ЗУБРИЦЬКА Марія

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-94

Наукові інтереси

Проблеми теорії рецептивної естетики, феноменологічної критики, деконструктивізму.

Курси

Публікації

Основін публікації:

 • Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття „Слово. Знак. Дискурс” – Львів, Літопис, 2002. – 845 с.
 • Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. ― Львів: Літопис, 2004. ― 352 с.
 1. Зубрицька М.О. Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні пошуки Соломії Павличко // Соломія Павличко. Теорія літератури. – Основи, 2002. – С.5-19;
 2. Зубрицька М.О. Категорія читача в літературно-теоретичних дослідженнях ХХ століття // Записки перекладацької майстерні. У 3-х томах. – Т.3. – Львів. – С. 34-45;
 3. Зубрицька М.О. Дискурс кінця в історії інтелектуальних ідей ХХ сторіччя // Вісник філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2002. – С.64-78;
 4. Зубрицька М.О. У складних лабіринтах пошуку істини // Ідея університету. Антологія . – Львів, 2002. – С. 3-21.
 • Зубрицька М. А тепер куди? – Одіссея сучасних літературних теорій // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. – Вип. 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – Ч. 1. – С. 121 ―128.
 1. Зубрицька М. Рецепційне навантаження мовчання у структурі художнього тексту // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2004. – Вип. 12: Ювілейний збірник на пошану професора М. М. Ільницького. – С. 190 ― 195.
 2. Зубрицька М. Проблеми формування рецепційного фону сучасної української літератури // Ukraina między jezykem a kulturą. Studia Ruthenica. ― Krakow. Wydawnictwo Universytetu Jagellonskiego. 2004. S. 435 ― 445.
 3. Зубрицька М. Mirrors, Windows and Maps: Topology of National Identity in 20  th Centery Ukrainian Literature. ― Slavic & East European Journal. 2004 # 10.  23 ― 31.
 • Зубрицька М. Онтологізація смерті у творчості Василя Стефаника // Незнайома: Антологія української жіночої прози та есеїстки другої пол. ХХ – поч. XXI ст. / упор.
  В. Габор. – Львів: ЛА „Піраміда”, 2005. – С. 208 – 214.
 1. Зубрицька М. Соло триває – мої спогади про Соломію // Соломія. Спогади про Соломію Павличко. К.: Основи, 2006. – С. 132 – 138.
 2. Зубрицька М. Візуалізація почуттів у „Зів’ялому листі” Івана Франка // Франко Іван. Зів’яле листя. – Львів: Літопис, 2006. – С. 144 – 151.
 3. Ювілей Івана Франка як тест на культурну і політичну притомність українців // Універсум. – 2006. – № 5 – 6. – С. 24 – 30.
 4. Зубрицька М. Поетика погляду в збірці Івана Франка ‘Зів’яле листя’: рецепційно-естетична інтерпретація // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.). Том 1. – Львів, 2008. – С.615-623.
 5. Зубрицька М. Апофатика тексту та її рецепція//Studia methodologica. Випуск 24. – Тернопіль, 2008. С.24-69.
 6. Зубрицька М. Термін як методологічна проблема сучасного українського літературознавства. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія ‘Філологічні науки. Літературознавство’.Випуск 8. – Луцьк, 2008. – С.16-20.
 7. Зубрицька М. Між лірикою та ідеологією: двоїстість поетичного світу Максима Рильського// Максим Рильський. Осінні зорі. Вибрана лірика. – Львів,2008. С.23-30
 8. Зубрицька М. Поетика «зеленого» часо-простору в творчості Б.-І. Антонича та Б. Лесьмяна: спроба порівняльного аналізу / Марія Зубрицька // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 81–87.
 9. Зубрицька М. Мова очей і голос душі: невербальні засоби комуні кування у творчості Лесі Українки та їх рецепція // Вісник Львівського університету. Випуск 8. Серія ‘Мистецтвознавство’. – Львів, 2009. – С.127-132.
 10. Zubrytska, Mariya. ‘Mirrors, Windows and Maps: The Typology of Cultural Identification in Contemporary Ukrainian Literature’ in Contemporary Ukraine on the cultural map of Europe / edited by Larissa M.L. Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz. – New York, 2009, P. 157-161..
 11. Зубрицька М. Термін як методологічна проблема сучасного українського літературознавства / Марія Зубрицька // Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Ф. С. Бацевича. – Львів, 2009. – С. 142–148.
 12. Зубрицька М. Нероздільність: література-як-філософія та філософія-як-література / Марія Зубрицька // Філософські проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. – Львів–Варшава, 2010. – С. 33–43.
 13. Зубрицька М. Топос молитви у творчості Богдана Ігоря Антонича та його рецепційне навантаження // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича : рецепції та інтерпретації: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – С. 134–144.
 14. Зубрицька М. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології // Studia methodologica : зб. наук. праць. Вип. 31. – Тернопіль : Національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, – С. 6–10.
 15. Zubrycka M. Gregor Malanchuk’s Interpretation of Soren Kierkegaard’s Works / Maria Zubrycka // Kierkegaard Studies. Volume 5. – P. 45-51. – Toronto- Nitra. 2012.
 16. Зубрицька М. Про що мовчить Мнемозіна? (Спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам’яті / Марія Зубрицька // Слово, яке тебе обирає : зб. на пошану професора Володимира Моренця. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – С.111 – 118. (0, 4 др. арк.).
 17. Зубрицька М. Поетика міфотворення Бруно Шульца у контексті європейської літературно-критичної думки ХХ століття / Марія Зубрицька // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури [Текст] : матеріали V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич : Коло, 2014. – C. 165-173.
 18. Зубрицька М. Онтологічні новини: літературні антології як комунікативне перекодування дійсности – рецензія на монографію Галета Олена, Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття (Київ : Смолоскип 2015, 640 с.) / Марія Зубрицька // Spheres of Cultures. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Volume XI.– Lublin, 2015. – P. 516-521.

 

Наукова біографія

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. 1991-1996 рр. – співробітник Львівської філії Інституту літератури. У 1996-1998 рр. – засновник, директор Центру гуманітарних досліджень. З 1998 року – проректор Львівського національного університету ім. І. Франка. З 2001 року – доцент кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства. Викладала у Ягеллонському університеті (Польща), університеті Пенн Стейт (США), університеті імені Монаша (Австралія).

Автор монографічного дослідження “Homo legens: читання як соціокультурний феномен” (Львів: Літопис, 2004), упорядник “Антології світової літературно-критичної думки ХХ століття: Слово, Знак, Дискурс” (Львів: Літопис, 1996; 2 доповнене вид. 2002), антології “Ідея університету” (Львів: Літопис, 2002), збірника “Нова Україна і нова Європа: час зближення” (Львів: Літопис, 1997) та лекцій на пошану Соломії Павличко “Соло триває – нові голоси” (Львів: Літопис, 2004).

 

 

Проекти

1997-1998 – член Правління Міжнародного фонду «Відродження».

1999-2000 – голова Програмної Ради з напрямку «Освіта» Міжнародного фонду «Відродження».

З 2006 року – сенатор Українського Католицького Університету (УКУ) у Львові (спадкоємця Львівської Богословської Академії, заснованої 1929 року митрополитом Андреєм Шептицьким).

З вересня 2007 року асоційований член міжнародної неурядової організації Римський клуб, член української асоціації Римського клубу.

З вересня 2009 року член Наглядової Ради Інституту міста (м. Львів).

З жовтня 2009 року член Ради з питань конкурентноспроможності при Львівській міській раді.

Методичні матеріали

   

Нагороди

Орден княгині Ольги  III ступеня.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!