дифузії та дефініції жанрів календарно-обрядового фольклору (на матеріалі досліджень М. Костомарова) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 41. – С. 53–60.
  4. Шемберко Т. Календарно-обрядова поезія в рецепції Івана Франка // Мандрівець. – Тернопіль, 2007. – № 5 (70). – С. 40–46.
  5. Шемберко Т. Календарно-обрядовий контекст міфологічних студій М. Костомарова // Микола Костомаров у вимірах сучасності (до 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова). Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – С. 64–71.
  6. Шемберко Т. Астральний культ та його трансформація у сучасному календарно-обрядовому фольклорі Західної Волині // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 439–447.
  7. Шемберко Т. Язичництво та християнство в українському календарно-обрядовому фольклорі // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Кн.І. – Львів: Логос, 2008. – С. 134-142.
  8. Олекса Ошуркевич, Тетяна Шемберко. Звичай когутання на Західній Волині та Поліссі // Міфологія і фольклор. – №1. – 2008.
  9. Шемберко Т. Жанрові особливості колядок в рецепції Олени Пчілки (на матеріалах праці “Украинские колядки. (Текст волынский)”) // Матеріали конференції. – Вип. 10. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. – С. 125-130.

Біографія

Народилася 9 лютого 1982 року в м. Горохів Волинської області.

У 1999-2004 роках – студентка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004-2007 роках – аспірантка кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси ЛНУ ім. Івана Франка.

2007 року захистила кандидатську дисертацію «Календарно-обрядовий фольклор Західної Волині: динамка побутування, жанри, мотиви, поетика».

У 2010-2011 роках  – асистент кафедри української преси факультету журналістики.

З 2012-досьогодні – доцент кафедри українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!