ЯРЕМЧУК Ірина

Посада: доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Література українського резистансу, література УСС, український літературний процес 20-30-х років ХХ століття та окремі явища літературно-мистецької сучасності.

Курси

Публікації

  1. Роздольська І. Українська поезія резистансу 40-50-х років ХХ століття: генетичний контекст і естетична природа. Автореф. дис. … канд. філол. наук. – 10.01.01  – укр. література. – Львівський національний університет імені Івана Франка /І.Роздольська. – Львів, 2000. – 19 с.
  2. Яремчук І. Під знаком вогню: Генетичний контекст та естетична природа поезії УПА: Монографія /І.Яремчук. –Львів [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2006. – 212с.
  3. Роздольська І. Іван Багряний /УСЕ для школи. Українська література. 11 клас. Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Випуск 3 /І.Роздольська; головний редактор Григорій Чопик. – К.: Всеувито, 2001. – 64с.
  4. Поезія українського резистансу 40-50-х років ХХ століття. Бібліографічний покажчик /Уклад. Ірина Яремчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 68с.
  5. Яремчук І. Національний космо-психо-логос і поетичні штампи у просторі тоталітарної естетики /І.Яремчук // Сучасність: Література, наука, мистецтво, суспільне життя: Щомісячний часопис незалежної української думки. – 2007. – № 1-2. – С.86-126.
  6. Яремчук І. «Terra incognita»: Художник Іван Багряний /І.Яремчук // Вісник Львівського університету. – Серія: мистецтвознавство. – 2002. – С.252-260.
  7. Яремчук І. Із літературної спадщини українського резистансу: новели Зиновія Матли /І.Яремчук // Дзвін: Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України. – 2010. – №1. – С.129-136.
  8. Яремчук І. Художня шевченкіана Українських Січових Стрільців /І.Яремчук // Українське літературознавство. – Вип.77. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 125-140.

Біографія

Народилась 7 квітня 1974 року у Львові.

У 1991- 1996 роках навчалась на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність «українська мова та література»), який закінчила із відзнакою. У 1999 закінчила аспірантуру ЛНУ ім. І.Франка (кафедра української літератури ім. акад. М.Возняка, заочно). У 1995-99 лаборант, старший лаборант, 1999-2002 – асистент, з 2002 року – доцент кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка Львівського університету.

2000 захистила кандидатську дисертацію «Українська поезія резистансу 40-50-х років ХХ століття: генетичний контекст і естетична природа» (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Салига Т.Ю.).

Член редколегії «ВЛУ. Серія театрознавство», наук. зб. «Муза і меч» (Львів, 2005), відп. секретар збірника «Українське літературознавство».

Проекти

Учасниця держбюджетних тем  РФ-15ф «Українська національна ідея у літературних та фольклорних джерелах» (1.01.2009 –31.12 2011), РЛ 111Ф «Українська діаспорна шевченкіана (1945-1991)» з 1.03.2012 по 31.12.2012.

Нагороди

Лауреат літературної премії імені Романа Федоріва (2010) за публікації останніх років на сторінках часопису «Дзвін».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!