ЗАБУРАННА Ореста

Посада: завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Наукові інтереси

Досліджує фразеологічну семантику перської та японської мов.

Курси

Публікації

  1. Забуранна О.В. Антропоцентризм у сфері фразеологічного значення //Мовознавство. – 2003. – № 2. – С. 55-59.
  2. Забуранна О. Майбутня подія у фразеологічному вираженні (українська, перська, японська мови: пошук спільних моделей) // Культуры народов Причерноморъя. – Симферополь, 2002. – № 32. – С. 53-56.
  3. Забуранна О.В. Концептуалізація минулого часу у фразеології української, перської та японської мов // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2002. – Вип. 9.
  4. Забуранна О.В. Два ессе про батьківську любов (переклад з японської мови) // Всесвіт, 2004 (подано до друку).

Наукова біографія

Народилася 1974 року у місті Львів.

1996 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

Тема, шифр спеціальності, час захисту кандидатської та докторської дисертацій – Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!